Luna – Review

Auteur
Stefan Feld
Uitgever Hall Games
Aantal spelers 1 tot 4
Spelduur
90 -120 minuten
Jaar van uitgave 2010
Prijs 35.99€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 9.0/10
Links Stefan Feld
Spelregels in het Nederlands (downloaden = thumbs up geven!)
Spelerhulp in het Nederlands (downloaden = thumbs up geven!)
Hall Games

SPELMATERIAAL

De doos bevat in het middenvak heel wat zakjes. Deze kan je gebruiken om onderstaand spelmateriaal in op te bergen:

 • 7 heilige eilanden (genummerd van 1 tot 7)
 • 1 tempeleiland (bestaat uit 5 delen)
 • 4 tempelborden
 • 28 tempeltegels (met de waarden 1 tot 28)
 • 6 wachtertegels (waarden 6, 5, 4, 3, 2 en 2)
 • 28 voorkeurfiches (4 per soort)
 • 4 tijdfiches
 • 4 heilige boeken
 • 91 invloedfiches (waarden 10, 5, 3 en 1)
 • 2 maanpriesteressen
 • 1 bouwmeester
 • 1 apostel
 • 1 tempelwachter
 • 1 startspelerfiguur
 • 13 houten priesterleerlingen per spelerskleur
 • 6 altaren per spelerskleur
 • 1 spelersteen per speler
 • 1 overzichtstabel per speler (Duits)
 • De spelregels in het Duits

SPELBESPREKING

Inleiding

Binnenkort kiest de maanpriesteres de orde waaruit haar opvolger zal komen. Op de heilige eilanden treffen we leerlingen van verschillende ordes aan. Allen proberen ze de gunsten van de lokale priesters voor zich te winnen. Het reizen tussen de verschillende eilanden neemt heel wat tijd in beslag. Een goede planning is de sleutel tot succes. Het aantal priesterleerlingen is beperkt en er moeten heel wat taken vervuld worden. Wie kan aan de eisen van de maanpriesteres voldoen? Wie gaat aan de slag op het tempeleiland? Wie laat zich misleiden door een rondzwervende apostel?

Voorbereiding

Bij een eerste kennismaking start je best als volgt:

 • Geef elke speler 5 invloedpunten, alle spelonderdelen in de kleur van zijn keuze en een overzicht.
 • Kies een startspeler en geef hem de startspelerfiguur.
 • Bouw het kader van het tempeleiland en leg het in het midden van de tafel. Plaats evenveel tempelborden als er spelers zijn open in het kader, plaats de overige tempelborden gedekt in het kader.
 • Verwijder de tempeltegels waarvan de kleur niet vertegenwoordigd is op het tempeleiland (minder dan 4 spelers).
 • Geef elke speler één tempeltegel. Gebruik daarvoor tegels 1, 2, 3 en 4. Elke speler plaatst de tegel met een leerling en een heilig boek op het passende vak van het tempeleiland.
 • De rest van de tempeltegels wordt op de weg van het tempeleiland gelegd. Start bij de ingang en leg de tegels in oplopende volgorde. Afhankelijk van het aantal spelers wordt tussen de tempeltegels een wachtertegel geplaatst. Bij 3 spelers om de 3 tegels bijvoorbeeld. De wachters worden ook in oplopende volgorde gelegd.
 • Plaats de tempelwachter op tempeltegel 6.
 • Plaats de 4 tijdfiches op het tempeleiland, leg de fiche die 1 punt oplevert onderaan.
 • Beginnend met de startspeler, plaatsen alle spelers hun spelersteen op veld 1 van de priesterraad.
 • Leg de 7 heilige eilanden in oplopende volgorde rond het tempeleiland.
 • Plaats op alle eilanden evenveel voorkeurfiches als er spelers zijn. Zorg er voor dat het type overeenkomt met het eiland.
 • Zet de figuren (priesteres, apostel, bouwmeester) op de aangegeven eilanden.
 • Elke speler verdeeld 1 altaar en 8 leerlingen over de aangegeven eilanden.
 • Elke speler ontvangt een voorkeurfiche van de eilanden waar hij noch een leerling noch een altaar bezit (2 per speler)
  De startopstelling bij 3 spelers.

Spelverloop

Een spelletje Luna duurt 6 ronden. Tijdens een ronde voeren de spelers om beurt één actie uit. Een ronde eindigt als de laatste tijdfiche van het spelbord genomen wordt. Er volgt een telling.

Heel wat acties.

Spelers voeren acties uit met actieve leerlingen. Dit zijn leerlingen die zich op de heilige eilanden bevinden. Nadat leerlingen hun actie hebben uitgevoerd, worden ze naast hun eiland gezet (= gebruiken). Ze zijn dan niet meer actief en kunnen dus niet meer ingezet worden om acties uit te voeren. Voorkeurfiches kunnen tijdens een actie ingezet worden, ze worden dan terug op hun eiland gelegd. Er zijn verschillende soorten acties.

Eilandacties

 • Gunst van de priester: gebruik twee leerlingen van één heilig eiland om de daar aanwezige voorkeurfiche te bekomen. Als je een tempel op het eiland bezit, moet je maar één leerling gebruiken. Per soort mag je maar 1 voorkeurfiche bezitten.
 • Werving: gebruik twee leerlingen van één heilig eiland en zet er een derde leerling uit jouw voorraad naast.
 • Altaar: gebruik twee leerlingen van het heilig eiland met de bouwmeester, leg één voorkeurfiche ‘bouwen’ af en plaats een altaar op het betreffende eiland.
 • Kruiden: leg een voorkeurfiche ‘kruiden’ af en plaats 1 of 2 niet actieve leerlingen terug op hun eiland. Dit moet op hetzelfde eiland zijn!

Bewegingsacties

 • Reizen: gebruik een aantal leerlingen naar keuze en plaats hen naast de eilanden van jouw keuze.
 • Getij: leg een voorkeurfiche ‘getij’ af en plaats actieve en/of niet actieve leerlingen naast de eilanden van jouw keuze.
 • Zeilboot: leg een voorkeurfiche ‘zeilboot’ af en plaats 1 of 2 actieve leerlingen van één eiland op een ander eiland.

Tempelacties

 • Benoeming: gebruik 2 leerlingen van één eiland. Zet één leerling naast het eiland en één leerling op een beschikbare tempeltegel. Deze tegel moet hetzelfde symbool dragen als het gebruikte eiland en moet zich rechts van de wachter bevinden. Als je een altaar op het eiland bezit, moet je geen extra leerling opofferen. Als je een voorkeurfiche ‘omkopen’ aflegt, mag je ook een tempeltegel links van de wachter kiezen.
 • Inwijding: plaats een leerling met zijn tempeltegel op het overeenkomstige veld van het tempeleiland. Je ontvangt onmiddellijk evenveel punten als de huidige waarde van de wachter. Als de leerling zich links van de wachter bevindt, moet je opnieuw een voorkeurfiche ‘omkopen’ afleggen.
  De nieuwe leerling kan aangrenzende leerlingen verjagen op voorwaarde dat de waarde van zijn tempeltegel groter is en dat de leerling van een andere orde is. Leerlingen die een heilig boek bezitten, kunnen nooit verjaagd worden. Elke verjaagde leerling levert 1 extra punt op. Verjaagde leerlingen worden op het dok geplaatst en kunnen alleen door gebruik van een voorkeurfiche ‘getij’ of ‘zeilboot’ terug ingezet worden.
 • Heilig boek: leg een voorkeurfiche ‘heilig boek’ af en steel een boek van een andere leerling. Je ontvangt 1 punt.
 • Priesterraad: gebruikt een willekeurig aantal leerlingen van één eiland en zet jouw spelersteen evenveel velden vooruit op het spoor van de priesterraad.

Overige acties

 • Verbanning: gebruik een willekeurig aantal leerlingen van het eiland met de apostel en zet de apostel evenveel eilanden vooruit.
 • Leerling: gebruik een fiche ‘leerling’ als extra leerling op een eiland naar keuze.
 • Meditatie: neem een tijdfiche van het tempelbord. De ronde stopt direct als dit de laatste tijdfiche is.

Invloedpunten.

Na elke ronde ontvangen de spelers invloedpunten.

 • Elke leering in de tempel levert 1 punt op.
 • De speler met het meest actieve leerlingen op het eiland van de maanpriesteres ontvangt het hoogst aantal punten (staat aangegeven op de figuur). De tweede in rang ontvangt het op één na hoogste aantal punten. Bij gelijkstand wint de speler die het verst staat op het spoor van de priesterraad.
 • Voor elke leerling (actief en niet actief) op het eiland van de apostel moet je 1 punt inleveren.

Na de telling wordt de volgende ronde voorbereid.

 • Alle niet actieve leerlingen worden terug op hun eiland geplaatst.
 • De maanpriesteres wordt een aantal eilanden in wijzerzin verplaatst. (Evenveel als de waarde van het hoogste puntenaantal)
 • De bouwmeester wordt 4 velden in wijzerzin verplaatst.
 • De apostel wordt naar het eerst volgend eiland met leerlingen verplaatst.
 • De tijdfiches worden terug op het tempeleiland gelegd.

De winnaar

Na de telling van de zesde ronde volgt nog een eindtelling.

 • 1 punt voor elke niet gebruikte voorkeurfiche.
 • 4 punten voor elk gebouwd altaar.
 • evenveel punten als de plaats op het spoor van de priesterraad aangeeft.

 

SPELBEOORDELING

Van de spellen die ik de laatste weken gespeeld heb* is Luna mijn favoriet. Houd wel in uw achterhoofd dat dit soort spellen mijn absolute voorkeur genieten. Het is best mogelijk dat ik hier wat extra slagroom op de taart kwak. Een eerste kennismaking met Luna kan overweldigen. Het is meer dan normaal als je bij de start van het spel het noorden wat kwijt bent. Nochtans is Luna maar half zo moeilijk als het lijkt. Er zijn heel wat acties maar een handig overzicht (ook beschikbaar in het Nederlans op BGG) en wat gezond verstand moeten volstaan om de weg te vinden. Dat er zo veel mogelijkheden zijn vind ik net fantastisch. Het biedt de mogelijkheid om verschillende strategieën uit te proberen. Hieronder volgen een aantal losse bedenkingen die de eenvoud maar tegelijk de complexiteit van Luna moeten illustreren.

 • Een goede zet bij de start van het spel is het werven van leerlingen. Hoe vroeger je dit doet, hoe meer je van de extra leerling kan profiteren. Een leerling naar de tempel sturen is ook een prima idee. Bij de start van het spel levert dit immers het meeste punten op. Die leerling ben je dan wel een aantal beurten kwijt. Hoe vroeger je leerlingen naar de tempel stuurt, hoe minder andere opties je kan activeren. Een tempel bouwen is evenmin een slecht idee, die leveren aan het eind van het spel 4 punten op en je kan er maar 1 per ronde bouwen of misschien wil je eerst wat fiches verzamelen zodat je later meer opties overhoud?
 • ‘Getij’ is een fiche die zijn nut zeker zal bewijzen. Als je het even niet ziet zitten, kan je er al jouw leerlingen mee reorganiseren. Bovendien is dit de ideale manier om die vervelende apostel te ontvluchten. Dit kost je wel een beurt en kan ten opzichte van de andere spelers een verloren actie blijken. Het is ook zo dat andere spelers de apostel nog kunnen verplaatsen.
 • Leerlingen verjagen in de tempel levert extra punten op. De vraag is of je daarvoor extra moet investeren (omkoping bijvoorbeeld). Houd in het achterhoofd dat verjaagde leerlingen terug ingezet kunnen worden.
 • Het eiland van de priesteres levert heel wat punten op maar als daarvan wilt profiteren moet je acties opofferen. Het zijn immers alleen de actieve leerlingen die de priesteres kunnen bekoren.
 • Leerlingen gebruiken om vooruitgang te boeken bij de priesterraad lijkt wat banaal, maar is belangrijker dan je eerst zou denken. Als je veel leerlingen op één eiland bezit, kost een grote sprong slechts één actie!
 • Met de fiche ‘kruiden’ kan je verrassend uit de hoek komen. Gebruik je deze mogelijkheid om andere spelers pijn te doen of om te doen wat ze verwachten?
 • Als je kans wilt maken op de overwinning moet je vooruit denken. Waar komen de bouwmeester, de priesteres en de apostel terecht? Speel je daar op in of streef je andere doelen na.
 • Het nemen van een tijdfiche is in principe een verloren actie. Toch kan je er de andere spelers pijn mee doen als ze daardoor hun geplande acties niet helemaal kunnen uitvoeren.

Spelers die goed plannen zullen minder moeten bewegen waardoor meer andere acties mogelijk zijn. Let er wel voor op dat het spel niet doodbloed omdat je te lang nadenkt.
De kwaliteit van het spelmateriaal voldoet aan onze eisen. Wel merk ik op dat je 5 delen nodig hebt om het kader van het spelbord te maken. In de spelregels spreekt men van 4 delen. Het duurde even voor ik wist waar de ‘landing stage’ zich bevond. In mijn geval nog in de doos dus.
Wie heel kritisch is, merkt op dat het wat raar is dat je leerlingen in de oceaan moet plaatsen nadat ze een actie hebben uitgevoerd en dat het reizen via getijden wat raar overkomt. Zelf heb ik daar totaal geen last van. Ik vraag me af of de critici het spel leuker zouden vinden mocht elk eiland een vakje bevatten met bedden waarin leerlingen die een actie uitgevoerd hebben kunnen rusten? Thematisch gezien zou dit kloppen. Bovendien kan een getij er voor zorgen dat de zee wegtrekt waardoor je de tocht naar een ander eiland te voet kan ondernemen. Een lastige onderneming die eindigt in een bed op het doeleiland. Een boottocht is minder intensief waardoor de leerlingen bij aankomst er direct invliegen. Het plaatje klopt, alhoewel, ik vraag me af hoe het bootje zijn bestemming kan bereiken terwijl andere leerlingen profiteren van een getij om wandelend hetzelfde doel na te streven. Trouwens, is het wel normaal dat leerlingen elkaar verjagen in een tempel? Is naastenliefde niet de nummer één prioriteit van elke gelovige? Hoe je het draait of keert, over elk thema is wel iets te zeggen. Luna is gewoon een goed spel, punt uit.

* Luna, 20th Century, Constantinopolis, Airlines, Ranking, The Resistance, Famiglia, Automobile, Firenze, Haggis, Recycle, King of Tokio, Firenze, Last Call, Tribune, Mysterie Express, Fabrieksmanager, Captain Cool, A Touch of Evel

Nederlandse samenvatting dankzij Olavf uit Nederland. Downloaden = Thumbs up geven!

Mei 2011

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *