Constantinopolis – Review

Auteur
Giancarlo Fioretti
Uitgever Fantasy Flight Games
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur
90 – 120 minuten
Jaar van uitgave 2010
Prijs 43.60€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 7.0/10
Links Fantasy Flight Games

SPELMATERIAAL

Het middenvak, dat wel erg klein is, en wat plastiekzakjes moeten volstaan om onderstaande spelelementen in op te bergen.

 • Het spelbord (ligt eigenlijk op het middenvak, maar dat konden jullie zelf wel raden)
 • 5 spelerborden (hoewel blaadjes hier beter de inhoud omschrijft)
 • 106 contracten (kaarten)
 • 22 schepen (eveneens kaarten)
 • 5 marktkaarten
 • 68 gebouwtegels (5 verschillende soorten)
 • 85 munten
 • 90 goederen (5 verschillende kleuren houten blokjes)
 • 20 houten wisselkantoren (4 per speler)
 • 10 houten schijven (2 per speler)
 • 5 houten pionnen (1 per speler)
 • De spelregels in het Engels

SPELBESPREKING

Inleiding

Constantinopolis was in de 6de eeuw één van de grootste, zoniet het grootste, imperiums. De handen met Azië gebeurde via de Marmarazee. De spelers proberen volop de profiteren van de welvaart in Constantinopolis door goederen te produceren/kopen en te verkopen.

Voorbereiding

 • Leg het spelbord in het midden van de tafel.
 • Schud de stapel contracten en leg hem gedekt naast het spelbord.
 • Leg de munten en de goederen binnen handbereik van de spelers.
 • Leg de gebouwtegels op de overeenkomstige foto op het spelbord. De publieke gebouwen en stadmuren worden altijd gebruikt. Van de andere gebouwen worden er 1 per soort bij 2 spelers en 2 per soort bij 3 spelers gebruikt. Gebruik alle gebouwen in een spel met 4 of 5 spelers.
 • Schud de marktkaarten en leg de bovenste open op de marktplaats. De rest van de stapel wordt open op de toekomstige marktplaats gelegd.
 • Elke speler ontvangt een spelerbord, een klein schip, 2 houten schijven, 1 houten pion en 30 goud. Leg 1 houten schijf op veld 1 van het puntenspoor, leg de tweede op veld twee van het productiespoor. De pionnen worden willekeurig in de kantoren geplaatst. (1 pion per kantoor)

Spelverloop

Constantinopolis verloopt over verschillende rondes die elk uit 8 fasen bestaan. Heel wat fasen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden wat voor een vloeiender verloop zorgt. De spelers proberen gebouwen te kopen die goederen produceren. Deze goederen kunnen via schepen verhandeld worden. Dit levert heel wat aanzien en goud op. Het bezetten van kantoren levert voordelen op maar een kantoor kan slechts 1 pion bevatten. Spelers gebruiken goud om een postje in een kantoor te bemachtigen. Dit goud is echter ook belangrijk voor de aankoop van schepen en gebouwen!

Een spelronde.

De veiling (om beurt)
Op het spelbord staan 5 kantoren afgebeeld. Als je een kantoor bezet, ontvang je het voordeel ervan. In elk kantoor is plaats voor slechts één speler, toch is het goed mogelijk dat meerdere spelers hetzelfde kantoor willen bezetten. Het recht om een kantoor te bezetten wordt afgedwongen met goud. De actieve speler heeft 3 mogelijkheden. Hij kan het kantoor dat hij bezit gratis en voor niks houden, hij kan verhuizen naar een leeg kantoor voor 2 goud of hij kan het kantoor van een andere speler bezetten. In het laatste geval bieden de spelers tegen elkaar op. De speler met het hoogste bod legt de geboden goudstukken in het kantoor en mag er blijven. De andere speler moet zijn biezen pakken (wordt actief). Deze speler heeft de mogelijkheid om gratis naar het kantoor te reizen vanwaar de aanvaller kwam. De ronde eindigt als alle spelers minstens 1 keer actief zijn geweest en een kantoor bezitten.
De kantoren bieden elk hun eigen voordeel.

Contracten vervullen (simultaan)
Alle spelers bewegen de schepen die op hun spelerbord liggen één veld naar rechts. Schepen die aanleggen in de haven worden gelost en leveren goud en/of punten op.
Het spelerbord/blad: bovenaan worden de schepen gezet, onderaan is ruimte voor de gebouwen.

Goederen produceren (simultaan)
Alle spelers ontvangen goederen van hun gebouwen.

Bouwen (om beurt)
De spelers kunnen van elke soort maximum 1 gebouw te kopen. De kostprijs van de gebouwen staat in de rechter bovenhoek. Er zijn 5 soorten gebouwen:

 • Productiegebouwen zijn rood en zorgen voor goederen. Er zijn 4 categorieën; A, B, C en D. Je kan alleen een productiegebouw categorie B kopen als je reeds een productiegebouw categorie A bezit. Dezelfde logica geldt voor de andere categorieën. Als je een productiegebouw koopt, verplaats je direct jouw schijf op het productiespoor 1 veld naar rechts.
 • Commerciële gebouwen zijn geel en zorgen ervoor dat je goederen kan verkopen. Elk gebouw kan 1 keer per ronde geactiveerd worden.
 • Logistieke gebouwen zijn groen. Als je ze bouwt, geniet je extra voordelen.
 • Publieke gebouwen zijn paars en leveren punten op. Er zijn 4 paren publieke gebouwen die elk een eigen puntenwaarde hebben. Als je een publiek gebouw koopt, kies je eerst een puntenwaarde. Daarna moet je het duurste gebouw met die puntenwaarde kopen.
 • Stadsmuren zijn grijs. Naast een directe bonus, leveren ze ook prestigepunten op aan het eind van het spel.

Contracten trekken (om beurt)
Elke speler bezit een schijf op het productiespoor. Het veld waarop die schijf ligt, bepaalt hoeveel contracten je mag trekken. Voor elk ongebruikt wisselkantoor mag een extra contract getrokken worden.

Contracten aanvaarden (simultaan)
De spelers bekijken de contracten die ze op handen hebben en beslissen welke contracten ze willen uitvoeren. Om een contract te vervullen heb je de aangegeven goederen en een schip met voldoende laadruimte nodig. Soms vraagt een contract om personen te transporteren, je hoeft dan natuurlijk geen goederen te bezitten. Verdeel de contracten die je aangaat over jouw schepen en plaats de schepen op het passende veld van jouw spelerbord. Contracten die niet worden aanvaard moet je afleggen of bewaren in een wisselkantoor.
Gedurende deze ronde mag een speler naar believen wisselkantoren en schepen kopen.
Contracten: bovenaan staan de goederen die geleverd moeten worden. Als er een persoon bovenaan staat, moet je geen goederen inleveren natuurlijk. In het midden staat per schip hoeveel rondes het leveren van de goederen duurt. Onderaan staat de beloning bij een succesvolle levering.

Goederen schenken (simultaan)
De marktkaart toont welke goederen een speler kan schenken en wat de beloning daarvoor is. Je kan slechts één soort goederen schenken en je moet deze goederen zelf kunnen produceren.
Voorbeeld opificies: als je 3 groene blokjes inlevert, ontvang je 2 punten.
Op de marktkaarten staat ook welke goederen je gedurende ronde kunt kopen en verkopen. Je moet je ook houden aan de afgebeelde aantallen. In opificies mag je maximum 1 blauw blokje kopen of verkopen. Je kan alleen goederen kopen die je zelf niet produceert!
2 marktkaarten.

Einde van een ronde
Aan het eind van de ronde wordt de bovenste marktkaart van het veld ‘toekomstige markt’ op het marktveld gelegd. Daarna moeten de spelers overtollige goederen afleggen of opslaan. Elke speler start met een opslagcapaciteit van 1 goed

Schepen?

Er zijn 3 soorten schepen: kleine, middelgrote en grote schepen. De prijs en de opslagcapaciteit stijgen als het schip groter is. Een klein schip kan geen personen vervoeren, een middelgroot schip kan maximum 1 persoon vervoeren, een groot schip 3. De maximum laadcapaciteit van de schepen staat onderaan links. Een groot schip kan maximum 8 goederen bevatten, elke persoon neemt de plaats in van 1 goed. Een levering met een groot schip duurt wel langer dan een levering met een klein schip maar levert ook een extra punt op.

De winnaar

Het spel eindigt na de 9de ronde of na de ronde waarin het laatste publieke gebouw gekocht wordt.

 • Elke schip wordt onmiddellijk in de haven gezet, de spelers ontvangen punten en goud van hun contracten.
 • Elke speler ontvangt punten voor zijn stadsmuren: 1, 3, 6, 9, 12, 16 punten voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 muurdelen.
 • 1 punt per 15 goud.

 

SPELBEOORDELING

In Constantinopolis draait alles rond recourse management. Doe alvast geen moeite om verder te lezen als je daar niet van houdt. Constantinopolis zou van mij een heel hoge score krijgen. Zou, omdat ik wat teleurgesteld ben in het basismechanisme. Het aanvaarden van contracten om punten en goud te verdienen is net iets te geluksgebonden. Vooral in de eerste ronden kun je daardoor een mokerslag van jewelste ontvangen. Als je contracten trekt waar je niks mee kunt aanvangen, hink je vanaf de start achterop. Goede contracten leveren goud en punten op waardoor je kan verder bouwen. Start met een flexibele opbouw zodat je niet alleen afhankelijk bent van de contracten die je trekt. Er zijn wel wat gebouwen die mogelijkheden bieden wat betreft ruilen en verkrijgen van goederen of je kan ervoor zorgen dat je meerdere contracten kunt trekken. Wisselkantoren die contracten bijhouden, maken planning mogelijk.
Het bieden voor kantoren komt wat stuntelig over maar eenmaal je dat onder de knie hebt, zie je het belang ervan wel in. Laat je dus niet ontmoedigen door een tegenvallend eerste potje. Ook de spelduur zal dan hoger zijn dan goed voor je is. Ervaring biedt hier wel degelijk de oplossing. Je leert bovendien de mogelijkheden van de verschillende gebouwen kennen zodat je minder afhankelijk wordt van de contracten.
Het toewijzen van contracten aan schepen verloopt bij de start van het spel vrij vlot. Naar het einde toe mis ik wat plaats op het spelerbord. Je mag rekenen dat je dan heel wat schepen en contracten bezit en het is geen sinecure om die overzichtelijk te organiseren. Hetzelfde geldt voor het systeem om bij te houden hoeveel goederen je nu juist gekocht/verkocht heb. Het voorstel is dat je op jouw spelerbord dezelfde goederen stokeert en die op het eind van de ronde terug verwijderd. Zelf verkies ik geheugenwerk en eerlijkheid boven dit omslachtige systeem. Bovendien sta je nergens als je blokjes door elkaar raken.
Op het eind van de rekening sta ik positief tegenover Constantinopolis. Wel vind ik dat ze bij Fantasy Flight beter hadden geïnvesteerd in steviger spelmateriaal en een passende doos en niet in een spelregelboekje van 30 bladzijden. Het middenvak van de doos is belachelijk klein, het spelmateriaal steekt dan weer in veel te grote plastiekzakken (zakjes is hier niet meer op zijn plaats) en ik twijfel ook aan de kwaliteit van de doos en het spelbord. 30 bladzijden gebruiken om een spel als Constantinopel uit te leggen, is dan weer aan de andere kant overdreven.
Samenvatting op het spelbord.

Mei 2011

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *