Strasbourg – Review

Auteur Stefan Feld
Uitgever Pegasus Spiele
Aantal spelers 3 tot 5
Spelduur 60 minuten
Jaar van uitgave 2011
Prijs 36.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 7.5/10
Links Stefan Feld
Pegasus Spiele

SPELMATERIAAL

strasbourgstrasbourgindoos

In de speldoos vind je naast wat plastiekzakjes ook nog:

 • 1 spelbord,
 • 5 spelerschermen,
 • 5 samenvattingskaarten,
 • 30 goederentegels (6 per soort),
 • 5 gildehuizen (tegels),
  strasbourggildehuizen
 • 5 kapellen (houten torentjes),
 • 5 rondekaarten,
 • 120 invloedskaarten (24 per speler),
 • 25 opdrachtkaarten,
 • 10 privileges,
 • 40 geldstukken,
 • 75 familieleden (15 per speler),
 • 5 scoreschijfjes,
 • 1 rondeteller,
 • 1 startspelerpion
 • en de spelregels in het Duits en het Engels.

SPELBESPREKING

Inleiding

Probeer je familieleden de raad van bestuur binnen te loodsen. In die raad zetelt van elke gilde één vertegenwoordiger maar ook de kerk en de adel hebben er een vertegenwoordiger. Elke speler start met gelijke krachten, gewiekste persoonlijkheden zijn in het voordeel!

strasbourgraadvanbestuur

Voorbereiding

Leg het spelbord in het midden en leg de rondekaarten in willekeurige volgorde naast de stad. Leg onder elke rondekaart een gildehuis. Zet de rondeteller bovenaan op de meest linkse volgordekaart.
Geef elke speler 5 goud, een samenvatting, een scherm en alle kaarten en familieleden in één kleur.
Het overige spelmateriaal ligt binnen handbereik.
De startspeler zet één familielid in de zetel van de adel, de volgende speler zet er één in de zetel van de kerk (van de raad van bestuur).
De opdrachten worden geschud en elke speler ontvangt er 5. Daarvan moet hij er minstens 1 houden.
Elke speler schudt zijn invloedskaarten en legt de stapel gedekt op tafel.
Het spelbord klaarleggen.
strasbourgspelbord

Spelverloop

5 ronden die elk uit 3 fasen bestaan.

Voorbereiden.

Deze fase wordt best simultaan gespeeld. Elke speler trekt de bovenste kaart van zijn stapel en bekijkt ze. Beslis of je nog een kaart trekt of niet. Dit kan je blijven doen tot je tevreden bent. Alle getrokken kaarten mag je tijdens de huidige ronde inzetten. Houd er wel rekening mee dat er 5 ronden zijn!
Als je tevreden bent over het aantal kaarten moet je jouw kaarten verdelen in stapels. De keuze is vrij. Deze stapels worden later ingezet om te bieden.
Biedkaarten.
strasbourgbiedkaarten

Bieden.

Elke biedfase bestaat uit exact 9 stappen die mooi op de rondekaarten staan afgebeeld. De eerste 7 stappen zijn biedrondes die gelijkaardig verlopen. Daarna worden een kapel en een gildehuis gebouwd.
De rondekaarten.
strasbourgrondekaarten
Een biedronde verloopt telkens op dezelfde manier. De startspeler biedt of past, waarna de andere spelers in wijzerzin dezelfde keuze moeten maken. Om te bieden draai je gewoon één van jouw stapels kaarten om. Elke speler komt slechts één keer aan de beurt, daarna wordt afgerekend.

 • Adel en kerk (eerste biedronde): de speler met het hoogste bod bezet de zetel van de adel, de tweede in rang bezet de zetel van de kerk.
 • Gilden (biedronde 2, 4 en 6): de speler met het hoogste bod bezet de zetel van de betreffende gilde, ontvangt één goederentegel en mag een familielid in de stad plaatsen. De tweede in rang krijgt 1 goederentegel en mag een familielid in de stad plaatsen. De speler die daarop volgt, krijgt ofwel 1 goederentegel ofwel mag hij een familielid in de stad plaatsen.
 • Handelaarsgilde (biedronde 3, 5 en 7): de winnaar mag zijn goederentegels verkopen. Daarenboven mag de winnaar van biedronde 7 een familielid in de zetel van de handelaarsgilde plaatsen.
  De goederen van de verschillende gildes worden aan verschillende prijzen verkocht!
  strasbourggoederen
 • De speler die de zetel van de kerk verwarmt, mag een kapel in de stad plaatsen.
 • De speler die de zetel van de adel inneemt, mag een gildehuis in de stad plaatsen.

Spelers die tijdens het bieden iets winnen, moeten hun kaarten afleggen. Spelers die bieden maar niks winnen, mogen één kaart van hun bod onder hun gedekte stapel steken. Familieleden in de stadplaatsen kost geld. Je kan deze actie alleen uitvoeren als je kapitaal groot genoeg is. Bovendien moet je jouw familielid op een vrije plaats van de overeenkomstige gilde plaatsen.
De stad: om tot de blauwe gilde toe te treden moet je het diepst in de buidel tasten.
strasbourgstad

De raad van bestuur.

Elke familielid in de raad van bestuur levert 1 punt op. Gebruik de scorepionnen om de punten bij te houden. De spelers die het best vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur krijgen een privilege. Een privilege is op het einde van het spel goed voor 1 punt maar je kunt het tijdens een biedronde ook inzetten om éénmaal te passen zonder je beurt te verliezen.

De winnaar

Het spel eindigt na de 5de ronde.

 • Elk familielid in de stad levert 1 punt op.
 • Elk familielid die aan een kapel grenst, levert 1 extra punt op.
 • Elk familielid die horizontaal of verticaal aan een gildehuis grenst, geeft jou de waarde van het gildehuis aan punten op.
 • Elke ongebruikt privilege is 1 punt waard.
 • Een gelukte opdracht levert de afgebeelde punten op.
  Enkele opdrachten: 7 punten als je 2 familieleden rond de gilde van waarde 6 bezit bijvoorbeeld.
  strasbourgopdrachten
 • Voor elke mislukte opdracht verlies je 3 punten.

 

SPELBEOORDELING

Strasbourg combineert bieden met opdrachtkaarten. In de kern komt het er op neer dat spelers bieden om familieleden te mogen plaatsen. Plaats je die familieleden volgens jouw opdrachtkaart(en) dan scoor je punten.
Het bieden heeft mij aangenaam verrast. Hoewel er hier in principe blind geboden wordt, kun je toch heel wat zaken voorzien. Alleen in de eerste ronde moet je misschien wat afwachten. Je kiest zelf het aantal kaarten dat je wenst te gebruiken en dat kan ik alleen maar toejuichen. Bovendien kan je heel wat kaarten recupureren als je tijdens het bieden niks raapt. Ik gebruik de techniek zelfs om kaarten te sparen voor de laatste ronde. Toch meebieden (vooral tijdens het bieden voor de handelaarsgilde) ook al weet je dat het niks oplevert, kan heel slim zijn. Vooraleer je stapels maakt, kijk je best goed naar de rondekaarten. Per ronde wordt namelijk maar op 3 verschillende gildes geboden!
Het gebruik van persoonlijke opdrachten vind ik wat minder geslaagd. Niet alle opdrachten zijn even makkelijk en vanaf 4 spelers is de concurrentie zo groot dat je vooral geluk moet hebben bij het uitvoeren van je opdrachten. Het kan zijn dat een tegenspeler totaal onbewust jouw opdracht dwarsboomt omdat hij één van zijn familieleden ferm in de weg zet. Het verschil tussen 6 of -3 punten is dan vrij groot. Je kan dit deels oplossen door opdrachten af te leggen en je te concentreren op de gildehuizen.
Er is een groot verschil tussen een spel met 3 en een spel met 4 of 5. Bij drie spelers win je altijd iets als je op de gildehuizen biedt. Er zijn dus minder mogelijkheden om kaarten te sparen. Bovendien is de kans veel groter dat je voldoende goudstukken bezit om familieleden in te zetten en is de strijd in de stad een stuk minder heftig. In een spel met 4 of 5 moet je meer focussen op bepaalde doelen en is er echt geen goud op overschot. Lees dit gerust als: “een spel met drie is een stuk minder leuk dan een spel met 4 of 5.”
Het biedsysteem is de drijvende kracht achter dit spel en dit zorgt voor een positief gevoel. Strasbourg zal regelmatig de speltafel halen. Een combinatie van eenvoud, bieden en wat geluk kan heel wat spelers binnen de club bekoren.

strasbourspelerscherm

Oktober 2011

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *