Frank’s Ark – Review

Auteur Doris Matthäus, Frank Nestel
Uitgever Ps Games
Aantal spelers 3 tot 5
Spelduur 45 minuten
Jaar van uitgave 2005
Prijs 14.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 6.5/10
Links PS Games
Doris Matthäus
Frank Nestel

SPELMATERIAAL

85 dierfiguren in 5 verschillende kleuren. 1 gele steen en een boegkaart voor het aanduiden van het gewicht in de boeg, 22 oranje actiefiches, 5 waarderingskaarten, 5 regenkaarten en 55 dierkaarten. De tekeningen op de kaarten zijn werkelijk prachtig. De dierfiguren daarentegen lijken zowat op een kruising van een dinosaurus, een vlinder en een kameel.

SPELBESPREKING

Inleiding

Help Frank met het vullen van zijn ark vooraleer de grote zondvloed er aankomt. Let daarbij wel op dat vleeseters niet bij elkaar zitten, dat planteneters niet bij de voedselvoorraad terechtkomen en dat de ark niet kantelt.

Voorbereiding

De waarderingskaarten en de boegkaarten worden op tafel gelegd. De ark krijgt een startvulling van 4 dieren. De regenkaarten worden tussen de dierkaarten geschud en vormen samen een trekstapel. Daarvan worden de bovenste 3 open gedraaid.
Elke speler krijgt 3 actiefiches de dierfiguren van één kleur.

Spelverloop

Spelers die aan de beurt zijn, moeten kaarten trekken of kaarten spelen. Als je kaarten trekt, moet je eerst een open kaart nemen en daarna de bovenste kaart van de stapel. Als je kaarten speelt moet je één of twee dieren in verschillende cabines stoppen.

De dieren.

Naast de foto van het dier staat op de dierkaart ook informatie in verband met het gewicht, de voedingsgewoonte en het soort dier. De achtergrond van de kaart geeft informatie in verband met het klimaat waarin het dier kan vertoeven.
Er zijn ook een achttal dieren met speciale functies.

De ark.

In de ark zijn aanvankelijk 4 cabines waarin dieren kunnen vertoeven. In een cabine kunnen maximum 3 dieren. Telkens een dier in de cabine geplaatst wordt, helt de ark naar links of naar rechts. Dit wordt aan de hand van de gele steen op de boegkaart weergegeven. Deze steen mag nooit van de kaart geschoven worden. Het aantal plaatsen dat de steen opschuift is afhankelijk van het gewicht van het dier.
De spelers mogen nieuwe cabines openen. Ze moeten daarvoor een actiefiche aan hun rechter buur geven.

Herbivoren, carnivoren, alleseters, bange dieren, tropische dieren,…

Het spreekt voor zich dat niet alle dieren bij elkaar in eenzelfde cabine mogen. Om tijdens de vaart niet onaangenaam verrast te worden, heeft Frank voor enkele regeltjes gezorgd.

 • Vleeseters mogen niet samen in één cabine. Vleeseters mogen alleen bij planteneters als ze lichter zijn.
 • Planteneters mogen niet bij de voedselvoorraad.
 • Alleseters moeten zich aan de twee bovenstaande regels houden.
 • Bange dieren gaan niet in cabines waar vleeseters zitten, ze durven zelfs niet in cabines die grenzen aan cabines met vleeseters. Eenmaal ze binnen zijn blijven ze wel binnen.
 • Alleen dieren die in hetzelfde klimaat voorkomen gaan in dezelfde cabine.
 • Het plaatsen van de dieren mag er nooit voor zorgen dat de ark kantelt.

De winnaar

Er zijn 5 soorten dieren. Telkens je een dier in een cabine stopt mag je een dierfiguur op de betreffende waarderingskaart leggen. Nadat de tweede regenkaart gedraaid wordt, mag iedereen een dier gedekt voor zich neer leggen. Het spel eindigt met het trekken van de laatste regenkaart. Er worden dan geen nieuwe kaarten meer getrokken. De spelers kunnen alleen nog spelen of passen. Langzame dieren of proviand mogen niet meer gespeeld worden. Plaats je een dier in een cabine, dan moet je daarvoor een actiefiche aan de bank geven. Als alle spelers passen eindigt het spel.
De huisdieren leveren nog een dierfiguur op de betreffende waarderingskaart op. De speler die nu het meeste dierfiguren op een waarderingskaart heeft, krijgt 10 punten, de tweede in rang 6 punten en de rest 2 punten. Elke overgebleven actiefiche levert 1 punt op.

 

SPELBEOORDELING

Frank’s Ark is in tegenstelling tot wat de leuke figuurtjes en de tekst op de doos (vanaf 8 jaar) eigenlijk geen echt kinderspel. Daarvoor zijn de plaatsingsregels iets te uitgebreid. Zelfs volwassenen zouden in het begin nog eens moeite durven hebben met de regels van Frank’s Ark. Ook het voortdurend aanpassen van het gewicht is geen sinecure. Deze actie wordt nogal vlug eens over het hoofd gezien waardoor het spel eigenlijk om zeep is. De symbolen op de dierkaarten zorgen voor voldoende duidelijkheid, alleen jammer dat dit verhaal niet klopt voor de speciale dieren. Om te ontdekken wat voor kunstje deze dieren uitvoeren, moet je de spelregels bij de hand houden.
Vele spelers vinden Frank’s ark nogal passief omdat het voortdurend zoeken is hoe je dieren moet plaatsen. De regels zorgen er dikwijls voor dat er niet al te veel mogelijkheden zijn waardoor je het gevoel krijgt dat het spel met jou speelt.
Wie echter blijft volharden zal echter merken dat de plaatsingsregels eigenlijk niks anders dan logisch zijn. Vanaf het moment dat daaraan geen concentratie meer verloren gaat, kan het spel iets tactischer gespeeld worden. Ik twijfel er wel een beetje aan of er zo veel ‘volharders’ zullen zijn.

April 2007

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

3 Comments on “Frank’s Ark – Review”

  1. Hallo G6,

   Bedankt voor je reactie. Je hebt gelijk. Het spel heet officieel echter Frank’s Ark, daarom hebben we dat ook zo in de recensie gelaten. ‘Frank’s regels’ heb ik aangepast.

 1. Goede recensie.

  Ein-de-lijk gespeeld, na jaren in de kast. 3 mensen, inclusief 10-jarige dochter. Na de eerste worsteling met de regels, blijkt het spel echt leuk. Zin in volgende keer ..= goed teken!

  Afgelopen jaren ein-de-loos Frank’s Zoo gespeeld, notabene. Dat bleek (dus) een blijvertje. Benieuwd of de Ark dat ook wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *