Imperial – Review

Auteur
Mac Gerdts
Uitgever Eggertspiele
Aantal spelers 2 tot 6
Spelduur
90 – 120 minuten
Jaar van uitgave 2006
Prijs 44.95€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.5/10
Links Eggertspiele
Online spelen
Bijzonderheden Aanbevolen Spiel des Jahres 2007
Finale plaats International Gamers Award 2007
Game of the Year in Portugal 2006

SPELMATERIAAL

De speldoos biedt onderdak aan heel wat spelmateriaal dat van uitstekende kwaliteit is. In de doos vind je;

 • 1 spelbord.
 • 8 legers, 8 vloten, 10 belastingsfiches en 3 zeshoekige pionnen per kleur.
 • 30 fabrieken (15 leger- en 15 scheepsfabrieken).
 • 1 beurtteller.
 • 1 vlag en 8 aandelen per natie.
 • 1 investeerder kaart.
 • Bankbiljetten (50 x 1 miljoen, 40 x 2 miljoen, 30 x 5 miljoen, 10 x 10 miljoen)

 

SPELBESPREKING

Inleiding

In dit spel investeren de spelers in 1 van de 6 Grootmachten; Oostenrijk – Hongarije, Italië, Frankrijk, Groot Brittanië, Duitsland of Rusland. De grootste investeerder bepaalt ook wat er met dat land gebeurt. Legers en vloten zorgen voor uitbreiding terwijl belastingen voor inkomen en punten zorgen. Pas wel op! Als een tegenstrever plots in jouw land investeert, kan je alles in één klap kwijtraken.

Voorbereiding

Op het spelbord staat aangegeven waar de fabrieken en zeshoekige pionnen geplaatst moeten worden.
Afhankelijk van het aantal spelers, ontvangt elke speler 1 of meerdere vlaggen. Op de vlaggen staat aangegeven welke aandelen je van dit land moet kopen. (Eventueel ontvangen de spelers een wel bepaald startkapitaal en kunnen de vlaggen één voor één geveild worden.)
Start aandelen per Natie: bezit je bijvoorbeeld de vlag van Frankrijk (links) dan ontvang je het aandeel 9.000.000 van Frankrijk en 4.000.000 van Oostenrijk-Hongarije.

Geld dat je gebruikt om aandelen te kopen leg je op het spelbord in de staatskas van het betreffende land.

Spelverloop

De landen komen steeds in dezelfde volgorde aan de beurt. Deze volgorde is aangegeven op het spelbord en wordt bijgehouden met de rondepion. Als een land aan de beurt is, moet de speler die op dat ogenblik het meest in dit land geïnvesteerd heeft, de actie voor dit land kiezen.

Het actiekompas.

Bovenaan links op het spelbord staat het ‘actiekompas’. Dit kompas toont 8 acties. Tijdens de eerste beurt zet de actieve speler een markeersteen op een actie naar keuze en voert hij deze actie uit. In elke latere beurt moet de markeersteen 1, 2 of 3 vakken in wijzerzin verplaatst worden. Een speler mag een markeersteen eventueel meer dan 3 vakken verplaatsen maar dan moet hij daar extra voor betalen.

De verschillende acties.

 • Factory: betaal 5 miljoen uit de staatskas in de bank en plaats een fabriek in een stad van die Natie. Op het spelbord staat aangegeven waar er fabrieken geplaatst kunnen worden en of dit leger – of scheepsfabrieken moeten zijn.
 • Production: elke fabriek van de Natie produceert, afhankelijk van het soort fabriek, één leger of één vloot.
 • Import: de Natie mag maximum 3 legers of vloten (of een combinatie daarvan) kopen aan 1 miljoen per stuk. Deze legers moeten in het thuisland geplaatst worden bij de overeenkomstige fabriek.
 • Maneuver: de Natie mag eerst zijn vloten bewegen en daarna zijn grondtroepen.
 • Investor: deze actie bestaat uit 3 stappen.
  • De natie betaalt interest aan zijn aandeelhouders uit de staatskas. Hoeveel de spelers ontvangen staat op hun aandelen. Als er niet genoeg geld in de staatskas zit, moet de grootste aandeelhouder afzien van zijn deel. Eventueel moet hij andere spelers betalen met zijn privé-inkomen.
  • De speler die de Investeerder kaart heeft, ontvangt 2 miljoen uit de bank. Daarna mag hij één aandeel kopen of verhogen in waarde. (spelers zonder natie mogen nu ook investeren als ze dat willen.) Daarna wordt de investeerderkaart doorgegeven.
   De aandelen van Frankrijk: Het cijfer (5) bovenaan bepaalt de interest die je ontvangt, het getal onderaan ( 12.000.000) wat je moet betalen in de staatskas om het aandeel te ontvangen..
  • Na het kopen van aandelen wordt gecontroleerd wie de nieuwe grootste investeerders zijn. De vlaggen van de Naties worden eventueel doorgegeven.
 • Taxation: Ook deze actie bestaat uit 3 delen.
  • De staatskas van de bank krijgt voor elke fabriek 2 miljoen en voor elke belastingsfiche op het spelbord 1 miljoen.
   Het totale inkomen wordt bijgehouden op de belastingstabel van het spelbord. Stijgt dit totaal, dan ontvangt de grootste investeerder van deze Natie 1 miljoen per vakje dat hij in de tabel stijft.
  • Nu moet de staatskas 1 miljoen betalen per grondtroep en/of vloot dat het controleert.
  • Als laatste worden de machtspunten van de natie aangepast. De belastingstabel geeft aan hoeveel machtspunten een natie krijgt. De machtspunten worden eveneens bijgehouden op een tabel.
   Stijgt het inkomen bijvoorbeeld van 10 naar 15 miljoen dan krijgt de grootste investeerder 5 miljoen en ontvangt de Natie 10 machtspunten.

Extra’s in verband met bewegen.

 • Vloten starten in een haven. Vanuit die haven kunnen ze naar het aangrenzende zeegebied varen. Vanuit een zeegebied kunnen ze naar elk aangrenzend zeegebied varen. Vloten kunnen niet terugkeren naar hun haven.
 • Grondtroepen mogen naar een aangrenzend landvak bewegen. Bovendien mogen ze binnen hun Natie vrij bewegen (zogezegd over een spoorwegennetwerk).
 • Grondtroepen kunnen via eigen schepen over zeeën bewegen. Per schip kan juist één grondtroep overgeplaatst worden.
 • Bezit een Natie nieuwe gebieden of gebieden waar het als enige legereenheden heeft, dan mag het daar een belastingsfiche plaatsen. Belastingsfiches mogen echter nooit in gebieden van andere Naties geplaatst worden.

Conflicten na het bewegen.

 • Plaatst een Natie een vloot in een zeegebied waar vloten van andere Naties varen. Dan kan elk van de betrokken Naties ervoor kiezen aan te vallen. Schepen worden in een verhouding 1:1 weggenomen. De betrokken Naties kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om vredevol in dezelfde zee te varen.
 • Bij het verplaatsen van grondtroepen gelden dezelfde regels. Plaats je een grondtroep in een gebied van een andere Natie, dan moet je beslissen of deze troep vijandig of vriendelijk is. Vriendelijke troepen worden op hun zijkant gelegd en hebben verder geen gevolgen. Vijandelijke troepen worden rechtop gezet en zorgen ervoor dat fabrieken in dit gebied noch kunnen produceren, noch importeren noch geld verdienen.
 • 3 vijandelijke grondtroepen kunnen een fabriek vernietigen.

De winnaar

Het spel eindigt onmiddellijk als een Natie 25 machtspunten bezit. De pion op de machtstabel geeft aan met welke factor de waarde van een aandeel vermenigvuldigd mag worden. De spelers tellen nu elk de waarde van hun aandelen en hun persoonlijk budget bij elkaar op. De speler met het meeste geld wint.
Bezit een Natie slechts 5 machtspunten dan zijn hun aandelen niets waard. Bezit een Natie 25 machtspunten dan wordt de waarde van hun aandelen vervijfvoudigd.

 

SPELBEOORDELING

Imperial komt in het begin nogal verwarrend over. Je weet eigenlijk niet goed wat je moet doen. Er is ook geen vaste beurtvolgorde voor de spelers waardoor de chaos alleen maar groter wordt. Na enkele minuten spelen wordt de bedoeling van het spel steeds duidelijker en toont imperial zijn ware klasse.
Er zijn heel wat factoren waarmee je rekening moet houden, maar het hoofddoel is en blijft geld verdienen. Je kan met een Natie heel veel gebieden veroveren, maar als een andere speler daarna het meeste in deze Natie investeert, zal hij met het geld gaan lopen. In dit spel kan je dus echt de vruchten plukken van andermans werk als je op het juiste moment het juiste kapitaal bezit.
Het systeem van investeerders zorgt soms voor rare bokkesprongen. De ene keer kom je 3 keer na elkaar aan de beurt terwijl je 2 ronden verder helemaal niet aan de beurt komt omdat je geen Naties bezit. Bezit je meer dan één Natie, dan zijn jouw mogelijkheden nog groter. Vooral als deze Naties aan elkaar grenzen. Je kan met opzet één Natie laten verloederen bijvoorbeeld om de andere heel sterk te maken. Bezit je voldoende machtspunten, dan kun je het omgekeerde doen of je kan de kracht van beide Naties aanwenden om andere Naties te irriteren. Vergeet echter niet dat andere investeerders met de pluimen kunnen weglopen.
Imperial biedt heel wat mogelijkheden en zal vooral de veelspeler bekoren. Een verbetering in vergelijking met Antike dat ook met een ‘actiekompas’ werkt.

Januari 2009

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *