Notre Dame – Review

Auteur Stefan Feld
Uitgever Alea
Aantal spelers 2 tot 5
Spelduur 60 – 90 minuten
Jaar van uitgave 2007
Prijs 30.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 9.0/10
Links Alea
Stefan Feld
Home Page
Online spelen
Bijzonderheden 11de spel in de Alea ‘Big Box’ serie

SPELMATERIAAL

De Alea – speldoos bevat 5 borden die de spelerswijken voorstellen en 3 verschillende borden waarop Notre-Dame staat afgebeeld, verder bevat de speldoos 45 actiekaarten (9 per kleur), 70 invloedblokjes (14 per kleur), 20 bonusfiches (4 per kleur), 5 koetsen (1 per kleur), 5 vertrouwelingen (1 per kleur), 15 personenkaarten (6 gewone en 9 speciale), 5 pestblokjes, 1 startspelerfiche, 25 goudstukken en 84 prestigefiches (waardes 1, 3, 5, en 10).
Het spelmateriaal is verzorgd en stevig.

SPELBESPREKING

Inleiding

De spelers proberen elk voor zich de meest invloedrijke wijk uit te bouwen. Daartoe investeren ze in verschillende sectoren die elk hun eigen voordelen opleveren. Steekpenningen aan het adres van de meest invloedrijke inwoners genereren extra voordelen. Een offer aan Notre-Dame levert direct perstigepunten op. Maar pas op! Naarmate de welvaart groeit, verspreid de pest zich vlugger!

Voorbereiding

Afhankelijk van het aantal spelers wordt het juiste kathedraal bord(je) gekozen. Elke speler ontvangt zijn eigen wijk en legt die aan het kathedraalbord(je).
De spelers zetten hun koets in het midden van de wijk, en plaatsen hun bonusfiches in willekeurige volgorde op de markten van de wijk. Een pestblokje wordt op waarde 0 van de pestschaal in diezelfde wijk geplaatst.
Elke speler ontvangt 9 actiekaarten, 4 invloedblokjes en 1 vertrouweling in zijn kleur. De spelers ontvangen eveneens een startkapitaal van 3 goudstukken.
De startspeler krijgt het startspelerfiche. (De bultenaar van Notre-Dame.)

Startopstelling voor 3 spelers.

Spelverloop

Het strijden om de invloed verloopt over 9 rondes. Een ronde bestaat uit 5 fases.

Invloedrijke personen bezoeken Notre-Dame.

 • De 6 personenkaarten worden geschud. Per ronde worden er twee opengelegd. Na de ronde worden deze kaarten afgelegd. Zijn alle personenkaarten afgelegd, dan worden ze opnieuw geschud.
 • De speciale personenkaarten worden gesorteerd (AAA, BBB, CCC) en apart geschud, 1 ervan wordt opengelegd. Na de ronde verdwijnt deze kaart uit het spel.

Bisschop, bankier en dokter.

Acties plannen.

 • Elke speler schud zijn actiekaarten en neemt de bovenste drie op handen. Hij kiest er één van en geeft de overige twee door aan zijn linker buur. Uit de twee ontvangen kaarten wordt één kaart gekozen en één kaart doorgegeven. Elke speler bezit nu 3 kaarten in 3 verschillende kleuren.
 • De gekozen kaarten maken bepaalde acties mogelijk.
  • Seminarie: plaats een invloedsteen op het seminarie van jouw wijk. Je ontvangt evenveel invloedstenen uit de algemene voorraad als er invloedstenen in je seminarie aanwezig zijn.
  • Bank: idem als hierboven, maar je ontvangt goudstukken.
  • Residentie: idem als hierboven, maar je ontvangt prestigepunten.
  • Koetshuis: plaats een invloedsteen in het koetshuis van jouw wijk. Daarna mag je jouw koets evenveel straten verplaatsen als er invloedstenen in jouw koetshuis aanwezig zijn. Bezoek je met jouw koets een markt, neem dan de bijhorende bonusfiche. Je mag geen twee bonusfiches in dezelfde kleur bezitten, zolang je niet van elke andere kleur één fiche bezit. Met de koets kan je dus andere wijken bezoeken.
  • Herberg: plaats een invloedsteen in de herberg van jouw wijk. Kies vervolgens of een invloedsteen uit de voorraad, of een goudstuk, of ga 1 punt achteruit op jouw pestschaal.
  • Vertrouweling: plaats jouw vertrouweling in een sector naar keuze, niet in Notre-Dame, de actie van die sector wordt uitgevoerd alsof de vertrouweling een invloedsteen is.
  • Park: plaats een invloedsteen in het park van jouw wijk. Ga vervolgens evenveel punten achteruit op de pestschaal als het aantal aanwezige invloedstenen in het park. Bovendien ontvang je voor elke twee invloedstenen in het park 1 punt. Dit punt ontvang je telkens als je door eender welke actie punten ontvangt.
  • Hospitaal: plaats een invloedsteen in het hospitaal van jouw wijk. Ga vervolgens evenveel punten achteruit op de pestschaal als het aantal aanwezige invloedstenen in het hospitaal. Bovendien vermindert elke aanwezige invloedsteen in het hospitaal de vooruitgang van de pest in jouw wijk met 1 punt.
  • Notre-Dame: plaats een invloedsteen in Notre-Dame en doe een offer. Hoe groter het offer, hoe meer punten je ontvangt. Bovendien ontvang je nog eens punten als Notre-Dame gewaardeerd wordt.
 • Bij het spelen van een actiekaart, moet je dus telkens invloedstenen uit jouw voorraad in de passende sector zetten. Is jouw persoonlijke voorraad leeg, dan mag je een invloedsteen uit een andere sector verplaatsen naar de sector van de actiekaart.

Het seminarie, de herberg, het park en het koetshuis.

Investeren in de wijk.

 • De startspeler begint, kiest een actiekaart en voert ze uit. Volgens de wijzers van de klok volgen nu de andere spelers. Daarna is de startspeler terug aan de beurt, hij voert nu zijn tweede actie uit en legt zijn derde actiekaart gedekt af. De andere spelers volgen terug zijn voorbeeld.
 • Zijn de trekstapels van de spelers leeg, dan worden de actiekaarten op kleur gesorteerd, geschud en terug aan hun eigenaars gegeven.

Personen omkopen.

 • Voor één goudstuk kan men de gunsten van één van de aanwezige (lees openliggende personenkaarten) personen kopen. Deze personen zorgen voor extra middelen. Dit kan goudstukken, prestigepunten, invloedblokjes, acties, of bescherming tegen de plaag opleveren.
 • Verschillende spelers kunnen dezelfde personen omkopen.

De pest breekt uit.

 • Op de openliggende personenkaarten staan ook een aantal ratten afgebeeld. Dit aantal wordt met het pestblokje op de pestschaal vooruitgezet.
 • Moet het pestblokje verder dan waarde 9 geplaatst worden, dan blijft het op 9 staan en verliest de eigenaar van de wijk één invloedblokje en twee perstigepunten. Het invloedblokje moet uit zijn sterkste sector komen.

De winnaar

Tijdens het spel kunnen de spelers door bepaalde acties en het omkopen van de juiste personen prestigepunten verdienen. Na de derde, de zede en de negende ronde worden ook prestigepunten verdeeld in Notre-Dame. De waarde van Notre-Dame, afhankelijk van het aantal spelers, wordt dan verdeeld over het aantal aanwezige invloedstenen in Notre-Dame.
De speler met de meeste punten wint het spel.
Noot: na de telling van Notre-Dame worden de actiekaarten van de spelers en de personenkaarten terug geschud. Bovendien kan je ook aan de speciale personenkaarten zien wanneer een telling volgt. (AAA-telling, BBB-telling, CCC-telling.)

 

SPELBEOORDELING

Notre-Dame is uitgegeven door Alea. Alea staat, naar mijn bescheiden mening, nog altijd garant voor kwalitatief en inhoudelijk goede spellen. Notre-Dame past dan ook perfect in het rijtje van Alea thuis. Het is een prachtig spel waarin zoveel meer diepgang zit dan je eerst zou denken. Het spel zelf bezit ook enkele leuke elementen waardoor ik nu al zeker ben dat ik een spelletje Notre-Dame nooit zal afslaan.
Het kiezen en doorgeven van de actiekaarten werkt perfect en zorgt ervoor dat je goed tactisch moet plannen. Je ontvangt telkens drie kaarten, één ervan heb je zelf gekozen, één ervan half gekozen en de derde heb je gewoon ontvangen. Uit die drie kaarten hoef je er maar twee te kiezen. Daardoor kan je nauwelijks van een geluksfactor spreken.
Je bent door dit systeem maar zeker van drie kaarten, namelijk degene die je in het begin van de ronde zelf mag kiezen. Wat je van je buren krijgt, daar moet je het beste uithalen. Zorg er dan ook goed voor dat je op voorhand weet welke 4 à 5 acties je zeker wilt uitvoerden de komende drie ronden. De kans is groot dat 3 ervan van je eigen kaarten moeten komen. Onthoud dan ook zeer goed welke kaarten nog in je stapel zitten.
Reis in het begin met de koets, want de bonusfiches zijn krachtig materiaal. Houd je goud- en je invloedstenen voorraad goed in de gaten, het streven naar prestige kan eventueel de aandacht voor deze twee belangrijke elementen wat verslappen.
In Notre-Dame leg je de basis van succes vast in de eerste rondes. In de latere rondes oogst je wat je gezaaid hebt. Naarmate het spel vordert, haal je steeds meer voordelen uit één actie. Notre-Dame wordt daardoor ronde na ronde spannender en spannender.
Je hoeft ook niet altijd te investeren in Notre-Dame zelf, soms zijn andere acties veel lucratiever. Hetzelfde kan gezegd worden over de pest. Soms kan een andere actie meer opleveren dan het verlies door de pest. Naar het einde toe kan het verplaatsen van invloedstenen interessanter zijn dan het aanvullen van de persoonlijke voorraad.
Alles hangt af van je eigen strategie. Investeer je eerst in het park om dan later zoveel mogelijk punten te sprokkelen, of zorg je eerst voor een sterk ziekenhuis zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de pest. Wil je een stevige voorraad aan goud en invloedstenen, of verkies je een reisje met de koets?
Heel wat verschillende mogelijkheden met maar één doel, de meest invloedrijke speler worden. Een topper van Alea.

Oktober 2007

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *