Im Zeichen Des Kreuzes – Review

Auteur Ronald Hofstätter, Philipp Hugelmann
Uitgever Queen Games
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur 90 minuten
Jaar van uitgave 2001
Prijs 25.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 5.9/10
Links Queen Games

SPELMATERIAAL

De grote speldoos van Queen Games bevat 1 spelbord, 1 speeltoren, 140 speelkaarten, 50 groene stenen, 1 citadel, 50 schatkisten, 2 blauwe en 2 groene schijven, 30 stenen van elke speelkleur, 5 ridderkaarten, 5 wapenstenen, 24 stadsfiches, 5 oranje motivatiestenen, 10 paarse stenen en 5 speloverzichten. De kwaliteit van het materiaal staat buiten kijf.

SPELBESPREKING

Inleiding

Een aantal ridders trekt erop uit om Jeruzalem te bekeren. Deze heilige stad, die momenteel in handen is van de Moslims, moet veroverd worden. Onderweg worden steden geplunderd en wordt afgerekend met piraten en vijandige legers. Om de moraal van de manschappen hoog te houden, wordt gebeden in Christelijke steden. Aanvankelijk werken de ridders samen. Maar alleen degene die uiteindelijk Jeruzalem bevrijdt, zal eeuwige roem genieten.

Voorbereiding

Elke speler kiest een ridder en neemt het bijhorende materiaal. Op de ridderkaart staat hoeveel legers en schatkisten een speler mag nemen. De motivatiesteen wordt op de 10 van de motivatieschaal gelegd. 2 Paarse steentjes worden op de toren gelegd. De wapensteen van elke kleur wordt op het bijhorende startveld geplaatst.
Op elke stad van het spelbord wordt een passende stadsfiche gelegd. In Jeruzalem staat een leger van 15 manschappen.
De speelkaarten worden geschud en elke speler krijgt er 5 op handen.

Spelverloop

De spelers proberen samen Jeruzalem te verslaan. Slagen ze daar niet tijdig in, dan verliezen ze het spel. Slagen ze daar wel in, dan wint alleen die speler die het laatste vijandige leger in Jeruzalem heeft verslagen. Het spel bestaat uit spelrondes, die telkens uit 3 fasen bestaan.
De speler die met Godfried van Bouillon speelt, start het spel.

Fase 1 : kaarten uitspelen.

De speler mag zoveel kaarten spelen als hij op handen heeft. Er zijn bewegingskaarten en actiekaarten.
Om met zijn wapensteen over het land te trekken, moet een speler bewegingskaarten uitspelen. Er zijn 3 soorten kaarten voor 3 soorten terreinen. Sommige bewegingskaarten laten ook bewegingen met de piraten en vijandige legers toe.
Actiekaarten zorgen voor extra legers of schatten. Je kan er ook tegenspelers mee hinderen.

Fase 2: in de stad.

In de stad waar de speler eindigt met zijn wapensteen mag hij één van onderstaande acties uitvoeren:

  • Passen: de speler voert geen acties uit.
  • Troepen aanwerven in een christelijke stad, 2 troepen per schatkist.
  • Bidden in een christelijke stad, de motivatie stijgt met 2 punten.
  • Een Christelijke stad plunderen, de motivatie daalt met 3 punten. Bij succes krijg je een aantal schatten.
  • Een moslimstad plunderen, de motivatie stijgt met 2 punten bij succes en je krijgt een aantal schatten.

Als een speler ten strijde trekt, beslist hij hoeveel legers hij samen met de vijandige legers in de toren wil gooien. De legers die terug uit de toren komen, bepalen de afloop van het gevecht. Legers van andere spelers die uit de toren komen lopen na de strijd over.
Piraten, vijandelijke legers en moslimsteden strijden met 3 eenheden, Christelijke steden strijden met 2 legers. De speler moet dit aantal minimum evenaren. Bij verlies daalt de motivatie met 2 punten.
Een speler mag een paars blokje afgeven om de toren leeg te maken.

Fase 3: hand aanvullen.

Vooraleer de speler zijn hand aanvult, mag hij eerst maximum 2 kaarten afleggen. Daarna mag de speler tot 3 nieuwe kaarten trekken. Kaarten die direct gespeeld moeten worden, worden na het uitvoeren ervan vervangen.

De winnaar

De speler die Jeruzalem verovert, wint het spel. Indien Jeruzalem niet veroverd is nadat de trekstapel voor de 2de maal op is, wint niemand het spel. In Jeruzalem staan aanvankelijk 15 legers. Actiekaarten zorgen ervoor dat dit aantal gevoelig aanzwelt gedurende het spel. Indien Jeruzalem wordt aangevallen, neemt de rechterbuur van de aanvaller de verdediging op zich. Beide spelers kiezen een aantal legers die in de toren geworpen worden. Bij verlies moet de aanvaller terug trekken, bij winst krijgt de aanvaller een beloning in schatkisten en mag hij beslissen nog eens aan te vallen.
Om Jeruzalem aan te vallen moet de motivatie minstens 6 zijn en moet je al één Moslimstad geplunderd hebben.

 

SPELBEOORDELING

Im Zeichen des Kreuzes is een spel waarin goede elementen zitten. Jammergenoeg zorgt de overwinningsvoorwaarde ervoor dat die elementen niet tot hun recht komen. Je kan in principe Jeruzalem van 60 legers ontdoen, een andere speler die maar 1 leger verslaat kan winnen als dat het laatste leger is. De meeste spelers modderen dus maar wat aan. Eerst wat steden plunderen, daarna legers aanwerven, intussen naar Jeruzalem trekken om de stad daarna te bestormen en dan maar hopen dat je alle legers verslaat. Zoniet, dan wint degene die achter jou komt wel.
De spelers kunnen wel actiekaarten tegen elkaar spelen maar die brengen geen zoden aan de dijk. Een aanval van 3 groene legers is makkelijk af te slaan en dat ze wat schatkisten stelen, kan niet echt veel kwaad. De kans is zelfs groot dat jij ook zo’n kaart trekt.
Elke schat levert een verschillend aantal schatten op. Je moet dus wat geluk hebben.
Het kan ook gebeuren dat de verschillende ridders voor Jeruzalem wachten en niet kunnen aanvallen wegens een tekort aan reiskaartjes. Vanaf dat ogenblik leggen de spelers om beurten kaarten af om daarna hoopvol 3 nieuwe, hopelijk goede, kaartjes te trekken. De eerste die daar in slaagt kan aanvallen. Ook daarin zit dus wat geluk verborgen.
Dat een andere speler de verdediging op zich neemt, kan voor een verrassend einde zorgen. Hij kan er trouwens voor kiezen slechts enkele legers ter verdediging in te zetten. Naarmate de voorraad legers in Jeruzalem slinkt, vervallen de mogelijkheden van de verdediger enorm.
Het spel speelt wel vlot en kan niet vervelend genoemd worden. Toch ontbreekt het aan spanning en tactische mogelijkheden. Er zat meer in.
De toren zorgt wel voor een interessant gevechtssysteem. Ook in Wallenstein wordt van deze toren gebruik gemaakt. Dit spel schuilt in exact dezelfde speldoos maar is een stuk strategischer en tactischer. Ikzelf verkies dan ook Wallenstein boven Im Zeichen des Kreuzes.

September 2006

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *