Cavum – Review

Auteur
Wolfgang Kramer
Michael Kiesling
Uitgever QWG Games
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur
90 – 120 minuten
Jaar van uitgave 2008
Prijs 36.95€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 7.0/10
Links Wolfgang Kramer/Michael Kiesling
QWG Games

SPELMATERIAAL

De ‘veel te grote’ speldoos bevat 1 spelbord, 4 spelerborden, 4 telstenen, 54 edelstenen (9 per kleur), 44 stations (11 per kleur), 62 tunneltegels, 12 dynamiettegels, 18 adertegels, 8 koopopties (2 per speler), 4 delftegels (1 per speler), 4 volgordekaarten, 15 opdrachtkaarten en 12 puntenschijfjes.
Plastiekzakjes houden het materiaal op zijn plaats.

SPELBESPREKING

Inleiding

De spelers proberen zoveel mogelijk edelstenen te ontginnen. Daartoe bouwen ze spoorlijnen en stations. Verbindingen van stations met steden leveren natuurlijk aanzien op. De verkoop van edelstenen doet de rest.

Voorbereiding

Het spelbord wordt samen met de afgebeelde tunneltegels in het midden van de tafel gelegd. Op het spelbord komt een tegel met zes uitgangen en alle gele edelstenen. De andere edelstenen worden op de edelsteenvelden gelegd.
Elke speler ontvangt een telsteen (vak 20) en een spelerbord.
5 adertegels, 4 tunneltegels met 6 uitgangen, 3 met 4 uitgangen en 2 met drie uitgangen worden samen met 2 stations per speler op de koophoop van het spelbord gelegd. De volgordekaarten worden eveneens op het spelbord gelegd.
De opdrachtkaarten worden geschud en gedekt naast het spelbord gelegd.
De rest van het spelmateriaal wordt binnen handbereik gelegd.

Spelverloop

Cavum wordt over 3 rondes gespeeld. Elke ronde bestaat uit vier fasen.

Voor het bouwen.

De spelers bieden met punten om als eerste een volgordekaart te mogen nemen. Deze kaarten geven aan wie als eerste begint. Op de volgordekaart staat ook welke dynamiettegel je krijgt.
Daarna vullen de spelers hun spelerbord aan met onderdelen uit de voorraad.
Een spelerbord.

Als laatste mogen de spelers opdrachtkaarten kiezen. Leg een 2 puntenfiche op alle opdrachten die niet gekozen werden.
De opdrachten.

Bouwen en delven.

Elke speler start deze ronde met 12 onderdelen. Het spelen van zo’n onderdeel geldt als 1 actie. Wie aan de beurt is, moet minstens 1 en mag maximum 4 acties uitvoeren.

  • Tunnels bouwen: tunneltegels worden naast of op een bestaande tunneltegel gelegd. Daarbij geldt dat minstens 1 tunnel moet doorlopen. Tunneltegels mogen op elkaar gelegd worden op voorwaarde dat de bovenste meer uitgangen heeft. Aders gedragen zich als tunneltegels met 6 uitgangen. Stadsvelden hebben per aangrenzend bergveld 1 uitgang.
  • Stations bouwen: mag alleen op een zonet gebouwde tunneltegel of op een vrij stadsveld. Op stadsvelden kan alleen gebouwd worden als er verbinding is met een eigen station in de bergen.
  • Een nieuwe ader ontdekken: leg een ader op een vrije tunnel of dynamiettegel en leg er 4 edelstenen van één kleur op. Aders mogen niet naast steden of direct naast elkaar liggen.
  • Met een optie kan je een actie van de koophoop kopen.
  • Edelstenen delven: dit moet altijd de laatst gekozen (dus 12de) actie zijn. De actieve speler kiest twee eigen stations op het spelbord en reist van het ene naar het andere station. De weg die hij kiest is vrij, maar hij mag elke tegel slechts éénmaal gebruiken en het is verboden over vreemde stations te reizen. Voor elke ader die hij passeert, mag hij één edelsteen delven.
    De verschillende tegels.

Waardering en ontploffing.

Elk station in een stad is evenveel waard als het aantal lege velden in die stad. Stadvelden met stations die geen verbinding hebben met stations in de bergen gelden daarbij als leeg.
Na het tellen van de steden ontploft alle zichtbare dynamiet. Tijdens deze ontploffing worden ook alle aan dynamiet grenzende tegels weggenomen. Tegels met stations en edelstenen weerstaan de ontploffing.

Edelstenen verkopen en opdrachten.

Per kleur worden de edelstenen verkocht. De speler die de laagste prijs biedt, mag zijn edelstenen verkopen. Hij hoeft niet al de edelstenen in die kleur te verkopen.
Daarna mogen de spelers eventueel opdrachten vervullen. Door het ingeven van de juiste edelstenen ontvangen ze de afgebeelde punten.

De winnaar

Op de derde ronde volgt volgt na de ontploffing van het dynamiet een extra telling van de steden. De spelers verliezen ook punten voor elke niet uitgevoerde opdracht. Het spel eindigt met de slotverkoop van edelstenen. De speler met het minste punten mag als eerste een steen verkopen. De edelsteenrij (van die kleur) geeft aan hoeveel die steen hem oplevert. Hoe meer stenen verkocht worden, hoe lager de prijs.
Wie eindigt met het meeste punten, wint het spel.

 

SPELBEOORDELING

Cavum speel ik graag, maar op één of andere manier is het niet mijn favoriet. Hoe dat komt, daar ben ik eigenlijk nog niet uit. In de spelletjes die ik tot nu toe gespeeld heb, kon ik van in het begin mijn tegenstrevers niet volgen en ik slaagde er telkens niet in die achterstand goed te maken. Dit is misschien te wijten aan het spelconcept, maar hoogst waarschijnlijk zal dat wel aan mij liggen. In een spel met 3 kan ik mij echter niet van de indruk ontdoen dat het ook wat moet meezitten. De andere spelers kunnen je laten begaan of je juist sterk dwarsbomen. Als jij daarbij telkens kop van jut bent, kan je het wel schudden.
Per beurt mag je 4 acties uitvoeren. Toch wordt dikwijls vrij afwachtend gespeeld. Telkens één of twee acties uitvoeren, heeft je de kans de kat uit de boom te kijken. Eindigen doe je dan met 4 acties waarvan de laatste delven is.
De speldoos is enorm maar zit eigenlijk maar halfvol. Niet echt iets om over te gaan janken, toch vind ik het jammer dat in zo’n grote doos niet eens vakken voorzien zijn voor het opbergen van het materiaal.
Cavum geeft me momenteel nog niet het ‘wauw’ gevoel. Als dat alsnog komt, laat ik het weten.

Juni 2009

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *