In Naam Van De Koning – Review

Auteur Alfred Viktor Schulz
Uitgever Phalanx Games
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur 45 minuten
Jaar van uitgave 2007
Prijs 23.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 7.5/10
Links Phalanx Games
Home Page

SPELMATERIAAL

De speldoos bevat voldoende ruimte voor het opbergen van 50 scheepskaarten, 12 ontdekkingsreistegels, 24 speelkaarten met handelsorders, 12 speelkaarten met speciale orders, 12 actiekaarten, 88 markeerstenen in 4 kleuren, 60 munten en 1 scoretableau. Het spelmateriaal oogt minder stevig dan ik van Phalanx gewend ben, vooral het scorebord is nogal dunnetjes waardoor het makkelijk opkrult. De ontdekkingsreistegels zijn ook wat slapjes en mochten naar mijn mening zeker wat groter zijn.

SPELBESPREKING

Inleiding

In Naam van de Koning neemt ons mee naar de tijd waarin grote ontdekkingsreizigers als Colombus en Magelaen leefden. Het ondernemen van zo’n ontdekkingsreis is geen sinecure. Niet alleen het voorbereiden van de reis maar ook (en vooral) het inzamelen van voldoende Dubloenen is van ‘kapitaal’ belang. Met dit geld werden immers de broodnodige schepen gekocht en de bemanning betaald.
‘In Naam van de Koning’ helpen de spelers deze ontdekkingsreizigers door schepen voor hun reizen te voorzien. Om dit te verwezenlijken moeten ze ook schepen inzetten tijdens lucratieve handelsreizen. Met het geld dat daar verdiend wordt, kunnen nieuwe schepen aangekocht worden.

Voorbereiding

De ontdekkingstegels, de handelsorders, de scheepskaarten en de dubloenen worden op tafel gelegd. (Zie foto.) Elke speler krijgt 22 telstenen in één kleur en 6 dubloenen. Daarbovenop krijgen de spelers een aantal actiekaarten, één joker en één speciale order.

Spelverloop

Tijdens het spel proberen de spelers handelsorders te vervullen om dubloenen te verdienen. Dit geld kan dan besteed worden om nieuwe handelsorders te trekken en om schepen te kopen. Schepen kunnen aan handelsorders of aan ontdekkingsreizen gekoppeld worden.
Tijdens zijn beurt mag een speler 2 verschillende acties uitvoeren. Daarbij kan hij kiezen uit:

 • dubloenen pakken,
 • handelsorders trekken,
 • schepen kopen,
 • schepen inzetten.

Dubloenen verdienen.

Een speler kan er tijdens zijn beurt voor kiezen 2 dubloenen uit de voorraad te nemen. Dit is de gemakkelijkste manier om aan geld te geraken. Met twee dubloenen op zak, zul je echter nog niet te veel potten breken. Wie meer ambitie heeft, zal ook handelsorders moeten vervullen. Daarvoor moet je eerst handelsorders trekken. Dit kost naast één actie ook één dubloen. In een volgende actie kan je dan schepen aan handelsorders toevoegen.

Dubloenen investeren.

Schepen kunnen verkregen worden door het betalen van het juiste aantal dubloenen (3,4 of 5) aan de bank. Schepen hebben een bepaalde kleur (rood, wit, geel, blauw, grijs of groen) en capaciteit (3,4,5 of 6). Er liggen telkens 5 schepen in de kooprij en 5 schepen in een volgrij. Alleen de schepen in de kooprij kunnen gekocht worden. De schepen uit de volgrij vullen de lege plaatsen in de kooprij op. De kooprij wordt aangevuld met schepen van de gedekte stapel.
Gekochte schepen worden open naast de spelers gelegd en kunnen in volgende acties ingezet worden. Het inzetten van schepen kost naast één actie ook één dubloen per schip.

Schepen inzetten.

Schepen kunnen ingezet worden bij een ontdekkingstegel of voor het vervullen van een handelsorder. Schepen bij ontdekkingstegels leveren punten op, schepen bij handelsorders kunnen geld opleveren.

 • Schepen die bij ontdekkingstegels liggen moeten allen dezelfde kleur hebben. Deze kleur hoeft niet overeen te komen met de kleur van de ontdekkingstegel.
 • Schepen die bij handelsorders gelegd worden, moeten altijd dezelfde kleur als het handelsorder hebben.
 • De som van de capaciteiten van de schepen mag lager maar niet hoger zijn dan de capaciteit van de ontdekkingstegel.
 • Voor handelsorders geldt dat deze som precies gelijk moet zijn aan de capaciteit van het handelsorder.
 • Na het toewijzen van schepen bij een handelsorder, legt de speler twee markeerstenen op het handelsorder. Eén schip duidt het aantal te verdienen dubloenen aan en één schip duidt de duur van de tocht aan. Hoe langer de duur van de tocht, hoe groter de opbrengst.
 • De markeersteen die de duur van het handelsorder aangeeft, wordt telkens in het begin van de beurt naar links opgeschoven. Als daardoor de markeersteen van het handelsorder gezet wordt, ontvangt de speler direct het aantal dubloenen dat zijn tweede markeersteen aangeeft. Na het vervullen van een handelsorder krijgt de speler zijn schepen terug.
 • ontdekkingstegelhandelsorder

De winnaar

Bij de tussentelling en de eindtelling krijgen de spelers punten voor de schepen dat zij aan ontdekkingsreizen hebben toegekend. De kaarten die de tellingen aangeven zitten op wel bepaalde plaatsen tussen de scheepskaarten. Na het draaien van zo’n kaart, krijgt elke speler nog één beurt. Daarna volgt de telling.
Elk schip levert punten op. Deze punten staan op de ontdekkingstegel. De laagste punten worden toegekend als de schepen niet dezelfde kleur als de ontdekkingstegel hebben. Is dat wel het geval dan worden de hoogste punten toegekend.
Na de eindtelling kunnen de spelers nog extra punten verdienen voor hun speciale order. De punten die deze order opbrengt, stijgen met het aantal vervulde handelsorders.
Zowel de punten als het aantal vervulde handelsorders worden bijgehouden op het scoretableau.

Het speciale order links, levert extra punten op per ontdekkingstegel waar je als enige schepen hebt. Afhankelijk van het aantal vervulde handelsorders (1 tot 5), levert dit 0 tot 9 punten (per ontdekkingstegel!) op.

speciale orderactiekaarten

De actiekaarten kunnen slecht éénmaal ingezet worden per spel. Met de eerste actiekaart kan je een schip of een handelsorder reserveren. Met de tweede actiekaart kan je een schip van kleur veranderen.

 

SPELBEOORDELING

Phalanx doet zijn/haar (over geslachten gaan we hier niet discussiëren) reputatie alle eer aan door ook In Naam van de Koning van hun typische speluitleg te voorzien. Maar gewenning treedt op, waardoor ik de spelregels slechts één keer hoefde te lezen vooraleer ik aan spelen toe was. In vergelijking met Borgia en De Eerste Wereldoorlog is de uitleg zelfs duidelijk en overzichtelijk. Het opzetten van het spel is de eerste keer een heuse karwei, maar kan mits een beetje ervaring binnen de minuut. Ook de speluitleg kan binnen beperkte tijd, zodat nieuwe spelers vlug aan het werk gezet kunnen worden. Hierover geen kwaad woord dus.
Het spel zelf speelt erg vlot. Dit komt in eerste instantie vooral omdat de spelers in het begin genoodzaakt zijn de 2 dubloenen te kiezen. Het feit dat er slechts 4 acties mogelijk zijn en dat eenzelfde actie geen tweemaal gekozen mag worden, draagt ook bij aan het vlotte verloop. Toch mag je het aantal keuzemogelijkheden en de gevolgen van jouw acties niet onderschatten. Enkele voorbeelden volgen hieronder:

 • Ga je met jouw eerste schepen handelsorders vervullen of leg je ze direct bij een ontdekkingstegel? Schepen bij handelsorders komen immers terug naar jouw voorraad. Je kan ze later terug inzetten. Aan de andere kant kunnen de meest lucratieve plaatsen bij de ontdekkingstegels dan al bezet zijn.
 • Koop je eerst meerdere schepen of spaar je er een paar zodat je ze in één keer kan spelen? Door het inzetten van meerdere schepen in één keer spaar je acties. Je kan ook wat tactischer spelen. Wacht je te lang, dan kan je wederom pech hebben.
 • Hetzelfde geldt voor de dubloenen; sparen voor een grote aankoop of direct investeren?
 • Als je handelsorders vervult, doe je dit dan in drie keer of in één keer? In één keer leveren ze minder geld op, maar spaar je tijd. Bovendien gaat jouw score voor het vervullen van handelsorders sneller omhoog. Dit is belangrijk bij het tellen van de punten voor jouw speciale order.
 • Bij welke ontdekkingstegels leg je jouw schepen? Zie je bijvoorbeeld dat een tegenstander veel groene schepen in voorraad heeft, dan zou je bijvoorbeeld rode schepen bij de groene ontdekkingstegel kunnen leggen. Daarmee verminder je direct de waarde van de groene schepen. Natuurlijk kan je die rode schepen ook bij een rode ontdekkingstegel leggen om zo zelf meer punten binnen te rijven. En als je voor het eerste kiest, dan hangt het succes van jouw keuze ook af van wat de tegenstander dan met zijn groene schepen doet, enz…

In Naam van de Koning vind ik daardoor een geslaagd kaartspel. Je beurt is zo voorbij en toch moet je met zoveel factoren rekening houden. Bovendien heb je nooit genoeg acties en/of geld om al je plannen te verwezenlijken waardoor je goed overwogen keuzes moet maken. Ook de spelduur valt best mee.
De kostprijs en de kwaliteit van het materiaal vallen dan eerder wat tegen. Ook de speciale orders hadden gerust wat beter op elkaar afgestemd mogen worden. Een gemakkelijke opdracht (punten voor alle ontdekkingstegels waar je 1 schip bezit) levert iets te veel punten op ten opzichte van de moeilijkere opdrachten (punten voor elke ontdekkingstegel waar je alle schepen bezit).

April 2007

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *