Navegador – Review

Auteur
Mac Gerdts
Uitgever Rio Grande Games
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur
60 – 90 minuten
Jaar van uitgave 2010
Prijs 45.95€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 5.0/10
Links Rio Grande Games

SPELMATERIAAL

De speldoos bevat een aantal plastiekzakken zodat het spelmateriaal netjes kan weggestopt worden.

 • 36 schepen (7 per speler en 1 navegador schip),
 • 5 arbeiders (1 per speler),
 • 5 spelerstenen (1 per speler),
 • 12 blauwe ontdekkingsfiches,
 • 10 kerken,
 • 10 jachthavens,
 • 23 fabrieken (11 per kleur),
 • 3 houten blokjes om de prijzen van de goederen bij te houden,
 • 5 spelerborden (1 per speler),
 • 33 kolonies,
 • 35 privileges (7 per soort),
 • 1 Navegador,
 • 2 rampenfiches,
 • heel wat munten (munteenheid Cruzados),
 • een spelbord,
 • een boekje met historische informatie rond het thema,
 • 1 samenvattingsblad
 • en de spelregels in het Duits en het Engels

SPELBESPREKING

Inleiding

De spelers staan aan het hoofd van rijke handels dynastieën. Ze investeren hun geld in het bouwen van schepen en huren van bemanningsleden. Met hun schepen ontdekken ze nieuwe gebieden waar ze handel drijven met de lokale bevolking. De verkregen goederen worden verkocht of bewerkt in fabrieken. De ontdekkingstochten lopen niet altijd van een leien dakje. Heel wat schepen verdwijnen in de kolkende zee. Kerken verhogen de moraal en sussen de bevolking, intussen worden havens gebouwd en kiezen verschillende schepen het ruime sop.

Voorbereiding

Leg het spelbord in het midden van de tafel.
Zet de 3 houten blokjes op de startvelden van de markt.
Elke speler kiest een kleur en zet 2 schepen in Portugal, zijn arbeider komt op veld 3 van Lisboa te staan.
Elke speler ontvangt 200 Crusados, een spelerbord, 1 oranje fabriek, 1 haven en 1 kerk.
De kolonies worden zoals aangegeven gedekt op het spelbord gelegd.
In elk privilegevak wordt 1 privilege gelegd.
Leg 1 rampenfiche in Nagasaki, leg bij twee of 3 spelers ook een rampenfiche in Macau.
Leg op elk ontdekkingsveld 1 ontdekkingsfiche.
Sorteer de gebouwen naar soort en leg ze op de overeenkomstige bouwvelden van het spelbord.
Bepaal wie de startspeler wordt en geef de Navegador aan de speler rechts ervan.

Spelverloop

Het spelbord is verdeeld in een aantal gebieden die ontdekt kunnen worden. In elk gebied zijn kolonies aanwezig die suiker, goud of kruiden produceren. In eerste instantie bouwen de spelers schepen waarmee ze nieuwe kolonies ontdekken. Handel drijven met kolonies levert goederen op die verkocht of verwerkt kunnen worden. Het verwerken van goederen kan alleen in fabrieken, het bouwen van schepen alleen in havens. De spelers moeten dus ook arbeiders voorzien die fabrieken en havens bouwen. Kerken zorgen voor een hoge moraal zodat arbeiders makkelijker beschikbaar zijn. Via privileges verdienen de spelers extra aanzien.

Acties op het rondel

Mac Gerdts is bekend geworden dankzij zijn rondel. In Navegador wordt daar eveneens gebruik van gemaakt. In principe is dit rondel een rad met acties waarop de spelers met hun pion rondwandelen. De actie waarop ze stoppen, voeren ze uit. Bij de start van het spel mag elke speler zijn pion op een actie naar keuze plaatsen. Daarna mag een pion maximum 3 vakken verder wandelen op het rondel. Voor elke extra stap moet 1 schip afgelegd worden.
Er zijn 7 verschillende acties.

 • Workers
  Voor elke kerk dat je bezit, mag je één arbeider kopen aan 50 Cruzados per arbeider. Je mag ook extra arbeiders kopen maar die kosten, afhankelijk van de spelfase, tot 300 Cruzados meer.
 • Ships
  Idem als hier boven maar dan bouw je schepen afhankelijk van het aantal havens dat je bezit.
 • Sailing
  Verplaats elk schip, afhankelijk van de spelfase, maximum 1, 2 of 3 velden. Niet ontdekte gebieden bevatten een ontdekkingsfiche. Je hebt twee schepen nodig om zo’n gebied te ontdekken. Eén schip wordt onmiddellijk afgelegd, het andere schip kan handel drijven. Als je nieuw gebied ontdekt, leg je de ontdekkingsfiche op jouw spelerbord. Daarna draai je de aanwezige kolonies om en ontvang je evenveel Crusados als de goedkoopste kolonie aangeeft.
 • Colony
  Elke kolonie heeft een prijs. Als je deze actie kiest, kan je kolonies aankopen. Je kan een kolonie alleen kopen als je een schip in de betreffende regio bezit. Een kolonie stichten zet ook 2 arbeiders aan het werk.
  De drie verschillende kolonies en de Navegador.
 • Buildings
  Als je deze actie kiest, mag je bouwen. Elk gebouw vereist een aantal arbeiders en Crusados. Gebouwen worden steeds duurder, je bent er dus best vlug bij.
  Voorbeeld: een eerste fabriek kost 50 Crusados, een tweede 70. De speler die als eerste een kathedraal koopt, moet 150 Crusados aan de bank afstaan. Voor de bouw van een kathedraal heb je 5 arbeiders nodig, voor een fabriek 3. Je kan 2 fabrieken bouwen als je 6 arbeiders bezit.
 • Market
  Dit is de enige actie die twee keer voor handen is. Op de markt kan je goederen verkopen of verwerken. Per kolonie dat je bezit, mag je 1 overeenkomstig product verkopen. Je ontvangt per goed de huidige marktprijs. Als je fabrieken bezit, kan je goederen verwerken. Je ontvangt dan geld van de bank. Na het kopen of verkopen wordt de marktprijs aangepast. Voor elk soort goederen mag je beslissen of je ze verkoopt of verwerkt. Eenzelfde product kan je niet eerst verkopen en daarna verwerken!
  De markt: rechts de bedragen voor de verwerking van grondstoffen via fabrieken, links de verkoopprijs per grondstof als je ze verkoopt via kolonies. (De blokjes die de huidige marktwaarde aangeven staan niet op de foto!)
 • Privilege
  Kies een privilege uit het aanbod, dit kost je één arbeider. Privileges leveren direct een aantal Crusados op, bovendien zorgen ze voor de broodnodige punten op het einde van het spel.
  Van links naar rechts extra punten voor kolonies, fabrieken, ontdekkingsfiches, havens en kathedralen.

Spelfasen.

In Navegador worden 3 fasen gespeeld. De tweede fase start bij het ontdekken van Cabo da Boa Esperança, de derde na de ontdekking van Malaca. De start van een nieuwe fase heeft twee gevolgen. Ten eerste mogen de schepen van de spelers een gebied verder varen. Ten tweede kost het aankopen van extra schepen of arbeiders 100 Crusados extra.
Fase 2 = 2 stappen per schip, 200 Crusados extra voor de bouw van extra schepen of aanwerving van extra arbeiders.

De winnaar

Het spel eindigt als Nagasaki is ontdekt of als er geen gebouwen meer voorhanden zijn. Elke speler krijgt nog één beurt voor het spel eindigt.
Elke speler ontvangt 1 punt per arbeider, schip en 200 Crusados. Daarbij komen de punten van de spelerborden. Afhankelijk van de verworden privileges ontvangen de spelers extra punten per fabriek, haven, kerk, ontdekkingsfiche of kolonie.
De spelerborden waarop privileges bijgehouden worden. Bij de start van het spel levert elke kolonie 1 punt op. Een fabriek is goed voor 2 punten, een ontdekkingsfiche voor 4. Havens en kathedralen leveren 3 punten op per stuk.

 

SPELBEOORDELING

Navegador is het nieuwste spel van Mac Gerdts. Het actiesysteem van deze auteur is inmiddels zo bekend dat ik extra uitleg niet nodig acht. Elke speler heeft wel zijn favoriete ‘Mac Gerdts’ en bij een groot aantal is dit Navegador. De hoofdredenen daarvoor zijn de korte spelduur en de minder complexe spelregels. Mijn favoriet zal Navegador niet worden. Het kan bijna niet anders of je moet op de markt spelen om wat kapitaal te verzamelen. De prijzen op de markt zijn heel wisselvallig en je bent afhankelijk van wat de spelers voor jou doen. Iets wat je weinig of niet in de hand hebt. Als ik net als mijn voorganger een aantal goudkolonies bezit, zullen die van mij telkens minder opleveren. Elke keer dat je de markt overslaat, win je in principe een beurt. Zorg er dus voor dat je niet volledig van de markt afhankelijk bent. Ik vind ook dat je beginstrategie in Navegador vrij bepalend is. Veranderen van strategie tijdens het spel is vrijwel onmogelijk. Dit is vooral jammer als je merkt dat je niks opschiet met de gekozen strategie. Eén keer had ik mij gefocust op het bouwen van fabrieken en kathedralen en het aanwerven van arbeiders. Geld verdiende ik door het nemen van privileges en door een sporadisch bezoek aan de markt. Aanvankelijk leek ik goed op weg, maar een andere speler die heel wat kolonies (16) verzameld had, ging met de overwinning lopen omdat ik niet genoeg schepen kon bouwen en inzetten om hem kolonies af te snoepen. Hadden de andere spelers hem een aantal kolonies afgesnoept, dan kon ik de overwinning vieren. Naar het einde van het spel deed ik niks anders dan buildings – workers – privilege. Mijn belangrijkste rivaal liep van kolonie naar markt naar zeilen en kocht af en toe een privilege. Twee andere spelers ontwikkelden alle aspecten en kwamen er niet aan te pas. Uiteindelijk was geen enkele speler overtuigd. Twee spelers omdat ze er niet aan te pas kwamen en twee spelers omdat ze het verloop wat vervelend vonden. Als je op voorhand 9 zetten plant, die je perfect kunt uitvoeren en daarmee ook nog eens het meeste punten kun behalen, mis ik wat dynamiek. Navegador heeft een leuk thema en enkele leuke spelelementen maar is door zijn voorspelbaarheid, het voortdurende geschuifel op de markt en een iets te hoge geluksfactor zeker niet mijn favoriet. Ik verkies Hamburgum en Imperial.
P.S. In mijn exemplaar zat ook een groot rood blok. Tot nu toe heb ik de functie daarvan nog niet achterhaald.

December 2010

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *