Pantheon – Review

Auteur Bernd Brunnhofer
Uitgever 999 Games
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur 60 – 90 minuten
Jaar van uitgave 2011
Prijs 39.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 4.0/10
Links 999 Games

SPELMATERIAAL

pantheonin de doos

In de 4 vakjes van de speldoos passen:

 • een spelbord,
 • 48 pilaren (12 per kleur),
 • 48 voeten (eveneens 12 per kleur),
 • 4 scorepionnen,
 • 1 grote voet,
 • 1 tempel,
 • 8 beschavingfiches,
 • 8 beschavingskaarten,
 • 32 offerfiches,
 • 40 buitfiches,
 • 40 goden
 • 21 halfgoden,
 • 4 puntenfiches,
 • 6 bonusfiches,
 • 75 actiekaarten,
 • 1 buidel,
 • 4 overzichtskaarten,
 • de spelregels in het Nederlands.

SPELBESPREKING

Inleiding

Letterlijk: “De spelers proberen in de gunst van de goden en halfgoden van het Pantheon te geraken en de pilaren ervan te bouwen (waarom zou je die monumenten eigenlijk nog afbouwen, als uiteindelijk alleen de pilaren nog overblijven?). Daarmee scoren ze punten. De speler met het meeste punten wint het spel.
Mijn eigen interpretatie wijkt daar wat van af. Omdat ik vandaag wat lang naar woorden moet zoeken, neem ik de beschrijving toch maar letterlijk over.

Voorbereiding

Het spelbord wordt op tafel gelegd.
spelbord
De pilaren, voeten, volkerenfiches en puntenfiches vormen een algemene voorraad.
De bonusfiches worden geschud en gedekt op tafel gelegd.
De buitfiches worden in de buidel gestopt.
Schud de godenfiches en leg ze gedekt op tafel.
Sorteer de halfgoden volgens waarde (1 tot 3 en 4 tot 6), schud de stapels en leg ze gedekt op tafel.
Schud de volkerenkaarten en leg de stapel gedekt op tafel.
Sorteer de offerfiches naar soort en waarde en leg ze open op tafel.
Sorteer de speciale geldkaarten van hoog naar laag en leg de stapel open op tafel met de laagste waarde bovenaan.
Schud de actiekaarten en leg de stapel gedekt op tafel. Leg de 4 bovenste kaarten open.
Elke speler ontvangt 1 scorepion, 3 pilaren en 4 voeten in één kleur. Vervolgens ontvangen alle spelers 5 actiekaarten, 1 bonusfiche en 1 overzichtskaart.

Spelverloop

In Pantheon worden 6 tijdperken gespeeld. Tijdens elk tijdperk staat één beschaving centraal. De spelers proberen van uit de hoofdstad van de beschaving verschillende plaatsen te bereiken. Soms om de aanwezige buit te incasseren, soms om pilaren te bouwen. Als er genoeg geofferd wordt, kan beroep gedaan worden op de gunst van een god. Er moet echter snel gehandeld worden want de ondergang van een beschaving is nooit ver af.
Bij de start van het spel trekt elke speler een bonusfiche. Je ontvangt onmiddellijk het voordeel ervan.
bonusfiches

Opkomst van een beschaving.

Tijdens het begin van een tijdperk moeten een aantal voorbereidingen getroffen worden. Vooreerst wordt de bovenste volkerenkaart omgedraaid zodat de spelers weten welke beschaving de scepter zwaait. De tempel wordt op de overeenkomstige hoofdstad gezet. Daarna worden buitfiches uit de buidel op de buitvelden van die beschaving gelegd. Vervolgens worden de beschikbare goden open op het spelbord gelegd (1 meer dan het aantal spelers). Tenslotte wordt de speciale eigenschap van de beschaving uitgevoerd.
Voorbeelden van beschavingen: Iberia = offerfiche opwaarderen of nieuwe offerfiche trekken, Germania = handkaarten tot 7 reduceren.
volkeren

Acties van de spelers.

Om beurt voeren de spelers één actie uit. Er zijn vier verschillende mogelijkheden.

 • Verplaatsen: neem de grote voet en speel eventueel een aantal verplaatsingskaarten. De voet levert 1 stap op, elke kaart 2. Per stap mag je een eigen voet op het spelbord plaatsen. De eerste voet moet aan de tempel grenzen, de volgende voeten aan de tempel of een eerder geplaatste eigen voet. Op die manier bereiken de spelers de verschillende velden van het spelbord. Als je een voet op een buitfiche plaatst, mag je de buit nemen. Grens een voet aan een pilaar veld, dan mag je daar voor 1 stap een pilaar plaatsen. Het kost een extra stap om een voet of pilaar op een bezet veld te zetten. Per veld mogen maximaal 2 speelstukken staan.
  Nadat de actieve speler zijn beurt beëindigd heeft, komen alle andere spelers in wijzerzin aan de beurt. Zij mogen ofwel verplaatsingskaarten spelen om stappen te zetten ofwel één actiekaart trekken.
  Voorbeelden van buitfiches: de afbeeldingen spreken voor zich.
  voordeelfiches
 • Kopen: leg een aantal geldkaarten af en investeer naar believen de afgebeelde goudstukken. Koop offerfiches of verbeter de offerfiches die je al bezit. Een voet of pilaar uit de voorraad nemen kost één goudstuk. Een voet of pilaar op het spelbord zetten kost eveneens één goudstuk.
  Verschillende offerfiches en hun kosten.
  verschillende offerfichesofferfiches
 • Offers aan de goden: neem één van de goden die open op het spelbord liggen. Je moet daarvoor wel de afgebeelde offers brengen. Dit kan je doen aan de hand van offerkaarten, offerfiches of een mix van beide. Offerkaarten moet je daarna afleggen, offerfiches blijven eigendom van de spelers en kunnen opnieuw ingezet worden. De cijfers links op een Godenkaart geven aan hoe groot de offers moeten zijn. Als er verschillende getallen te zien zijn, moet je verschillende offers brengen. Voor jouw offer ontvang je direct punten, evenveel als het cijfer van de huidige ronde.
 • Kaarten trekken: trek 3 actiekaarten.
  actiekaarten

Ondergang van een beschaving.

Een speler die de laatste buitfiche of de laatste god van het spelbord neemt, luidt daarmee de ondergang van de huidige beschaving in. Daarnaast ontvangt hij ook 3 punten. De tempel geeft hij aan de speler links van hem.
Alle spelmateriaal wordt van het bord genomen. Alleen pilaren blijven staan. Na de derde en de zesde ronde volgt een telling.

De verschillende Goden.

De rol van de goden in Pantheon is zo belangrijk dat ze een apart hoofdstuk verdienen. Als een speler voldoende offers brengt aan de god van zijn keuze kan hij op de gunst van die god rekenen. Er staat geen beperking op het aantal goden dat een speler mag bezitten en hun krachten zijn cumulatief.
Blauwe goden zorgen voor blijvende voordelen. Trek telkens 1 extra actiekaart als je Gadicea bezit en je de actie kaarten trekken kiest bijvoorbeeld.
goden
Gele goden leveren direct maar ook eenmalig een voordeel op. Neem de twee meest waardevolle halfgoden als je Plaesiris bezit bijvoorbeeld.
goden2
Halfgoden hebben geen speciale krachten maar leveren tijdens beide tellingen punten op. Hun waarde varieert van 1 tot 6.
halfgoden

De winnaar

Spelers ontvangen tijdens de telling punten volgens onderstaande samenvatting. De speler met het meeste punten na het zesde tijdperk komt als winnaar uit de bus.
samenvatting

 

SPELBEOORDELING

Pantheon boeide me heel even. Daarna ebde de interesse vrij snel weg. Pantheon geeft mij niet het gevoel dat ik een eigen strategie kan ontwikkelen. Daarvoor ben je te afhankelijk van de kaarten waarmee je start, de acties van de andere spelers en de volgorde waarin de goden, halfgoden en bonusfiches komen. Als je het spel start zonder voet- of geldkaarten schiet je eerder traagjes uit de startblokken en opgelopen achterstand inhalen is vrij moeilijk. Voortdurend moeten hopen op goede kaarten (geld a.u.b!) vind ik niet echt spannend. Spelers die van in het begin wat centen verdienen, kopen daarmee offertegels of extra voeten/pilaren en zijn voor de rest van het spel sterk in het voordeel. De rijken worden rijker en de armen worden armer, je kent het wel. Een ronde is afgelopen als alle bonusfiches of alle goden weg zijn. Vanaf de vierde ronde kan dit heel snel het geval zijn. De mogelijkheid bestaat dat je in een ronde helemaal niet aan de beurt komt omdat één of twee spelers samen er in slagen direct alle bonusfiches te verzamelen. Dit vind ik niet kunnen.
Ik snap ook niet waarom de vaardigheden van de Goden op een apart blad staan terwijl die van bonus – en buitfiches wel binnen de spelregels te vinden zijn. Het zorgt alleen maar voor verwarring als je snel iets moet opzoeken.
Pantheon kan me niet overtuigen omdat het basismechanisme te veel op toevalligheden rust. Een kastblijvertje dus!

November 2011

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *