Hoogspanning De Eerste Vonken – Review

Auteur Friedemann Friese
Uitgever 999 Games
Aantal spelers 2 tot 6
Spelduur 60 minuten
Jaar van uitgave 2012
Prijs 40.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 6.0/10
Links 2F-Spiele, Friedemann Friese
999 Games

SPELMATERIAAL

doosin de doos

De speldoos bevat 1 middenvak met daarin:

 • 6 spelbordtegels,
 • 1 voorraadtableau,
  voorraadbord
 • 102 clanleden,
 • 98 voedselblokjes (gewassen, bessen, vissen, wild en mammoeten),
 • 42 ontwikkelingskaarten,
 • 12 overzichtskaarten,
 • 12 fiches voor het aanduiden van de voedselvoorziening,
  voedselfiches
 • een blad voor het noteren van de punten,
 • de spelregels in het Nederlands.

SPELBESPREKING

Inleiding

Je bent leider van een clan tijdens het Stenen Tijdperk. In eerste instantie moet je jouw clan voeden. Daarvoor ontwikkel je steeds betere jachttechnieken. Natuurlijk probeer je jouw clan uit te breiden. Nieuwe clanleden trekken naar nieuwe jachtgebieden en zorgen er voor dat jouw clan gerespecteerd wordt.

Voorbereiding

Gebruik evenveel tegels als het aantal spelers.
Geef elke speler 17 clanleden, 7 voedsel en twee overzichtskaarten.
Schud de startkaarten ‘kruiden’ en geef er 1 aan elke speler. Het nummer op de kaarten geeft de speelvolgorde aan.
Gebruik 1 clanlid voor het aanduiden van de speelvolgorde en 1 clanlid voor het bijhouden van de clangrootte op het voorraadtableau.
Leg alle gewassen op het voorraadtableau. Vul dit tableau verder aan met 4 bessen, 2 vissen, 3 wild en 2 mammoeten.
Gebruik de juiste fiches voor het aanduiden van de voedselvoorziening (afhankelijk van het aantal spelers en het aantal jachtgebieden op het spelbord).
Leg de ontwikkelingskaarten 7 tot en met 14 in twee rijen open onder het spelbord. Zorg voor een oplopende rij.
Schud de andere ontwikkelingskaarten (verwijder eerst een aantal kaarten als je niet met 6 speelt). Leg de kaart ‘schudden’ op tafel en leg de stapel ontwikkelingskaarten er op.

Spelverloop

Vooraf

Aan het begin van het spel krijgen de spelers de kans om 1 of 2 clanleden op het spelbord te zetten. Het eerste clanlid plaatsen, kost geen voedsel. Voor het tweede clanlid moet wel voedsel afgelegd worden. In de eerste plaatsronde (elke speler zet 1 clanlid op het bord) mag er maar één clanlid per jachtgebied (= zeshoek) staan. Het volgende clanlid moet grenzen aan een veld met een eigen clanlid, er zijn 3 velden per jachtgebied.
Een spelbord met 4 jachtgebieden. Elk jachtgebied bestaat uit 3 jachtvelden.
spelbord

Een spelronde

De spelers proberen zo snel mogelijk hun clan uit te breiden. Ze kopen nieuwe ontwikkelingen op de markt, gaan op jacht, voeden de clan en breiden dan eventueel de clan uit. Spelers die het vuur nog niet ontdekt hebben, zijn niet in staat al het verworven voedsel te bewaren.

Nieuwe ontwikkelingen en bedorven voedsel.

Op de ontwikkelingskaart met de laagste waarde wordt 1 voedsel gelegd. Daarna krijgen de spelers de kans om nieuwe ontwikkelingen te kopen. De startspeler duidt een kaart uit de markt aan. In spelersvolgorde (van laatst naar eerst) krijgen de speler de kans om de kaart te kopen. De speler die de kaart koopt, legt voldoende voedsel terug in de voorraad. Als niemand interesse heeft in de kaart, moet de startspeler de kaart kopen.
Direct daarna wordt een nieuwe ontwikkelingskaart aan de markt toegevoegd. Zorg ervoor dat de bovenste 4 kaarten (= huidige markt) steeds de 4 kaarten met de laagste nummers zijn.
Elke speler mag maximaal 1 ontwikkelingskaart per ronde kopen. Je bent wel niet verplicht om er één te kopen als je dat niet wenst. Je moet dan passen in plaats van een kaart aan te duiden.
Ontwikkelingskaarten: gereedschappen en kennis.
ontwikkelingen
Op het eind van deze fase leggen de spelers 1/3 van hun voedsel af. Spelers die de kennis van het vuur bezitten, doen dit niet.

Jagen en de clan voeden.

In omgekeerde beurtvolgorde gaan de spelers op jacht. De grootte van de vangst is afhankelijk van de gebruikte jachttechniek en de hoeveelheid dieren in het jachtgebied. Natuurlijk is het ook voordelig als je in verschillende gelijkaardige jachtgebieden actief bent.
Na het jagen wordt de clan gevoed. Elk clanlid verbruikt 1 voedsel. Clanleden die niet gevoed worden, sterven.
Werking van een gereedschap: vergelijk het aantal bessen in de voorraad met de bovenste rij getallen, neem evenveel bessen uit de voorraad als het getal eronder aangeeft. Met mand 35 mag je bijvoorbeeld 3 bessen plukken als er 4 of 5 in de voorraad liggen. Met mand 8 slechts 1
manden

Uitbreiden!

In omgekeerde beurtvolgorde mogen de spelers hun clan uitbreiden. Per veld mag er maximaal 1 clanlid van elke clan aanwezig zijn. Een nieuw clanlid wordt op een veld gezet dat grenst aan een veld waar je al een clanlid bezit. Een clan uitbreiden is vrij intensief en vereist heel wat voedsel. Je legt 1, 3, 6, 10, 15 voedsel voor 1, 2, 3, 4 of 5 nieuwe clanleden. Bovendien betaal je 1 voedsel extra als je een berg oversteekt. Als je een clanlid op een bezet veld plaatst, moet je één voedsel extra per aanwezig clanlid (inclusief jezelf) afleggen.

Bureaucratie.

Tijdens deze fase wordt de beurtvolgorde opnieuw bepaald. De speler met de grootste clan wordt startspeler, enz…
Ook de voedselvoorraden worden aangevuld. De hoeveelheid nieuw voedsel hangt af van het aantal spelers en het aantal jachtvelden per soort. Als laatste wordt de huidige markt aangepast. De hoogste kaart uit de toekomstige markt wordt vervangen door een nieuwe kaart van de trekstapel.

 

De winnaar

Als na het uitbreiden van de clans een speler 13 of meer clanleden bezit, eindigt het spel. De speler met het meeste clanleden of bij gelijkstand de speler met het meeste voedsel wint.

 

SPELBEOORDELING

Hoogspanning De Eerste Vonken is gebaseerd op Power Grid, een spel waar ik maar niet genoeg van krijg. Heel wat spelers schreeuwden om een vereenvoudigde versie van Friedemann Frieses eerste succesverhaal. De auteur, die hoogstwaarschijnlijk de euro’s niet schuwt, geeft met De Eerste Vonken gehoor aan de lokgroep. De valkuil waarin je dan kunt trappen is dat je een spel zo vereenvoudigt dat de kracht van origineel wat zoek is. Dit gevoel heb ik bij De Eerste Vonken. Al het goede waardoor ik hoogspanning zo waardeer vind ik niet terug in De Eerste Vonken. Het biedsysteem is zo sterk geminimaliseerd dat je nauwelijks nog van bieden kan spreken. Bovendien is het nadeel van de startspeler veel te groot. De kostprijs van een ontwikkelingskaart staat vast en is zo laag dat elke speler zich eender welke kaart kan permitteren. Als de startspeler een goede kaart aanduidt, is hij die zeker kwijt. Duidt hij een slechte kaart aan, dan zit hij er zelf mee opgescheept.
Het plaatsen van clanleden kan ook niet vergeleken worden met het plaatsen van huizen in Hoogspanning. Per aanwezig lid moet je één voedsel extra betalen. Deze meerkost is peanuts in vergelijking met de extra centen die je in Hoogspanning moet neertellen als een speler jouw verbinding blokkeert. Het plaatsen van clanleden is daardoor gewoon een kwestie van voedsel tellen. Je zal een andere speler niet dwarsbomen door vlug ergens een clanlid te plaatsen terwijl een goed geplaatst huis in Hoogspanning wel roet in het eten kan gooien.
De enige verbetering ten opzichte van Hoogspanning is het gebruik van fiches voor het aanvullen van de voorraad. Zo hoef je er de spelregels niet telkens bij te halen.
Er zijn twee soorten ontwikkelingskaarten: jachttechnieken en kennis. Tijdens onze testfase kon een speler die investeerde in kennis nog nooit winnen. De korte spelduur zorgt er namelijk voor dat je niet kunt profiteren van de opgedane kennis. Spelers die kiezen voor de ontwikkeling van hun jachttechniek plaatsen hun 13de clanlid vooraleer je kan genieten van de opgedane kennis. Als je kiest voor het vuur verlies je een ronde ten opzichte van spelers die hun voedselvoorraad goed beheren bijvoorbeeld.
Heel wat spelers vinden het onterecht dat De Eerste Vonken vergeleken wordt met Hoogspanning. Zelf vind ik dit meer dan normaal. De Eerste Vonken is ontworpen door dezelfde auteur, is op Hoogspanning gebaseerd en is er gekomen om de tiende verjaardag van Hoogspanning te vieren. De vergelijking maken is ongeveer hetzelfde als Anderlecht met Wevelgem City vergelijken. De supporters van Wevelgem zien hun club graag bezig en vinden ongetwijfeld dat ze goed spelen. Als je dikwijls in het Astridpark vertoeft, zal het gestuntel van Wevelgem City je worst wezen. Als je Hoogspanning gewend bent, zal De Eerste Vonken je interesse niet lang kunnen vasthouden, vrees ik. De Eerste Vonken kan misschien bekoren als Hoogspanning geen belletje doet rinkelen.
De Eerste Vonken heeft me niet overdonderd. Niet alleen omdat ik het wat flauw vind ten opzichte van Hoogspanning maar ook omdat het thema niet veel met het spel te maken heeft en omdat het aan een veel te hoge prijs verkocht wordt.
Niet iets wat ik zou aanraden.
De samenvattingskaarten.
samenvattingskaarten

Oktober 2010

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *