Krakow 1325Ad – Review

Auteur
Peter Struijf
Uitgever Geode Games
Aantal spelers 4
Spelduur
60 – 90 minuten
Jaar van uitgave 2008
Prijs 35.95€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 7.0/10
Links Homepage

SPELMATERIAAL

De speldoos bevat in één middenvak:

  • 56 intrigekaarten,
  • 4 geheime identiteiten,
  • 4 seizoenskaarten,
  • 55 witte en 55 zwarte invloedblokjes,
  • 2 rondetellers,
  • 8 scorestenen,
  • 4 schatkisten en 4 bestedingskaarten,
  • een spelbord,
  • de spelregels in het Engels en het Nederlands.

SPELBESPREKING

Inleiding

Nogal wat intriges spelen zich af binnen de muren van de Poolse hoofdstad Krakow. Spelers gaan wankele verbonden aan met als bedoeling eigen plannen te verwezenlijken. Natuurlijk mag je jouw medespeler niet al te snel dwarsbomen of hetzelfde lot zal je treffen. In Krakow vormen de spelers 2 teams van 2. De teams nemen het tegen elkaar op, maar ook de spelers van hetzelfde team zijn concurrenten!

Voorbereiding

De spelers verdelen zich in een wit en een zwart team. Spelers van hetzelfde team zitten tegenover elkaar. Binnen een team hebben de spelers elke een eigen symbool. Elke speler krijgt een schatkist en een bestedingskaart.
De 8 scorestenen worden op de nul van het scorespoor gezet.
Elke speler ontvangt 1 geheime identiteit (= kleur) en 1 seizoenskaart.
De intrigekaarten worden geschud en elke speler krijgt er 9 op handen.

Spelverloop

Elk speljaar in Krakow bestaat uit 7 rondes. Een ronde start met 4 seizoenen (intriges spelen aan de hand van kaarten), daarna volgen 3 eindejaarsacties (geheime invloed en scores berekenen). De spelers kiezen of ze 1, 2 of 3 jaren spelen. Na elk jaar worden de seizoenskaarten opnieuw verdeeld. De geheime identiteiten worden nooit verdeeld en worden pas aan het eind van het spel bekend gemaakt.

De vier seizoenen.

Elke speler ontvangt 9 intrigekaarten. De seizoenskaarten bepalen de startspeler voor elk seizoen. De speler met de lentekaart start bijvoorbeeld in de lente.

De startspeler speelt één kaart open op tafel en start daarmee een zogezegd intrige. Deze kaart bezit een kleur en een nummer. De spelers van het andere team spelen kaarten om de waarde van de eerste kaart te verminderen. De kaart van jouw teamgenoot telt positief. Als de eindwaarde positief is, slaagt het intrige en ontvangt de startspeler de voordelen van zijn kaart. Die kaart wordt ook op het spelbord gelegd in het vak voor geslaagde intriges. Als de eindwaarde negatief is, worden alle kaarten afgelegd. De speler van het winnende team die de kaart met de hoogste waarde heeft gespeeld, begint een volgende ronde.
Bij gelijkstand wint het team waarvan de speler de seizoenskaart van het huidige seizoen bezit.
Een seizoen eindigt na zeven ronden. Bij de start van een nieuw seizoen worden de kaarten terug geschud en ontvangen de spelers 9 nieuwe kaarten.
De sterkste kaarten hebben elk een bijhorende blokkeerkaart. Als een kaart geblokkeerd wordt, ontvangt de blokkerende speler de voordelen, 1 punt en het initiatief voor de volgende ronde.
Voorbeeld: onderstaande kaart is oranje en heeft een waarde van 3 als je er een intrige mee start. Je kan de kaart ook spelen om je teamgenoot te helpen (de positieve waarden) of om tegenstrevers te dwarsbomen (negatieve waarden). Als je met deze kaart een intrige lukt mag je 2 kubussen in het kasteel plaatsen (1 bij de veer en 1 bij het masker) en ontvang je één goudstuk. De kaart levert dan ook 1 punt op voor oranje (halve cirkel rechts boven).

Eindejaarsacties.

Door het winnen van intriges, ontvangen de spelers goud. Deze goudblokjes worden na de 4 seizoenen in het geheim door de spelers ingezet. Ze gebruiken daarvoor hun schatkist en bestedingskaart. Met de schatkist kan de bestedingskaart afgedekt worden. Op de bestedingskaart komen dezelfde wijken (met uitzondering van de sloppenwijk) voor als op het spelbord. De spelers verdelen hun goudblokjes over de verschillende wijken zoals zij dat wensen. Als alle spelers gekozen hebben, worden de blokjes op het spelbord gezet. Dit gebeurt in dezelfde volgorde als de seizoenskaarten. Als een wijk vol staat, kunnen goudblokjes verloren gaan.
Het spelbord en de bestedingskaart.

Hierna ontvangen de teams winstpunten. Het team dat het meeste invloedblokjes in een wijk bezit, ontvangt de punten voor die wijk (3 voor de kasteelwijk en 2 voor de 5 andere wijken). Na de telling worden alle scoreblokjes verwijderd.
Tenslotte scoort ook elke groep (= kleur) zijn eigen winstpunten. Daarvoor worden de kaarten die in het vak geslaagde intriges liggen, bekeken. De cirkels rechtsboven bepalen het aantal winstpunten. Als een groep (= kleur) alleen het meest geslaagde intriges bezit, verdient deze 2 extra punten. De tegenganger van die groep (groen vs rood en blauw vs geel) verliest 2 punten.

De winnaar

Na het laatste speljaar bekennen de spelers (letterlijk) kleur. Nu kan hun individuele score bepaald worden. Dit is de som van hun witte scoresteen en de scoresteen van hun groep (= kleur). De speler met de hoogste score wint.

 

SPELBEOORDELING

Het eerste wat me opvalt aan dit spel is dat de kaarten in dit spel één voor één kunstwerkjes zijn. Dit steekt wat af tegenover de het povere ‘kunstgehalte’ van het overige spelmateriaal. De auteur geeft zelf aan dat Krakow in eerste instantie een kaartspel is wat dit verschil misschien kan verklaren. De kern van dit spel vind ik subliem. Speel samen met een teamgenoot maar probeer daar toch zoveel mogelijk voordeel uit te halen, liefst zonder dat het al te veel opvalt. Ik keek er naar uit om dit spel uit te proberen.
Mijn eerste kennismaking begon meer dan positief. In een eerste ronde werd ik telkens verplicht keuzes te maken. Soms in mijn eigen nadeel ten voordele van het team, meestal in het voordeel van het team en mezelf, nu en dan ten voordele van mezelf in het nadeel van het team. Een wel te overwegen keuze omdat je zeker niet vanaf het begin door de mand wilt vallen. De tweede ronde verliep heel wat minder vlot. Ik had niet de meest krachtige kaarten en ik besliste vooral welke kaarten ik nog niet wou afleggen in de hoop er later wat mee te kunnen doen. De derde ronde kon ik slechts één keer het initiatief winnen. Ik speelde mijn krachtigste kaart en zag die onmiddellijk geblokkeerd. Bovendien had ik de pech dat mijn kleur 2 punten minder opleverde. Dit te wijten aan de sterke prestatie van groen) Uiteindelijk verdoezelde de sterke prestatie van mijn teamgenoot mijn tekortkomingen. Ik eindigde het spel als tweede.
Krakow ontgoochelde mij dus wel een beetje. Ik heb de indruk dat geluk toch een iets te grote invloed op het eindresultaat uitoefent. Ik hoop dat ik dit spel nog een paar keer kan testen, dit zal echter niet makkelijk zijn aangezien je het enkel en alleen met 4 kunt spelen.

Februari 2010

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *