Aqua Romana – Review

Auteur Martin Schlegel
Uitgever Queen Games
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur 45 – 60 minuten
Jaar van uitgave 2006
Prijs 29.45€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 7.0/10
Links Queen Games
Martin Schlegel
Bijzonderheden Genomineerd voor familispel van het jaar in Noorwegen.

SPELMATERIAAL

De typische Queen doos bevat voldoende vakken voor het opbergen van 16 houten arbeiders (4 per kleur), 17 bouwmeesters, 4 startplaatjes, 84 kaartjes met onderdelen van een aquaduct en een spelbord. Het materiaal is stevig en degelijk.

SPELBESPREKING

Inleiding

Water is van levensbelang, iets dat ze in het Romeinse tijdperk meer dan ooit beseften. Daarom bouwden de Romeinen de welgekende aquaducten. In Aqua Romana proberen de spelers zo lang mogelijke aquaducten te bouwen. Het bouwen is een moeilijke aangelegenheid waarbij de regels van de bouwmeesters strikt gevolgd moeten worden. Helaas lopen ook de andere spelers vaak in de weg.

Voorbereiding

Het spelbord wordt op tafel gelegd.
Elke speler krijgt een startplaatje en 4 of 3 ( bij 3 of 4 spelers) arbeiders in één kleur.
De startplaatjes (waarop een waterreservoir met een aantal aansluitingen te zien is) worden op het spelbord (vaste plaats) gelegd. Op elke aansluiting van het reservoir wordt een arbeider geplaatst.
Daarna worden de bouwmeesters door de spelers op het spelbord geplaatst. 5 bouwmeesters worden niet op het bord geplaatst, maar vormen een reserve. (Er zijn 5 verschillende soorten bouwmeesters en van elke soort wordt er eentje in de reserve geplaatst.)
De oudste speler begint.

Het spelbord: startpositie voor 3 spelers.
startopstelling bij 3 spelers

Spelverloop

Bouwen aan de aquaducten.

In principe is het bouwen aan een aquaduct vrij simpel. Je kiest een arbeider, verlengt het aquaduct van die arbeider met een tegel, waarna je de arbeider op deze nieuwe tegel plaatst. Een arbeider wordt dus altijd op het einde van zijn aquaduct geplaatst. Simpel ware het niet dat ook met de verschillende bouwmeesters rekening gehouden moet worden. De bouwmeesters die verticaal of horizontaal in het zicht van uw arbeider staan bepalen welk stuk je eventueel mag plaatsen. Dit kan een bocht, een dubbele bocht, een recht stukje, een brug of een joker zijn. Nadat je uw keuze hebt gemaakt, verleng je uw aquaduct. Daarna moet je de gebruikte bouwmeester naar het volgende vrije vakje plaatsen. Wordt de bouwmeester daarbij over een hoek gezet, dan moet je direct nog een zelfde soort plaatje op het spelbord plaatsen. Dit plaatje mag aan geen enkele aquaduct grenzen.
Verschillende aquaducten mogen nooit met elkaar verbonden worden. Vrije kaartjes natuurlijk wel.

De verschillende tegels.
De bouwmeesters

Aquaducten sluiten.

Indien een Aquaduct niet meer kan worden verlengd, geldt het aquaduct als gesloten. De rand van het spelbord of een ander plaatje kunnen er voor zorgen dat een aquaduct gesloten moet worden.
Een speler kan ook vrijwillig beslissen één van zijn aquaducten te sluiten. Het spreekt vanzelf dat je door het leggen van een plaatje ook aquaducten van andere spelers kan sluiten.

Waardering van gesloten aquaducten.

Gesloten aquaducten leveren evenveel punten op als het aantal vakjes waarover ze lopen. Bruggen zorgen ervoor dat een aquaduct tweemaal over hetzelfde vakje kan lopen, dit vakje telt bij de waardering dan ook dubbel.
De arbeider van dit aquaduct wordt dan op het scorespoor geplaatst.
Het scorespoor bestaat uit een aantal genummerde podia. Het je juist een aquaduct met een waarde van 7 afgewerkt, dan wordt uw arbeider op podium 7 gezet. Is dit podium reeds bezet, dan wordt die arbeider op het eerste vrije lagere podium geplaatst.
Voor elk gewaardeerd aquaduct wordt een bouwmeester uit de reserve op de rondweg geplaatst. Dit wordt gedaan door de speler die dit aquaduct bezit, net voor het begin van zijn beurt.

De winnaar

Indien gedurende een hele ronde geen plaatjes meer worden gelegd, eindigt het spel. Eventueel worden overblijvende open aquaducten nu ook gewaardeerd. Elke arbeider levert evenveel punten op als het podium waarop hij staat. De eerste drie podia leveren respectievelijk 4, 3 en 2 bonuspunten op.

Het podium.
Het scorespoor

 

SPELBEOORDELING

Aqua Romana is een vlot legspel (eerder 45 dan 60 minuten) dat naar mijn mening wat gebaseerd is op Metro. Het grote verschil echter is de aanwezigheid van de bouwmeesters. Zij bepalen immers welke tegels je mag gebruiken. Er voor zorgen dat je zoveel mogelijk opties openhoudt, is dan ook de basistaktiek die in het spel schuilt. Je hebt natuurlijk geluk als je daarbij ook nog eens een aquaduct van een tegenstander kan afsluiten.
Aqua Romana is wat mij betreft een leuk tussendoortje, iets beter dan Metro, gemakkelijk aan te leren, maar wat te weinig vernieuwend.

Juili 2007

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *