At 43: Operation Damocles – Review

Auteur Onbekend
Uitgever Rackham
Aantal spelers 2
Spelduur 30 – 60 minuten
Jaar van uitgave 2006
Prijs 50.00€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.1/10
Links Rackham
Beknopte Nederlandse spelerssamenvatting
Info
boosterbox

SPELMATERIAAL

De indrukwekkende speldoos bevat 19 prachtige figuren. 1 container, 6 muurdelen, 2 generators, 6 dobbelstenen, 7 unit-kaarten, 2 overzichtskaarten (Universal resolution table) en 1 rolmeter.

Een blik op het prachtige spelmateriaal.

SPELBESPREKING

Inleiding

43 jaar geleden vielen vreemde buitenaardse wezens, Therians genaamd, de planeet Ava aan. De verbetenheid en volharding van de legers van Ava zorgde voor een onverwachte overwinning. Alhoewel, het leven op de planeet Ava kreeg door die oorlog een fikse knauw. Nu 43 jaar na deze oorlog (ofwel 43 jaar na Trauma) bereiden de strijders van Ava een tegenaanval voor om zo te belemmeren dat de Therians het volledige universum in hun macht hebben. We bevinden ons op de planeet van de Therians…

Voorbereiding

Operation Damocles wordt in scenario’s gespeeld. Eén speler speelt met het lever van Ava, The White Stars. De andere speler controleert de Therians. Alles wordt klaar gezet zoals het scenario aangeeft.

Spelverloop

Een kort overzicht.

Tactische fase.

In deze fase gooien beide spelers met een dobbelsteen. De speler met het hoogste aantal ogen kiest wie deze ronde begint.
Daarna bepalen de spelers in welke volgorde ze hun eenheden willen bewegen. Dit doen ze aan de hand van hun unit-kaarten die elk een verschillende eenheid voorstellen.

Activeringsfase.

De startspeler draait zijn eerste kaart om en activeert daarmee de overeenkomstige eenheid. Deze eenheid kan nu bewegen en aanvallen. Daarna is de volgende speler aan de beurt. Dit gaat zo door tot alle eenheden geactiveerd werden.

Controle fase.

De spelers controleren of ze de voorwaarden voor een overwinning behaald hebben.

Wat meer uitleg.

Verschillende eenheden.

Tijdens het spel groeperen de spelers verschillende figuren tot eenheden. Deze eenheden worden voor de rest van het spel als één geheel beschouwd. Ze bewegen samen en vallen samen aan. Binnen een eenheid wordt een leider aangeduid. Alle andere figuren mogen na een beweging maximum 10 cm van hun leider verwijderd zijn. De maximale afstand tussen verschillende figuren van een eenheid is 2.5 cm. Eenheden kunnen uit manschappen of voertuigen bestaan. Sommige figuren dragen speciale wapens.

Bewegen

De afstand die een eenheid kan afleggen staat aangeduid op de unit-kaart van deze eenheid. Voertuigen kunnen verder bewegen dan grondtroepen. Eenheden kunnen ook lopen, ze krijgen dan een bonus op hun normale bewegingsafstand maar kunnen daarna niet meer schieten. Eenheden die in een lijf aan lijf gevecht verwikkeld zitten, zien hun bewegingsvrijheid gehalveerd.
De afstanden zijn uitgedrukt in centimeter en worden aan de hand van de rolmeter gemeten. Eenheden kunnen niet door vijandige eenheden lopen.

Aanvallen.

Eenheden kunnen vuren of een lijf aan lijf gevecht aangaan. Alleen vrije eenheden kunnen vuren. Alle figuren vuren op dezelfde eenheid. Bezit je verschillende wapens binnen een eenheid, dan vuur je verschillende salvo’s. Deze salvo’s kan je dan ook richten op andere slachtoffers. Het aantal dobbelstenen dat je mag gooien om de vuren wordt bepaald door het wapen en het aantal figuren die zo’n wapen dragen. Je kan natuurlijk niet vuren op eenheden of figuren die voor de aanvallende eenheid niet zichtbaar zijn.
Eenheden in een lijf aan lijf gevecht kunnen als vanzelfsprekend niet vuren. Zij kunnen wel aanvallen met een ander gevechtswapen zoals bijvoorbeeld een mes. Bezit de eenheid die wapens niet, dan kan ze ook niet aanvallen.
Voertuigen kunnen altijd vrij bewegen. Ze doen nooit mee in een man tegen man gevecht.

Dieper ingaan op de feiten.

Unit-kaarten.

Op een unit kaart-staan verschillende waarden die belangrijk zijn tijdens het bewegen en het afwikkelen van gevechten. Op de linker kaart staan van boven naar onder: de afstand die de eenheid mag bewegen (25 cm), moraal (7), kracht(11) en vaardigheid in een man tegen man gevecht (5) van de eenheid. De rechter kaart stelt dezelfde eenheid voor maar wordt alleen gebruikt tijdens spellen voor gevorderden. Ze tonen waarden voor autoriteit (belangrijk om te mogen beginnen) en leiderschap (belangrijk voor het uitvoeren van extra commando’s). Op een unit-kaart kan je ook de wapens die een eenheid draagt terugvinden. Bij elk wapen staat de nauwkeurigheid van het wapen (8), het aantal dobbelstenen waarmee je mag gooien (1) en het aantal keer dat je missers opnieuw mag gooien (/1). De zone waarin een wapen schade doet (alleen belangrijk bij granaten enz…), de kracht van het wapen (14) en de schade dat het wapen per raak schot veroorzaakt (/1).

Universal Table of Resolution.

Telkens wanneer gedobbeld wordt, bepaalt de ‘Universal Table of Resolution’ welke waarde gegooid moet worden voor een positief resultaat. Zo moet je tijdens het vuren eerst een schiettest en daarna een schadetest uitvoeren. Voor de schiettest moet je de afstand (gemeten met de achterkant van de rolmeter) aftrekken van de nauwkeurigheid van je wapen. Dit getal bepaalt dan hoe hoog je moet gooien om raak te schieten. Een wapen met een nauwkeurigheid van 8 schiet op een afstand van 4 raak vanaf 2 ogen. (8-4=4=2+). De schadetest bepaalt of je schot de tegenstrever wel degelijk verwondt. Daarvoor moet je de kracht van je tegenstander aftrekken van de kracht van je wapen. Dit resultaat bepaalt eveneens hoe hoog je moet gooien. Het aantal treffers moet je dan opnieuw gooien om te bepalen of ze ook schade berokkenen. Elk positief resultaat, levert 1 of meerdere schadepunten op. Dit laatste is afhankelijk van het gebruikte wapen. Gewone figuren worden na één schadepunt verwijderd, voertuigen hebben meestal meerdere schadepunten nodig voor ze vernietigd worden.
In een man tegen man gevecht wordt eerst een gevechtstest gedaan en daarna de schadetest. Voor de gevechtstest trek je de gevechtsvaardigheid af van de kracht van het gebruikte wapen. Dit getal bepaalt het aantal ogen dat je moet gooien. Daarna doe je eveneens een schadetest om verliezen te bepalen.

Zone of fire en Cover.

Als je vuurt naar een andere eenheid kan het zijn dat andere figuren in jouw vuurzone staan. Deze figuren vangen dan ook de eerste treffers op. De vuurzone wordt bepaald door de rechten vanaf de buitenste figuren van de betrokken eenheden. Figuren staan nooit in de vuurzone als ze kleiner zijn dan de aanvaller of het doelwit.
Figuren kunnen zich ook verbergen achter containers en muren. Staat de helft van de figuren van een eenheid achter een beschutting dan heeft de eenheid dekking gevonden. Voor elke treffer mag die eenheid nu 1 dobbelsteen gooien. Een resultaat van 5 of meer annuleert die treffer.

En voor de gevorderden?

Schade aan voertuigen.

Voertuigen hebben een aantal constructiepunten. Gooi voor elke schadelijke treffer een dobbel om te bepalen welk deel van het voertuig je raakt. Vormen meerdere voertuigen een eenheid, dan moet je de schade gelijk over de voertuigen verdelen.

Schade aan voertuigen.

Waar

Worp

Gevolg bij uitschakeling

Frame

3,4,5

Voertuig is vernietigd

Stuwing

1,2

Voertuig kan niet meer bewegen.

Wapens

6

Voertuig kan niet meer schieten.

Status van eenheden.
 • Vrije eenheden: kunnen alle acties uitvoeren.
 • Vechtende eenheden.
  • 1 figuur van de eenheid staat op minder dan 2.5cm van een vijandelijke eenheid.
  • Kunnen geen drills uitvoeren.
  • Mobiele troepen gelden nooit als vechtende eenheden.
 • Aan de grond genagelde eenheden. (Na impact van indirect vuur = granaat, raket,…)
  • Indien meer dan de helft van een eenheid aan de grond genageld is, kan de eenheid geen acties uitvoeren.
  • Voor 1 LP kan een aan de grond genagelde eenheid terug een vrije eenheid worden.
 • Gedesoriënteerde eenheden.
  • Zie moraal.
Moraal.
 • Troepen die zware verliezen leiden, doen een moraaltest. Moraal van het beste lid – 8 = het aantal ogen dat je moet gooien. Deze test gebeurt voor de activatie van de eenheid.
 • Slaagt de test dan blijft de moraal van de eenheid dezelfde. Mislukt de test dan verergert de moraal van strijdlustig naar gedesoriënteerd en van gedesoriënteerd naar uitgeschakeld.
 • Type 1 en 2 eenheden doen de test als ze herleid zijn tot 3 figuren of minder, Type 3 eenheden doen hetzelfde als er maar 1 figuur overblijft.
 • Als alle voertuigen binnen een eenheid immobiel zijn doen ze ook de test. Hetzelfde gebeurt direct als er een voertuig vernietigd wordt.
Leiderschapspunten.

In een gevorderd spel bepalen de leiders van de eenheden hoeveel leiderschapspunten een speler tijdens een beurt kan gebruiken. Deze leiderschapspunten kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden. Veel leiders (helden) hebben ook extra vaardigheden, of speciale eigenschappen.

 • Drills (1LP, alleen voor vrije eenheden!)
  • Knielen : geknielde eenheden ontwijken de vuurlinie.
  • Uitkijken : eenheden die niet gevuurd hebben kunnen vuren op vijandelijke eenheden nadat deze bewogen hebben.
  • Dekking zoeken : na vuren van de tegenstrever, gooi voor elke treffer één dobbelsteen. Bij worp van 3+ één treffer negeren.
  • Apart vuren: ondersteunende eenheden kiezen ander doelwit.
 • Tijdens activeringsfase.
  • Eerste kaart verleggen = 1LP
  • Passen = 2 LP (mag geen tweemaal na elkaar.)
  • Twee kaarten activeren = 2 LP (enkel na passen.)
 • Aan de grond genagelde eenheden en gedesoriënteerde eenheden.
  • Voor 1 LP aan de grond genagelde troepen herstellen.
  • Voor 2 LP moraal van de troepen herstellen.

Wat ik nog niet verteld heb.

Gevorderde spelers bouwen meestal een eigen leger. Dit leger mag een bepaald aantal punten niet overschrijden. Deze punten zijn afhankelijk van het type eenheden die opgesteld worden. Zo zijn er 3 verschillende type eenheden. Bovendien bevat het spel ook speciale leiders en helden die extra mogelijkheden hebben, zijn er na elke beurt mogelijkheden tot versterkingen, zijn er speciale stukken decor enz…, enz…

De winnaar

De winnaar is de speler die als eerste de doelstellingen van het scenario behaalt. Gevorderden bouwen een eigen leger en spelen meestal tot de dood.

 

SPELBEOORDELING

At 43 is een ‘War Game’ in zijn puurste vorm. Omdat ik dit soort spellen niet al te vaak speel, werd ik in het begin nogal overdonderd door de vele spelregels en de manier van spelen.

 • Hoe moet je bijvoorbeeld bijhouden welke kaart bij welke eenheid hoort als je met twee dezelfde eenheden speelt?
 • Hoe moet je de schadepunten van de voertuigen bijhouden?
 • Hoe bereken je de schadetest als de unit-kaart van de betreffende eenheid bij de tegenspeler nog gedekt ligt?
 • Hoe herken je de status van de verschillende eenheden?

Na wat vragen gesteld te hebben, kwam ik heel wat zaken te weten. Kaarten worden eerst geplastificeerd, daarna kunnen ze gemarkeerd worden met speciale stiften. Probleem 1 en 2 opgelost. De eigenschappen van de verschillende eenheden wordt bijgehouden op speciale fiches en de status van de eenheden wordt aangeduid met counters. Probleem 3 en 4 opgelost. Dit voorbeeld geeft duidelijk aan dat het spelen van een ‘War Game’ wat ervaring en oefening vergt. Ik heb mij laten vertellen dat de meeste ‘War Games’ het oplossen van deze zaken aan de creativiteit van de spelers over laten.
Goed alle problemen opgelost dus, tijd om het spel eens uit te testen.
Het eerste wat mij opvalt is dat het spelmateriaal er goed in slaagt het thema over te brengen. Je wordt als het ware mee gezogen in de strijd tussen mens en alien. Het spelregelboekje bevat een aantal scenario’s die je beetje voor beetje de knepen van het vak leren. In geen tijd (relatief gezien) bereik je het laatste scenario en heb je de meeste spelregels onder de knie. De spelregels zelf blijken achteraf niet eens zo ingewikkeld, waarschijnlijk omdat ze vrij logisch opgebouwd zijn.
Logische regels dus, maar speelt het spel ook vlot? In het begin is het nogal zoeken op de tabellen en unit-kaarten, om nog maar te zwijgen over het gepruts met de rolmeter. Dit alles vergt een bepaalde handigheid die je beetje voor beetje aanleert. Na een aantal spelletjes verloopt alles gelukkig een heel stuk vlotter. Zo weet ik heel wat zaken uit het hoofd en heb ik die tabellen niet eens meer nodig, het meten verloopt vrij vlot en de speelbeurten lossen elkaar snel af.
Logische regels en vlotte spelbeurten zijn al iets, belangrijkst is natuurlijk dat het spel ook leuk moet zijn. Binnen zijn scenario’s is At 43 dat ook. Speel je gewoon op tafel een partijtje tot de dood, dan wordt al snel duidelijk dat dit inderdaad maar een initiatie set is. De Therians zijn een stuk sterker in man tegen man gevechten dan de White Stars, maar moeten zorgen dat ze niet afgeschoten worden vooraleer ze in de aanval kunnen over gaan. Het is immers zo dat de fire toad van de White Stars de Storm Golems nogal vlotjes kan afschieten. Wraith Golgoth van de Therians kan hetzelfde doen met de Steel troopers maar is op zijn beurt vrij zwak tegen de aanvallen van de missile launchers. Je moet dus eigenlijk telkens dezelfde tactiek toepassen omdat er weinig variatie is in figuren.
Figuren bijkopen en legers bouwen is dus de boodschap. Ikzelf heb na een periode Magic (meer dan verslaafd zeg maar) het kopen van uitbreidingen en collectable games plechtig afgezworen, het verzamelen laat ik dus aan jullie over.

Omdat ‘War Games’ niet echt mijn ding zijn, is het voor mij heel moeilijk dit spel een waardering te geven. Ik ben dan ook eens ten rade geweest bij een paar vrienden die wat meer ervaring hebben met dit soort spellen. Ze vergeleken het een beetje met Heroscape maar vonden het minder leuk dan Battlelore. De waardering heb ik dus ook een deel daarop gebaseerd.

Wraith Golgoth

met dank aan www.boosterbox.nl voor een recensie-exemplaar.

November 2007

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *