Smallworld – Review

Auteur
Philippe Keyaerts
Uitgever Days of Wonder
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur
30 – 60 minuten
Jaar van uitgave 2009
Prijs 41.95€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 6.9/10
Links Philippe Keyarts
Days of Wonder
Bijzonderheden Vernieuwde uitgave van Vinci uit 1999.

SPELMATERIAAL

Days of Wonder zorgt alweer voor prachtig spelmateriaal. Bovendien is de doos speciaal gemaakt zodat alle kleine en grote stukken er perfect in passen. De doos bevat:

 • twee dubbelzijdige spelborden,
 • 6 spelershulpen,
 • 14 raskaarten ,
 • 20 speciale krachten kaarten ,
 • 35 fiches die tijdens het spel gebruikt worden voor extra aanduidingen; 10 trolnesten, 6 forten, 9 bergen, 5 kampen, 2 holen, 2 helden, 1 draak,
 • 109 puntenfiches (waarden 10, 5, 3, en 1),
 • 1 rondefiche,
 • 1 dobbelsteen,
 • 168 ‘rasfiches, voor de gemakkelijkheid geef ik de Engelse benamingen mee; 15 Amazons, 8 Dwarves, 11 Elves, 10 Ghouls, 13 Ratmen, 20 Skeletons, 18 Sorcerers, 11 Tritons, 11 Giants, 11 Halflings, 10 Humans, 10 Orcs, 1O Trolls, 1O Wizards, 18 Lost Tribes.
  De verschillende rasfiches. Rechtsbovenaan de achterkant van de fiche.

 

SPELBESPREKING

Inleiding

Zoals de naam doet vermoeden is Smallworld een vrij kleine wereld. Er is gewoonweg te weinig plaats voor de verschillende volkeren. Vredig naast elkaar leven zit er dan ook niet in. Kies een ras en probeer zoveel mogelijk ruimte te veroveren. Gebruik daarbij de speciale vaardigheden van dit ras. Zijn de mogelijkheden van jouw ras uitgeput, kies dan een nieuw.

Voorbereiding

Kies het spelbord dat bij jullie spelersaantal past.
Plaats de rondeteller op veld 1 van het rondespoor.
Schud de raskaarten en leg er 5 open onder elkaar op tafel. De overige kaarten vormen een open 6 de stapel. Doe hetzelfde met de speciale krachten kaarten. De twee samen vormen nu een combo.
Leg alle rasfiches op tafel.
Plaats een Lost Tribe fiche op elk gebied met een overeenkomstig symbool op het spelbord.
Plaats een bergfiche in elk berggebied.
Elke speler ontvangt 5 punten.

Spelverloop

Afhankelijk van het aantal spelers worden 8, 9 of 10 ronden gespeeld. Tijdens elke ronde komt elke speler éénmaal aan de beurt. Een speler kan gebieden veroveren met zijn huidig ras of zijn ras opgeven om een nieuw te kiezen.

Gebieden veroveren.

 • Voor de aanval neemt de actieve speler de fiches die hij wenst te gebruiken van het spelbord op handen. Het aantal fiches bepaalt in sterke mate de aanvalskracht.
 • Om een gebied te veroveren zijn een bepaald aantal rasfiches vereist. Dit is altijd 2 + 1 extra fiche voor elk kamp, fort, berg of trolnest. + 1 extra fiche per aanwezig vreemd fiche in dit gebied.
 • Als een ras nog niet op het spelbord aanwezig is, kan het alleen een gebied aan de rand van het spelbord veroveren. Daarna mag verder getrokken worden naar aangrenzende gebieden. Gebruikte fiches worden in het veroverde gebied gelegd.
 • Als je voor de laatste aanval niet voldoende fiches over hebt, mag je toch de aanval uitvoeren. Je gooit dan met de dobbelsteen in de hoop voldoende ogen te gooien om het gebied alsnog te veroveren. Je moet daarvoor minimum 1 eigen fiche inzetten.
 • Als je een gebied van een andere speler verovert, krijgt die de daar aanwezige fiches terug op handen. 1 van die fiches verdwijnt in de speldoos.
 • Na de aanval mag de actieve spelers zijn fiches over de bezette gebieden verdelen.

Een ras opgeven om een nieuw te kiezen.

Indien je niet verder wenst te spelen met jouw huidig ras, mag je het opgeven. Je geeft dit aan door jouw huidig combo om te draaien. Op alle door dit ras bezette gebieden wordt één rasfiche omgekeerd gelegd. De rest van de fiches wordt afgelegd. Dit ras bezit je nog. Je kan er niet meer mee aanvallen, maar je krijgt er wel nog punten voor. Je kan slechts 1 opgegeven ras bezitten.
De beurt nadat je een ras hebt opgegeven, mag je een nieuw combo uit de aanbiedingen kiezen. Het bovenste combo is gratis. Voor een combo dat onderaan ligt, moet je 1 punt op elk overgeslagen combo leggen. De getallen op het combo geven het aantal fiches aan waarmee je jouw veroveringen start. De eigenschap van de speciale kracht kaart wordt aan de vaardigheid van het ras gekoppeld.

Voorbeelden

 • Het combo linksboven levert 7 Wizards op. Deze ontvangen 1 extra punt voor elk bezet gebied (Merchant) en 1 extra punt voor elk bezet gebied met het Wizard symbool.
 • Het combo linksonder levert 12 Ratmen op. Je kan dit ras opgeven zonder een beurt te verliezen (Stout). De Ratmen zelf hebben als voordeel dat ze met veel zijn.
 • Rechtsbovenaan zijn 11 Tritons beschikbaar. Deze hebben 1 fiche minder nodig om gebieden te veroveren die aan zee grenzen. Seafaring zorgt ervoor dat ze zeeën en meren kunnen veroveren alsof het een gebied was.
 • Rechtsonderaan zijn 10 Orcs te verdienen. Elk niet leeg veroverd gebied levert een extra punt op. Dragon Master zorgt ervoor dat je een gebied naar keuze kan veroveren met één fiche. Leg de drakenfiche op dit gebied. Dit gebied is nu ook beschermd tegen aanvallen van andere spelers.

Punten scoren.

Na elke beurt ontvangt een speler punten. In principe is dit heel simpel. Elk gebied dat je bezit, levert 1 punt op. Sommige rassen en speciale krachten verhogen de punten die je kan verdienen.

De winnaar

De speler met het meeste punten na de laatste ronde wint.

 

SPELBEOORDELING

De vrij eenvoudige regels en het simpel aanvalssysteem zorgen ervoor dat Smallworld heel vlot speelt. Een beurt duurt dikwijls slechts een kleine minuut waardoor de winnaar soms na 30 minuten bekend is. De eerste keren moet je natuurlijk wat kennismaken met de verschillende rassen en krachten waardoor de keuze van een combo iets langer kan duren. Ervaren spelers weten meestal op voorhand welk combo ze willen.
In Smallworld moet je de voordelen van een combo maximaal benutten. Tijdens je beurt probeer je zelf zoveel mogelijk punten te scoren en ervoor te zorgen dat je wat punten van de tegenstrevers kan afsnoepen. Op tijd een ander combo selecteren is cruciaal. Timing heeft een grote invloed op het spelverloop. Dit gaat ook op voor het speleinde. Het is ideaal als je de voorlaatste ronde of de ronde daarvoor nog eens een ander ras selecteert. Zo heb je de laatste beurt nog wat mogelijkheden. Een ras gaat meestal niet veel langer dan 3 rondes mee.
Over de kwaliteit van het spelmateriaal valt niet te klagen. Alleen de bergfiches zijn misschien wat overbodig daar die bergen ook op het spelbord afgedrukt staan. Misschien helpen ze herinneren aan de extra fiche die je nodig hebt om aan te vallen, maar ze bedekken soms andere symbolen die op het spelbord staan. In een spel met twee is ook de actie diplomat (je mag dan vrede sluiten met een ander ras) vrij zinloos.
Smallworld vind ik net iets te weinig om het lijf hebben om constant te boeien. Zelf zal ik niet dikwijls voorstellen dit spel te spelen. Stelt iemand anders het voor, dan schuif ik met plezier aan.

Mei 2009

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *