Yedo – Review

Auteur Thomas Vande Ginste, Wolf Plancke
Uitgever Eggertspiele
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur 120 – 180 minuten
Jaar van uitgave 2012
Prijs 49.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.5/10
Links Eggertspiele
Thomas Vande Ginste, Wolf Plancke

SPELMATERIAAL

doosspelmateriaal

De speldoos bevat:

 • Een spelbord,
 • 59 missiekaarten in 4 verschillende kleuren,
 • 50 actiekaarten,
 • 27 bonuskaarten,
 • 27 gebeurteniskaarten,
 • 5 startkaarten,
 • 84 geldstukken,
 • 16 bijgebouwen,
 • 40 wapens (8 verschillende soorten),
 • 7 Geisha,
 • 5 zegeningsfiches,
 • 1 “district gesloten”-fiche,
 • 10 afdekfiches,
 • 1 wachtersfiche,
 • 2 wachters,
 • 20 volgelingen (4 per kleur),
 • 15 markeerstenen (3 per kleur),
 • 5 clanborden,
 • 1 rondeteller en de spelregels in het Engels.

SPELBESPREKING

Inleiding

Yedo speelt zich af in Japan 1605. Om op een goede blaadje te komen bij de nieuwe Shogun, moeten de spelers zoveel mogelijk opdrachten tot een goed einde brengen.

Voorbereiding

Leg het spelbord in het midden van de tafel.
Schud de actiekaarten, bonuskaarten, missiekaarten, wapens en gebeurteniskaarten, leg ze op de aangeduide plaats van het spelbord.
Leg de bijgebouwen, zegeningsfiches (1 per speler) en Gheisa’s op de aangeduide plaats van het spelbord.
Zet de wachter bij de stadspoort.
Geef elke speler een clanbord, 12 Mon (= geld), een actiekaart, 4 volgelingen en 3 markeerstenen in zijn kleur. De markeerstenen worden gebruikt om de speelvolgorde en de score bij te houden. Elke speler plaatst 2 volgelingen op het reservevak van het spelbord. (Bij minder dan 5 spelers worden een aantal velden afgedekt met de afdekfiches)
Leg de 5 startkaarten open op tafel, leg de rest van het spelmateriaal naast het spelbord.
startkaarten
De spelers kiezen om beurt een missiekaart tot elke speler er 4 heeft. Daarvan moet minstens 1 rood of zwart zijn.
In omgekeerde spelersvolgorde kiezen de spelers om beurt een startkaart. Je ontvangt onmiddellijk het voordeel ervan. Draai de kaart naar de ‘Blackmail’-zijde en leg ze naast je clanbord.
De voorbereiding bij 3 spelers.
voorbereiding

Spelverloop

Kort

Yedo duurt 11 ronden elke ronde bestaat uit 7 fasen. Tijdens de eerste fase wordt het spelbord voorbereid. In fase 2 kunnen de spelers op verschillende voorwerpen bieden. Er wordt een gebeurteniskaart gedraaid tijdens fase 3 en de spelers sturen hun volgelingen op pad tijdens fase 4. De wachter arresteert eventueel volgelingen in fase 5. Tijdens fase 6 kunnen de spelers voorwerpen ruilen met elkaar. Tijdens de laatste fase voeren de volgelingen hun taak uit waarna ze terug naar huis komen.

Iets meer duiding

De kern van de zaak in Yedo is het uitvoeren van opdrachten. Elke speler start het spel met 4 opdrachtkaarten, tijdens het spel kunnen natuurlijk nog opdrachten bijgetrokken worden. Om opdrachten uit te voeren, moeten spelers voorwerpen verzamelen en/of bepaalde zaken bezitten. Daarbovenop moeten één of meerdere volgelingenen op de aangeduide locatie(s) aanwezig zijn. Opdrachtkaarten zijn groen, geel, rood of zwart en behoren tot één van de 5 volgende categorieën; spionage, diefstal, kidnapping, oorlog of moord. De kleur bepaalt de moeilijkheidsgraad.
Om de groene opdracht te vervullen moet je 1 ninjaster bezitten en een volgeling in de bar activeren. Je ontvangt 1 punt en 6 Mon. Als je ook een touw bezit (Bonus), ontvang je 8 Mon extra. Je merkt dat zwarte en rode opdrachten vervullen een stukje moelijker gaat!
missiekaarten
De veiling is een eerste mogelijkheid om aan voorwerpen of kaarten te geraken. De startspeler kiest één van de 7 categorieën en plaatst daarmee direct het minimumbod (3 of 5). Elke speler (dus ook de startspeler) krijgt nu nog één keer de kans om hoger te bieden of te passen. De speler met het hoogste bod krijgt uiteindelijk de beloning. Elke speler kan maximum 1 keer per ronde een veiling winnen. Daardoor krijgt de speler die als laatste overblijft, zijn beloning aan de laagste prijs. De 7 categorieën zijn: actiekaarten, bonuskaarten, wapens, bijgebouwen, Geisha, volgelingen en opdrachtkaarten.

Na de veiling wordt de markt aangevuld en moet een gebeurteniskaart omgedraaid en uitgevoerd worden. De gebeurtenissen beïnvloeden het spel op een positieve of negatieve manier. Soms kan je je tegen een gebeurtenis beschermen als je bepaalde voorwerpen afgeeft.
Het kan ook zijn dat een gebeurtenis de manier van spelen beïnvloed gedurende het vervolg van de ronde. (Gebeurteniskaarten waarop lin de rechter bovenhoek ‘Samurai’ staat, laat je tijdens een eerste kennismaking best achterwege.)
gebeurtenissen
Tijdens de fase die volgt op de gebeurtenis plaatsen de spelers om beurt een volgeling op het spelbord of op een eigen bijgebouw. Het spelbord is opgedeeld in 7 verschillende wijken die een aantal ‘opdrachtvakjes’ bezitten. Op elk vakje kan één volgeling gezet worden. Elke wijk biedt zijn eigen voordeel.
actieplaatsen
Vooraleer de volgelingen effectief hun opdracht uitvoeren wordt de wachter verplaatst en kunnen de spelers die samen op de markt of in de bar zitten voorwerpen/geld ruilen. De beweging van de wachter kan met actiekaarten beïnvloed worden. Na zijn wandeling arresteert de wachter alle volgelingen die hij in de wijk aantreft, ze worden terug op het reserveveld gezet. Er zijn actiekaarten die dit voorkomen.
Voorbeelden van actiekaarten.
actiekaarten
Uiteindelijk worden de volgelingen aan het werk gezet. Om beurt zetten de spelers een volgeling aan het werk. Volgelingen die op het spelbord staan, kunnen ofwel de aangeduide actie uitvoeren ofwel een opdracht uitvoeren. Volgelingen die in een eigen bijgebouw staan, voeren de actie van dit bijgebouw uit. Na de actie keren de volgelingen terug naar huis. Er zijn 7 verschillende wijken en 4 verschillende bijgebouwen. Per wijk zijn er 2 of 3 verschillende actiemogelijkheden. Hieronder een beknopt overzicht:

 • Stadspoort: betaal 7 Mon voor een extra volgeling, wissel punten in voor geld of bekijk en verander de volgorde van de bovenste 3 actiekaarten.
 • Bar: betaal 11 Mon en plaats een bijgebouw op je clanbord of bekijk en verander de volgorde van de bovenste 3 wapens.
 • Haven: steel geld uit de kerk, koop punten of bekijk en verander de volgorde van de bovenste 3 bonuskaarten.
 • Tempel: ontvang een zegen of bekijk de bovenste 3 gebeurteniskaarten of bekijk de en verander de volgorde van de bovenste 3 kaarten van één van de 4 stapels met missiekaarten.
 • Rosse buurt: koop een actiekaart of neem een Geisha van het spelbord.
 • Markt: koop een wapen of verkoop een bonuskaart of actiekaart voor 2 Mon.
 • Kasteel: krijg 1 punt, neem een missiekaart of verander de speelvolgorde.

Bijgebouwen leveren naast een extra actie ook een permanent voordeel op.

 • Yashiki: leg een missiekaart af en trek een nieuwe of gebruik je volgeling als Gheisa.
 • Karensansui: doe een voorspelling naar keuze (= bovenste 3 kaarten bekijken…) of gebruik je volgeling als zegeningsfiche.
 • Dojo: leg een wapen af en trek een nieuw + ontvang aan het begin van een ronde 1 Mon.
 • Kobudo-Ryo: leg een actiekaart af en trek een nieuwe + een wapen op de markt kost 3 Mon minder.

De winnaar

Het spel eindigt na de 11de ronde of na de ronde waarin de opdracht ‘Kill the Shogun’ uitgeveoerd wordt.
Spelers ontvangen nog punten voor bonuskaarten en voor niet gebruikte ‘Blackmail’-kaarten.
Daarna is de winnaar bekend.
Bonuskaarten: de ene levert al wat meer op dan de andere.
bonuskaarten

 

SPELBEOORDELING

Yedo is door een Westvlaams duo ontworpen. In den beginne heette het nog Edo, maar die naam werd door Queen afgesnoept. Ik vind Yedo beter klinken maar dat zal de bedenkers van dit spel worst wezen. Het zoeken naar een uitgever nam een slordige 5 jaar in beslag. Dit doet vermoeden dat Yedo in elk geval voldoende getest werd wat ik niet van alle titels (Brillance, Section X, …) durf beweren.
Yedo kostte mij net geen 50€, het is dus best wel een prijzig spel. Gelukkig ebt dit gevoel tijdens het uitpakken van het spel vlug weg. Yedo bevat heel wat spelmateriaal van hoge kwaliteit en het ontwerp is prachtig. Het spelbord is vrij groot en dat vind ik super. Het spelregelboekje bevat 16 bladzijden tekst in het Engels. Zinnen als: “The player who is farthest up the Bidding Track” en “No player may place a bid that he cannot afford to pay”, lezen niet echt vlot maar het geheel vind ik wel vrij duidelijk. Bovendien staat heel veel info op het spel – en clanbord waardoor je vrij vlot de spelregels onthoudt.
Yedo is wat artwork betreft een lust voor het oog. Het spelbord oogt wat druk, maar dat is niet echt een minpunt zolang het overzicht bewaard blijft. Ik vind dat ze daar bij Yedo zeker in geslaagd zijn. In het algemeen is de afwerking van de kaarten prima. De opdrachtkaarten in het bijzonder zijn heel mooi afgewerkt.
Samengevat: de afwerking en kwaliteit van het spelmateriaal vind ik magnifiek!
De essentie van een bordspel schuilt natuurlijk niet alleen in de manier waarop het voorgesteld wordt. De hoofdzaak, wat mij betreft in elk geval, is en blijft het spelen zelf.
Yedo biedt een mix van plannen, opbouwen, flexibiliteit, handelen en geluk. Een krachtige mix die heel wat mogelijkheden biedt. Een mix die als nadeel heeft dat niet elk aspect evenveel tot zijn recht komt. Het handelen lost mijn verwachtingen niet helemaal in. In de partijtjes die ik gespeeld heb, werd eigenlijk weinig gehandeld. Ofwel wegens een gebrek aan interesse ofwel wegens een gebrek aan handelspartners. Ook de acties voorspellen (kijken naar de bovenste 3 kaarten en eventueel de volgorde veranderen) komen niet altijd even sterk aan bod. Tijdens het verkrijgen van kaarten mag je dikwijls kiezen uit de bovenste 3 stuks, de volgorde van die drie veranderen lijkt me dan zinloos. In combinatie met de extra acties van de bijgebouwen (een kaart afleggen en daarna de bovenste van de stapel trekken) kan voorspellen handig zijn, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Gelukkig biedt Yedo voldoende andere mogelijkheden. Het veilingsmechanisme zorgt voor spanning en biedt strategische mogelijkheden. Het inzetten van volgelingen levert verschillende mogelijkheden op, wat versterkt wordt door de manier waarop ze uiteindelijk geactiveerd worden. Tussenin kan de wachter roet in het eten gooien, een factor waarmee je constant rekening moet houden. Er zijn spelers die vinden dat Yedo een ronde of twee te lang duurt. Ik ga daarmee niet akkoord. 11 ronden lijkt me net genoeg om je stoutste projecten (lees moeilijkste opdrachten) waar te maken. Als je niet tevreden bent met je opdrachten, kan je ze altijd ruilen. De mogelijkheden zijn talrijk en de opbouw (groen, geel, rood, zwart) logisch. Dit is ook wat me het meest bevalt aan Yedo; het constant uitdokteren hoe je opdrachten het snelst vervult, uitdokteren in welke volgorde je dit best doet en zoeken hoe je de opdrachten op elkaar kunt afstemmen. In die zin is het zeker niet onverstandig om vanaf het spelbegin een zwarte opdracht op handen te nemen.
Omdat voorwerpen niet eindeloos voorradig zijn en omdat de concurrentie groot is, onstaat een spannende strijd die tot het einde duurt. De factor geluk schuilt in de gebeurtenis – en actiekaarten. Er zijn gebeurteniskaarten die aardig wat roet in het eten gooien. Meestal zie je op die kaarten rechts in de bovenhoek het woord ‘Samurai’ staan. De auteurs van Yedo raden aan deze kaarten niet te gebruiken bij de eerste kennismaking, een raad die ik zeker zou opvolgen. Spelers die zich ergeren aan de gebeurteniskaarten mogen niet vergeten dat de mogelijkheid bestaat om de bovenste 3 gebeurtenissen in te kijken!
Met de actiekaarten kun je één en ander forceren. De actiekaart waarmee je een tegenspeler dwingt een bonuskaart af te leggen, vind ik te krachtig. Als je die tijdens de laatste ronde speelt, kost het je tegenstander dikwijls (te) veel punten. Ik heb het meer voor positieve actiekaarten waarmee je zelf voordeel haalt in plaats van een tegenstander nadeel berokkent. Het is in elk geval belangrijk dat je rekening houdt met de kracht van de actiekaarten en dat je je eventueel kunt beschermen op het moment dat die ene actiekaart tegen je gespeeld wordt.
Yedo is een spel dat mij enorm bevalt en dat beter wordt als je het meer speelt. Je leert de actiekaarten, bonuskaarten, opdrachten en gebeurtenissen kennen waardoor je jouw strategie kunt verfijnen. Dit smaak naar meer.

clanbord

Januari 2013

Over Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

Alle berichten door Fabrice →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *