Hermagor – Review

Auteur Emanuele Ornella
Uitgever Mind the Move , Rio Grande Games
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur 90 – 120 minuten
Jaar van uitgave 2006
Prijs 24.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.2/10
Links Mind the Move
Rio Grande Games

SPELMATERIAAL

In de speldoos bevinden zich 8 prijsindicatoren, 105 handelstations (21 per kleur), 45 productiegebouwen (9 per kleur), 5 handelaren (1 per kleur), 20 koopmannen (4 per kleur), 31 tegels (6 actietegels, 4 speciale tegels, 20 producttegels en 1 startspelertegel) en 120 geldbiljetten. Twee plastiekzakjes en een buidel houden de onderdelen samen in een doos zonder opbergvakken.

SPELBESPREKING

Inleiding

‘s Morgens vroeg verzamelen verschillende handelaars op de markt. Ze speculeren er op verschillende handelswaren en proberen in te schatten welke de meest interessante koopjes zijn. Hun koopmannen proberen de meest gunstige producten te bemachtigen. In de namiddag reizen de handelaars van dorp tot dorp en proberen ze er hun waar te verkopen. Hun succes is echter sterk afhankelijk van het succes van de koopmannen in de ochtend.

Voorbereiding

Het spelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. Per kleur wordt 1 handelaar in Hermagor gezet. De prijsindicatoren worden op de prijzentabel gelegd, zodat elk product een startwaarde van 5 heeft.
Elke speler ontvangt alle onderdelen in één kleur en een geldbedrag van 20.
De handelstations worden in een algemene voorraad gelegd.
De actietegels worden geschud en gedekt op elkaar gelegd. (5 actietegels bij 2 of 3 spelers, 4 actietegels bij 4 of 5 spelers.)

Spelverloop

Hermagor wordt in rondes van 3 fasen gespeeld. De eerste twee fasen gaan door op de markt en de derde fase wordt in en rond het dorp Hermagor gespeeld.

Koopmannen inzetten op de markt.

 • De markt wordt gevuld met tegels uit de buidel. Daarna worden de koopmannen van de spelers ingezet. Het inzetten van de koopmannen is ontzettend belangrijk want naast de actiemogelijkheden in de derde fase, bepalen de koopmannen ook voor een deel jouw reisbudget tijdens de derde fase.
 • De producttegels bevatten ofwel een afbeelding met twee verschillende handelswaren ofwel één handelswaar met een pijl erbij.
  Verder zijn er ook 4 speciale tegels: één tegel levert een geldbedrag van 5 op, één tegel blokkeert het uitbetalen van geld voor handelstations, één tegel halveert eenmaal de reiskosten en één tegel verhoogt de waarde van een product naar keuze.
 • De spelers kunnen hun koopman inzetten op een tegel of in een gang. Het plaatsen op een tegel kost 2. Voor het plaatsen van een koopman in de gang, moet de aangegeven hoeveelheid (2, 3, 4of 5) betaald worden.

 

De handelsreis voorbereiden.

 • De markt bestaat uit een aantal rijen (= gangen). Elke speler kijkt hoeveel koopmannen hij per rij heeft. 1,2,3 of 4 koopmannen leveren respectievelijk een bedrag van 1, 3, 6, of 10 op. Zo wordt voor elke rij nagegaan hoeveel geld een speler wint. Koopmannen die op hoekpunten staan leveren voor twee rijen geld op. Koopmannen die op een tegel staan, leveren nooit geld op.
 • Na het verdelen van het geld, verzamelen de koopmannen producten. Daarvoor wordt tegel per tegel gekeken wie er recht op heeft. De speler die het meeste koopmannen bij een tegel heeft, krijgt de tegel. Bij gelijkspel wint de speler met een koopman op de tegel. Als bij gelijkspel geen van de spelers een koopman op de tegel staan heeft, dan gaat de tegel naar de speler die de meeste koopmannen op de zijkanten heeft staan (de hoekpunten tellen niet mee.) Is de gelijkstand daarmee nog niet opgelost, dan blijft de tegel liggen.
 • De gewonnen tegels worden open voor de spelers gelegd. Staat op de tegel een pijl, dan wordt de waarde van dit handelswaar direct met één verhoogd. Dit wordt gedaan aan de hand van de prijsindicator op de prijzentabel.
  Elke tegel heeft in de rechter bovenhoek ook een getal. De speler met het laagste getal beslist wie startspeler wordt.

In het voorbeeld hieronder krijgt de gele speler geld ter waarde van 12 (4×3), de groene speler ontvangt 5 (3+1+1). Verder ontvangt de gele speler 5 kaartjes terwijl de groene speler er slechts 4 ontvangt.

Reizen en verkopen.

 • Op het spelbord zijn een aantal dorpen afgebeeld die door wegen met elkaar verbonden zijn. Het geld dat moet betaald worden om van het ene dorp naar het andere te reizen, staat op die wegen aangeduid. Daarnaast staat bij elk dorp aangegeven welk handelswaar je daar kunt verkopen. Het spelbord is ook onderverdeeld in regio’s. Deze regio’s bevatten een aantal productiegebouwen. Elk productiegebouw komt overeen met een bepaald handelswaar.
 • In het begin van elke ronde (na het openleggen van de markt) wordt een actiefiche gedraaid. Deze fiche bepaalt hoeveel acties de spelers tijdens de fase ‘reizen en verkopen’ mogen uitvoeren. De spelers mogen evenveel handelstations uit de voorraad nemen als het aantal toegestane acties.
 • Te beginnen met de startspeler mogen de spelers om beurt één actie uitvoeren. De meest voorkomende actie is reizen en verkopen. Daartoe verplaats je jouw handelaar naar een dorp waar zich nog geen eigen handelstation bevindt. De reiskosten worden aan de bank betaald en je mag daar een handelswaar verkopen. De tekening bij het dorp geeft aan welk handelswaar je in dat dorp kan verkopen en de afbeeldingen op jouw gewonnen fiches geven aan welke producten je mag verkopen. Voldoet een speler aan de voorwaarden voor de verkoop, dan mag hij een handelstation in dat dorp plaatsen. Bovendien krijgt hij evenveel geld als de huidige waarde van het zojuist verkochte product. Alle spelers die reeds een handelstation in dit dorp bezitten krijgen een geldbedrag van 1 uit de bank.
 • Indien je door het plaatsen van een handelstation een regio volledig omsluit, dit wil zeggen in elk dorp rond deze regio staat een eigen handelstation, mag je een productiegebouw op de prijzentabel plaatsen. Dit moet op een rij zijn die overeenkomt met één van de productiegebouwen uit de zojuist afgewerkte regio en dan nog wel op het hoogst onbezette veld. Wordt een regio met de H-vlag afgewerkt, dan wordt het productiegebouw op de edelenrij geplaatst op het laagste onbezette veld. Het getal op die plaatsen geeft het gewonnen bedrag aan.
 • Als een speler reist maar niet verkoopt, dan worden de reiskosten gehalveerd. Een speler kan er ook voor kiezen niet te reizen, maar dan mag ook niet gehandeld worden. In beide gevallen wordt één handelstation terug in de algemene voorraad gelegd.
 • Deze fase eindigt als de spelers geen handelstations meer bezitten.

Hieronder de prijzentabel bij de start.
De puntentabel

 

De winnaar

Het spel eindigt als de actiefiches op zijn. Er volgt nog een laatste uitbetaling en de rijkste speler wint.

 • De prijsindicatoren geven de waarde van de daar aanwezige productiegebouwen aan. Per rij wordt je maximaal éénmaal uitbetaald.
 • Het spelbord wordt door een rivier in 3 delen verdeeld. Je telt het aantal handelstations in het deel waar je er het minste bezit en vermenigvuldigd dit met 3 (met 4 bij 5 spelers). Dit bedrag krijg je ook uitbetaald.
 • De speler(s) die het meeste handelstations bezitten op de hoofdroute krijgen een bedrag van 5. De speler(s) die daar het laagst scoren, verliezen een bedrag van 5.

 

SPELBEOORDELING

Over Hermagor werd al het een en het ander geschreven. De meeste spelers vinden het spelbord en de tekening op de speldoos afschuwelijk. Vreemd dat dit voor mij net een grote aantrekkingskracht heeft gehad. De donkerbruine kleur schept een lugubere, mysterieuze sfeer waar ik wel wat voor voel. Daarnaast vinden heel wat spelers dat er in het spel te veel kleine bedragen verhandeld worden. Alweer vreemd dat ik dat juist één van de goede aspecten van het spel vind. De kleine beetjes in dit spel zijn volgens mij belangrijker dan wat veel spelers denken.
Ergens begrijp ik dat bovenstaande kritieken er zijn en dat ze veel spelers afstoten, maar ik ga er dus niet mee akkoord.
Hermagor is in wezen een simpel planspel waarbij de acties in de eerste fase uw mogelijkheden bepalen. Je kan de acties in de eerste ronde natuurlijk afstemmen op uw plannen voor de reisfase, maar houd er sterk rekening mee dat je niet de enige speler bent. Het gebeurt meer dan vaak dat spelers elkaar dwarsbomen. Laat je echter niet te veel tot dit pestgedrag verleiden. Ervoor zorgen dat je in de reisfase niet moet passen, is veel belangrijker. De juiste fiches bezitten is van kapitaal belang. Bezit je deze fiches, ga dan eerder voor extra centen, dan voor andere fiches waar je toch niks mee bent. In dit opzicht vind ik het systeem op de markt wel geslaagd!
De reisfase verloopt vrij vlot als je de nodige fiches bezit. In het andere geval moet je andere mogelijkheden overwegen met eventueel de volgende beurt reeds in het achterhoofd. Zorg eventueel voor een positie waar je meerdere mogelijkheden overhoudt, iets wat naarmate het spel vordert moeilijker en moeilijker wordt.
Als laatste aan de beurt zijn heeft zo zijn voordelen tijdens de marktfase, omdat je dan goed ziet wat de andere spelers van plan zijn. Tijdens de reisfase kan het nadeel dan zijn, dat je de andere spelers wat geld schenkt door het bouwen van handelstations. Als je tijdens de marktfase eerst moet beginnen, kan ik je als tip meegeven dat je best op zeker speelt.
Misschien zouden de geldbriefjes beter geldstukken zijn en met twee verliest het spel heel wat van zijn kwaliteiten maar toch vind ik Hermagor een leuk planspel met een grillig kantje. Wie de moeite doet om door het bos de bomen te zien, en dat vind ik eigenlijk niet zo heel moeilijk, zal ook van dit spel genieten.

Hermagorspelbord: hate it or love it!

Juli 2007

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *