Sint Petersburg – Review

Auteur Michael Tummelhofer
Uitgever 999 Games
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur 45 minuten
Jaar van uitgave 2004
Prijs 39.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 9.3/10
Links 999 Games
Online spelen
Online spelen
Bijzonderheden Winnaar Deutscher Spiele Preis 2004
Winnaar International Gamers Award 2004
Winnaar Tric Trac d’Or 2004

SPELMATERIAAL

Het spelmateriaal bestaat uit 382 Roebels, 120 spelkaarten, 8 houten figuren in 4 kleuren, 4 startspelerpionnen met bijhorende kaarten en het spelbord. Het spelmateriaal is degelijk en past voortreffelijk in de speldoos.

SPELBESPREKING

Inleiding

In het prachtige Sint Petersburg proberen de spelers met het weinige geld dat ze hebben gebouwen, edelen en ambachtslieden te kopen. Deze leveren bij tellingen punten op. Aan het einde van het spel zorgen edelen voor een bonus.

Voorbereiding

Het spelbord word op tafel gelegd. De 4 categorieën kaarten worden apart geschud en op het spelbord gelegd.
De spelers krijgen elk 25 roebel en 2 pionnen in één kleur. De 4 startspelerkaarten worden geschud en elke speler krijgt er één.
De startspelerkaarten worden vervangen door de bijhorende pionnen.
De startspeler trekt 2 x zoveel kaarten van de ambachtslieden als er spelers zijn en legt ze open op de bovenste rij van het spelbord.

Spelverloop

In het spel zitten 4 soorten kaarten; ambachtslieden, gebouwen, edelen en ruilkaarten. Elke ronde verloopt ook in die volgorde. Er zijn dus 4 fasen die elkaar afwisselen. Het spel start met de fase van de ambachtslieden, daarna de fase van de gebouwen, enz …
Telkens kunnen de spelers acties uitvoeren, volgt er een telling en worden nieuwe kaarten op het spelbord gelegd.

De acties.

De speler kiest één van volgende acties. De speler met de startspelerpion in de lopende fase begint altijd! daarna volgen de andere spelers in wijzerzin. Als alle spelers passen volgt de telling.

  • Kopen: uit het aanbod koopt de speler één kaart. De kosten staan linksboven. Deze kaart legt hij open voor zich neer. Kaarten uit de onderste rij kosten één Roebel minder. Per gelijke kaart dat een speler bouwt, betaalt hij één Roebel minder. Er zijn ook kaarten die het plaatsen van bepaalde kaarten goedkoper maken. De minimum prijs bedraagt altijd 1 roebel.
  • Ruilkaarten worden altijd op andere gelijkgekleurde gebouwen gelegd. De speler betaalt enkel het verschil in prijs.
  • In de hand nemen: de speler neemt één kaart in de hand. Een speler mag maximaal 3 kaarten op handen hebben.
  • Vanuit de hand op tafel leggen: de kaart wordt open op tafel gelegd en moet ook worden betaald.
  • Passen.

Telling.

Alleen de kaarten van de huidige fase worden geteld. In de fase ambachtslieden alleen de ambachtslieden, in de fase gebouwen uitsluitend de gebouwen, enz…
De spelers ontvangen voor hun kaarten punten en/of Roebels. De punten worden bijgehouden op het scorespoor.

Nieuwe kaarten.

De spelleider vult het aanbod aan tot er terug 8 kaarten op het spelbord liggen. De kaarten worden van de volgende stapel genomen en worden uitsluitend in de bovenste rij gelegd.

De laatste fase.

Na de fase ruilkaarten wordt niet geteld. De onderste rij kaarten wordt afgelegd en de bovenste rij kaarten wordt naar onder geschoven. Daarna geven de spelers hun startspelerpion door in wijzerzin.

De winnaar

Het spel eindigt na de laatste fase van een ronde waarin de laatste kaart van een categorie getrokken werd. Er volgt nog een slottelling. De spelers krijgen nog punten voor het aantal verschillende edelen dat ze hebben. Daarna moet men van zijn totaal nog 5 punten per kaart op handen aftrekken. Wie de meeste punten heeft wint het spel.

 

SPELBEOORDELING

Sint Petersburg is een vlot spel met meer dan voldoende diepgang. De eerste keren moet je vooral kennismaken met de kaarten. Daarna kun je een strategie plannen.
In het begin is het handig wat ambachtslieden te kopen. Zij brengen in verhouding het meeste geld op. Indien je voldoende geld hebt, kan je wat duurdere gebouwen kopen. Duurdere gebouwen leveren in verhouding meer punten op.
Als jij de volgende keer eerst aan de beurt bent en het aanbod is slecht, neem dan eventueel kaarten op handen. Op deze manier maak je plaats voor meer kaarten.
Ben jij de volgende keer als eerste aan de beurt en het aanbod is goed, dan kan je kaarten laten liggen. De andere spelers hebben dan een beperkter nieuw aanbod. Dit moet je natuurlijk niet doen als de andere spelers geld genoeg hebben om te kopen. Maar in Sint Petersburg is dat net het probleem, het geld is niet in overvloed voor handen. Je moet aankopen dus goed overwegen. Soms moet je wat geluk hebben bij het trekken van de kaarten, maar er zijn meerdere goede kaarten waardoor de geluksfactor niet overweegt en zeker niet storend werkt. Sint – Peters burg is een geslaagd en vlot spel. Om de laatste twijfels weg te nemen, het werd in 2004 dan ook beloond met de Deutscher Spiele Preis, de International Gamers Award en het Spiel des Jahres.

September 2006

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *