Coal Baron – Review

speldoos Auteur Michael Kiesling, Wolfgang Kramer
Uitgever R&R Games
Aantal spelers 2-4
Spelduur 60 minuten
Jaar van uitgave 2013
Prijs 31.50€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 5.9/10
Links R&R Games
   

kort gesteld

spelmateriaal

Spelers sturen mijnwerkers op pad op zoek naar steenkool. De kwaliteit van de steenkool is recht evenredig met de diepte waar men kapt. Dieper graven, kost meer energie maar levert ook betere contracten op.

Elke speler bezit een eigen mijn waaruit hij steenkool opgraaft.
coalbaronschacht

In het midden ligt een spelbord. Door kompels op het spelbord te plaatsen, kunnen acties uitgevoerd worden. Je kan een bezet veld actieveren maar dat kost je een kompel extra.
spelbord
Er zijn 5 mogelijkheden. Je kan geld lenen, de eigen mijn uitbreiden, steenkool opgraven, contracten sluiten en steenkool leveren. Geld is nodig om de mijn uit te breiden. Je voegt dan een kaartje toe aan de eigen mijn. Hoe dieper de nieuwe gang zich bevindt, hoe groter de investering. Onmiddellijk na de aankoop, plaats je 1 of 2 steenkool op het aangekochte kaartje.
extra gangen
Steenkool opgraven doe je door de lift te activeren. Elke beweging kost 1 actiepunt. Het inzetten van kompels levert 4 tot 10 actiepunten op. De opgegraven steenkool gebruik je om contracten te voldoen.
contracten

Na elke ronde volgt een waardering. Na de eerste ronde ontvang je punten voor geleverde steenkool. Na de tweede ronde worden eveneens de gebruikte transportmiddelen (zie onderaan contract) gewaardeerd. Na de derde ronde kan je ook voor de uitbreiding van je mijn punten verdienen.
waardering

Coal Baron stopt na 3 rondes. Je sprokkelt dan nog wat extra punten voor niet geïnvesteerd geld en steenkool. Je verliest punten als je niet vervulde contracten overhoudt en als je mijn niet perfect in evenwicht is. Het is namelijk de bedoeling dat je evenveel verlichte als donkere gangen bouwt! Onderstaande opstelling kost je 2 punten.
mijn in evenwicht

MIJN GEDACHT

Coal Baron is een vrij (lees ‘te’) eenvoudige ‘workerplacement’. Er zijn wel verschillende acties maar de volgorde waarin je die moet uitvoeren is vrij logisch. Daardoor verdwijnt, naar mijn mening, één van de belangrijkste eigenschappen van dit genre spellen, namelijk prioriteiten stellen.
Interactie zit hem in de strijd om de beste contracten en de beste plaatsen om geld en bewegingspunten te verdienen. Daarmee is metteen ook alles gezegd. Ik mis verschillende manieren om punten te scoren waardoor ik mij niet echt uitgedaagd voel.
Thematisch gezien kan ik mij in Coal Baron vinden. De vormgeving is ‘terecht’ vrij donker en de kwaliteit van de onderdelen staat buiten kijf.
Coal Baron kan uitstekend dienst doen als instapspel of als kennismaking met het genre. Wie al wat gewoon is, zal niet warm lopen voor deze titel, vrees ik.

September 2014

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *