Leeuwenhart – Review

Auteur Klaus Teuber
Uitgever 999 games
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur 60 – 90 minuten
Jaar van uitgave 2003
Prijs 44.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 9.0/10
Links 999 Games
Klaus Teuber
Online spelen

SPELMATERIAAL

In de handige opbergdoos bevinden zich 4 randstukken, 4 verbindingsstukken en 9 landschapstegels voor de opbouw van het spelbord. Daarnaast zitten in de doos ook 60 machtkaarten, 60 ridders en 16 kastelen in 4 kleuren. 100 grenzen, 47 munten, 4 scorefiches en 1 koningsfiche.

SPELBESPREKING

Inleiding

De koning is uit het land en dit zorgt voor een herverdeling van het gebied. Nieuw grenzen worden getrokken, strijd wordt geleverd en verbonden worden gesloten. Wie heeft de meest waardevolle gebieden als de koning terugkomt?

Voorbereiding

Het spelbord wordt met de randstukken en de landschapstegels opgebouwd. Elke speler krijgt ridders en kastelen in zijn kleur. De machtkaarten worden per letter gesorteerd, elke speler neemt er drie op handen. Elke speler krijgt ook 7 dukaten. De koning wordt op het scorespoor geplaatst. De rest van het materiaal ligt binnen handbereik.

Spelverloop

Het spel begint met het plaatsen van kastelen. Daarna wordt gespeeld aan de hand van machtkaarten.

Het plaatsen van kastelen.

Om beurt plaatsen de spelers een kasteel en een ridder op het bord. De afstand tussen kastelen van dezelfde kleur moet 6 vakken zijn. Kastelen mogen alleen op gras geplaatst worden. Ridders mogen ook in het bos geplaatst worden, maar moeten aan een eigen kasteel grenzen. Als elke speler zijn kastelen heeft geplaatst, start het spel pas echt.

Machtkaarten spelen of verkopen.

Op machtkaarten staat een blauw en een rood getal. Als een speler een machtkaart verkoopt, legt hij deze kaart op de markt en ontvangt hij het blauwe getal aan dukaten. Als hij een machtkaart speelt, moet hij het rode getal betalen. Daarna vult de speler zijn hand terug aan. Hij trekt een kaart van de stapel of kiest er één van de markt. Naast deze getallen bevat een machtkaart ook één of twee acties. De speler mag, als hij betaalt tenminste, één actie uitvoeren. Er zijn 5 verschillende soorten acties.

Grenzen plaatsen

Het aantal grenzen dat op de kaart staat afgebeeld op het bord plaatsen. Grenzen mogen nooit tussen aangrenzende speelstukken van dezelfde kleur geplaatst worden. Als precies één kasteel volledig door grenzen afgesloten is, ontstaat een gebied en volgt een telling. Indien een speler mijnen bezit, ontvangt hij aan het begin van zijn beurt per verschillende soort mijn één extra dukaat.

Ridders plaatsen

Ridders worden aangrenzend aan kastelen of andere ridders geplaatst. Zij mogen alleen op gras of bos staan. In het laatste geval moet één extra dukaat betaald worden. Ridders mogen niet over grenzen heen geplaatst worden.

Gebiedsuitbreidingen

Een gebied met twee vakken uitbreiden. Je mag alleen vakken van iemand anders veroveren als jij meer ridders bezit.

Overloper

Een ridder van een aangrenzend gebied loopt over naar jouw gebied.

Verbond

Vanaf nu heerst er vrede tussen twee door de speler gekozen aangrenzende gebieden. Er mag niet meer worden uitgebreid in het andere gebied.

De winnaar

Het spel eindigt als een speler met zijn scorefiche de koningsfiche bereikt of nadat de laatste machtkaart getrokken werd. De spelers mogen dan alleen nog kaarten spelen en hun hand niet meer aanvullen. Gebieden leveren punten op. Bos 1 punt, dorp 3 punten, koningsstad 5 punten, mijnen en gras 0 punten. Wie het monopoly heeft in één soort mijnen krijgt 5 punten. De punten worden bijgehouden op het scorespoor. Wie gebieden of monopoly’s verliest, verliest ook de punten.

 

SPELBEOORDELING

Zoals we dat van Klaus Teuber gewend zijn, is leeuwenhart een degelijk spel. Een aantal factoren zorgt ervoor dat het spel gesmaakt wordt door vrijwel elke speler.
Ten eerste is dit het steeds veranderende spelbord en startopstelling. Denk maar aan de kolonisten van Catan.
Daarbij komt dat je steeds keuzes moet maken. Het weinige geld zorgt er namelijk voor dat je niet altijd evenveel acties kan uitvoeren als je wel zou willen. Kaarten verkopen is dikwijls de enige oplossing. Hoe beter de kaart, hoe meer geld ze oplevert. Natuurlijk kan je tegenstander er in zijn beurt dan wel mee weglopen.
Je ziet het spel ook evolueren en naarmate het einde nadert, wordt het spannender en spannender, de gevechten worden heviger en de inzet groter. Wie in het begin vlug wat gebiedjes kan maken, heeft voordeel maar pas op! Als jij voortdurend grenzen plaatst kan een andere speler misschien door het slim plaatsen van enkele grenzen een heel groot gebied verkrijgen. Verschillende mijnen bezitten is van kapitaal belang. Een kasteel dicht bij de rand van het spelbord bij een mijn plaatsen is dikwijls een goede tactiek.

Oktober 2006

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *