Emira – Review

Auteur Liesbeth Vanzeir, Paul Van Hove
Uitgever Phalanx Games
Aantal spelers 3 tot 5
Spelduur 60 – 90 minuten
Jaar van uitgave 2006
Prijs 34.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.0/10
Links Phalanx Games
Bijzonderheden Winnaar HippodiceSpieleautorenwettbewerb 2004 (Ontwerpersprijs)

SPELMATERIAAL

De speldoos bevat 1 speelbord, 5 tableaus voor de spelers, 15 houten schijven (3 per kleur), 1 houten startspelerpion, 16 missiekaarten, 54 gebeurteniskaarten, 22 statuskaarten en 28 prinsessenkaarten.
Verder bevat de speldoos ook een aantal fiches waaronder 20 paleisdelen, 23 kamelen, 2 Xenia-fiches en 39 uitstralingsfiches.
12 kleine- en 12 grote specerijenkaravanen, 1 buidel, 5 overzichtkaarten en 90 geldstukken vervolledigen de inhoud.
Het spelmateriaal ziet er verzorgd uit.

SPELBESPREKING

Inleiding

Een aantal jonge rijke sjeiks proberen zo vlug mogelijk hun harem uit te breiden. Jammergenoeg ondervinden deze sjeiks ook de gevolgen van de emancipatie. De prinsessen laten zich niet zomaar uithuwelijken, integendeel, zij kiezen zelf wel bij welke sjeik ze gaan intrekken. Dit zorgt voor een nog nooit geziene strijd. De sjeiks proberen er zo goed mogelijk uit te zien, investeren in hun kasteel en proberen prestige te verkrijgen. Dit alles zonder de schatkist tot op de bodem te ledigen en met maar één doel voor ogen: prinsessen binnenrijven.

Voorbereiding

Het spelbord wordt op tafel gelegd. De statuskaarten en de prinsessenkaarten worden geschud en op het spelbord gelegd. (In de bovenste zes statuskaarten mag geen 3 punten-kaart zitten.)
De kamelen, paleisdelen, +1 uitstralingsfiches en karavanen worden naast het spelbord gelegd. Daarbij wordt van elke soort uitstralingsfiches 1 fiche gelegd, samen met de twee +1 statuskaarten en 1 statuskaart van 350 goudstukken.
De rest van de uitstralingsfiches verdwijnen in de buidel.
Elke speler krijgt een tableau en de houten schijven in één kleur. De spelers krijgen ook één missiekaart, drie gebeurteniskaarten en 750 goudstukken. De spelers kiezen één gebeurteniskaart, de andere kaarten worden onder de stapel gebeurteniskaarten gelegd. Deze stapel bevindt zich naast het spelbord.
spelbord

Spelverloop

Emira wordt gespeeld in een aantal spelronden. Elke ronde bestaat uit acht fasen.

Gebeurtenissen zorgen voor verrassende wendingen.

In de spelersvolgorde mogen de spelers om beurten een gebeurteniskaart spelen. Deze kaarten kunnen zowel voordelen als nadelen opleveren.

Opbrengsten uit specerijenkaravanen innen.

Elke speler krijgt 250 goudstukken, de zwarte speler krijgt 300 goudstukken. Daarnaast ontvangen de spelers ook de inkomsten uit specerijenkaravanen. De pionnen op die karavanen worden één veld naar links geplaatst en leveren evenveel goudstukken op als de karavaan aangeeft.

Het spelerbord.
spelerbord

De voorbereiding van de strijd.

De bovenste kaarten van de prinsesstapel en de statusstapel worden omgedraaid, één uitstralingsfiche wordt uit de buidel getrokken en op het spelbord gelegd. Verder wordt ook juist één paleisdeel, één kameel, één grote karavaan en één kleine karavaan op het spelbord geplaatst.

De eigenlijke strijd.

De deelnemende sjeiks weten nu waarvoor ze strijd zullen leveren en bieden tegen elkaar op om als eerste een actie te mogen uitvoeren. De verliezers bieden terug tegen elkaar op, waarna de hoogste bieder één van de overgebleven acties kan kiezen. Dit gaat zo door tot elke speler juist één actie heeft uitgevoerd. Er zijn 6 verschillende acties die elk maar één keer per ronde uitgevoerd mogen worden.

  • Een kleine specerijenkaravaan kopen: kost 450 of 550 goudstukken. De karavaan wordt op het juiste karavanenspoor op het tableau van de speler gezet, afhankelijk van het aantal betaalde goudstukken. De karavaan van 450 goudstukken levert 8×150 goudstukken op, de karavaan van 550 goudstukken levert 4×300 goudstukken op. Er mogen meerder karavanen op één spoor staan.
  • Een grote specerijenkaravaan kopen: kost 750 of 900 goudstukken en levert 8×250 of 4×500 goudstukken op.
  • Uitstraling verbeteren: de speler koopt voor 350 goudstukken de uitstralingsfiche die op het spelbord ligt. Er zijn 3 soorten; uiterlijke verzorging, kledij en etikette. Elke fiche levert 1 punt op, elke serie van 3 verschillende fiches levert 1 extra punt op.
  • Status verhogen: de speler koopt de statuskaart en verhoogt daarmee zijn status. Hoe groter de waarde van de statuskaart, hoe meer statuspunten ze oplevert.
  • Bouwen aan het paleis: voor 500 goudstukken kan de speler een extra paleisdeel kopen. Grotere paleizen kunnen meer prinsessen huisvesten.
  • Kamelen kopen: voor 150 goudstukken kan een kameel aangekocht worden. In latere biedrondes betaalt een speler 50 goudstukken per kameel minder aan de bank dan zijn werkelijke bod.
  • Een speler kan ook passen en geen acties uitvoeren. Indien hij minder dan 500 goudstukken heeft of meer dan 4 prinsessen op het moment dat hij past, krijgt hij 150 goudstukken uit de bank.

Gebeurteniskaarten kopen.

Voor 150 goudstukken mag een speler 2 gebeurteniskaarten trekken, voor 250 goudstukken mag hij er 3 trekken. Hij mag wel maar 1 kaart houden, de rest wordt terug onder de stapel geschoven.

De prinses kiest haar held.

Op een prinseskaart staan de eerste en de tweede voorkeur van de prinses. Bovendien hebben alle prinsessen een basiseigenschap en hebben sommige prinsessen een speciale eigenschap. Een prinses kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de sjeik met het grootste kasteel, de meeste uitstraling, het meeste status of het meeste geld te verblijven. Indien dat bij meerdere sjeiks gelijk is, wordt naar de tweede voorkeur gekeken. Is ook die gelijk, dan wacht de prinses geduldig tot één sjeik het aantrekkelijkst wordt.

Prinsessen onderhouden. (Ja ja, vrouwen kosten geld.)

De sjeik betaalt 50 goudstukken voor elke prinses die zich in zijn kasteel bevindt. Indien hij niet over voldoende goudstukken beschikt, verlaat één prinses zijn paleis. (Deze wordt blind getrokken door een medespeler)
Sommige prinsessen zijn zo ijdel dat ze meer onderhoudskosten vragen.

De startspeler wisselt.

De startspelerpion wordt naar links doorgegeven.

De winnaar

Op de missiekaart van de spelers staan de overwinningsvoorwaarden. Dat wil zeggen dat de samenstelling van de harem op deze kaart staat. Indien de harem van een speler niet aan deze voorwaarde voldoet, moet hij een grotere harem hebben vooraleer hij kan winnen. Dit aantal is afhankelijk van het aantal spelers.
Bijvoorbeeld: op een missiekaart in een spel van 5 spelers staat dat een speler 4 prinsessen in zijn harem moet hebben. Daarvan moet één prinses kunnen koken, moet één prinses het huishouden doen, moet één prinses over heel wat libido beschikken en moet één prinses intelligent zijn. Dit zijn de basiseigenschappen die op de prinsessenkaarten te zien zijn. Slaagt de speler er niet in dit te verwezenlijken, dan wint hij ook als hij een harem van 6 prinsessen bezit.

 

SPELBEOORDELING

Het thema van het spel past perfect bij het spelmechanisme. Hier en daar durven kwatongen beweren dat het thema vele mensen zal beletten het spel te spelen en dat het heel wat mensen kan provoceren. Ikzelf zie niet in waarom rond dat thema zoveel heisa ontstaat. Hier kiest de vrouw zelf haar sjeik, dichter bij de realiteit kan je echt niet staan. (Tenzij er echt nog mannen zijn die denken dat zij hun vrouw zelf gekozen hebben.) Het thema is gewoon grappig en ik denk echt wel niet dat de auteurs de bedoeling hadden te provoceren. Vooral omdat het spel door een man en een vrouw ontworpen is. Mij stoort het in ieder geval niet.
Emira combineert veilingen met het maken van de juiste keuzes. De veilingen zelf zijn alleen het middel om als eerste te mogen kiezen. In dat opzicht is het misschien niet altijd even verstandig om veel geld aan de veilingen te verprutsen, tenzij je over voldoende kamelen beschikt natuurlijk. Het maken van de juiste keuzes is een ander paar mouwen. Telkens moet je kiezen welke eigenschap je wil verhogen en als je over voldoende geld wil beschikken zal je ook nu en dan een karavaan moeten aankopen. Het kiezen van de juiste actie is dus niet vanzelfsprekend. Vooral niet omdat je nooit op voorhand weet welke prinses er de volgende keer gedraaid zal worden. Het is dus moeilijk om op voorhand een strategie te bedenken.
De prinsessen mogen niet geweigerd worden. Indien je in het begin een prinses met een negatieve eigenschap in je harem moet opnemen, kan dat voor frustraties zorgen. Ikzelf had het geluk mijn eerste twee rondes een jaloerse en een ijdele prinses te mogen ontvangen. De jaloerse kostte mij 100 goudstukken telkens er een nieuwe prinses in mijn harem kwam en de ijdele prinses kostte 100 goudstukken in de onderhoudsfase. Vanaf dat ogenblik leek winnen mij een onmogelijke opdracht. Ik had natuurlijk ook mijn geld kunnen verspillen en dan hopen dat die prinses mijn harem zou verlaten, maar ik denk eigenlijk dat deze optie even slecht is als het houden van de prinsessen.
Het systeem van de snelle en de trage karavanen vind ik goed gevonden, de trage karavanen leveren meer geld op, maar je moet dan wel wat meer geduld oefenen. Dikwijls wordt de keuze bepaald door jouw eigen goudvoorraad en het al dan niet vrij zijn van de andere optie.
Elke sjeik start ook met een ander voordeel. Puur in goudstukken geteld heeft de zwarte sjeik het grootste voordeel. Hij krijgt 50 goudstukken per ronde en er worden gemakkelijk 15 rondes gespeeld. De andere sjeiks hebben dan het voordeel dat ze al een kasteel, wat uitstraling, prestige of een kameel bezitten. Ik denk dat vooral de volgorde van de prinsessenkaarten bepaalt welke sjeik het meeste voordeel uit zijn startpositie kan halen.
Gebeurteniskaarten kunnen handig zijn, maar er zitten er ook bij die weinig opleveren. In dit opzicht zou ik vooral opteren voor de 150 goudstukken en niet voor de 250 goudstukken.
De kamelen leveren geen prinsessen op, maar je kan er geweldig wat geld mee uitsparen. Minstens 1 kameel bezitten is een must, of je loopt achter de feiten aan.
Het spelmateriaal is stevig en de kaarten zijn van prachtige tekeningen voorzien. Toch heb ik ook een tweetal minpuntjes gevonden. Sommige prinsessen hebben speciale eigenschappen waarvoor je terug de spelregels moet raadplegen, misschien had die uitleg beter op de kaart gestaan. Er is bijvoorbeeld een prinses waardoor specerijenkaravanen kopen goedkoper wordt, jammergenoeg staat op de kaart wel niet hoeveel goedkoper. Daarvoor moet je de spelregels raadplegen.
Hetzelfde geldt voor de samenvattingskaarten. In een spel met 3 spelers kunnen sommige acties maar in de oneven rondes uitgevoerd worden. Dit staat wel niet op de samenvattingskaart aangeduid. Ik vind het altijd jammer als je tijdens een spel de spelregels moet blijven raadplegen.
Dit neemt niet weg dat Emira mij toch kan bekoren. Ik heb het spel wel nog maar enkele keren gespeeld, misschien moet ik mijn mening ooit nog bijschaven.

Oktober 2006

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *