De Veilingmeesters Van Amsterdam – Review

Auteur Reiner Knizia
Uitgever Jumbo
Aantal spelers 3 tot 5
Spelduur 90 minuten
Jaar van uitgave 2000
Prijs 30.00€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.9/1O
Links Jumbo
Reiner Knizia

SPELMATERIAAL

Bestaat uit een spelbord waarop de wereld, de stad Amsterdam en een goederenspoor staan afgebeeld. Die zaken zijn telkens in 4 delen verdeeld. Rond deze afbeeldingen loopt een evolutiespoor die de steeds groeiende stad Amsterdam in beeld brengt. Naast het spelbord bevat de doos ook geld, een veilingsklok, een evolutiepion, en gebeurteniskaarten. Elke speler beschikt over fiches die hij op het bord kan inzetten.

SPELBESPREKING

Inleiding

De groei van de haven van Amsterdam. Spelers proberen door het stichten van handelsposten en het bouwen van pakhuizen mee te werken aan dit enorme project. Wie het slimste zijn centen beheert op de vele veilingen zal uiteindelijk het meeste winst boeken.

Voorbereiding

Het spelbord wordt in het midden van de tafel gelegd. Elke speler krijgt fiches in zijn kleur.
De spelers ontvangen een startkapitaal van 100.OOO gulden. Een aantal fiches wordt op de startvelden gelegd. De veilingsklok wordt zo gezet dat elke speler er goed bij kan.

Spelverloop

De actieve speler draait de bovenste gebeurteniskaart en beslist direct wat hij ermee wil doen. De keuzes zijn weggooien (in de doos a.u.b.), houden of veilen. Na het uitvoeren van de gebeurtenis draait diezelfde speler nog een kaart en dit gaat zo door tot hij één kaart heeft weggegooid, één heeft gehouden en één heeft geveild. In het totaal trekt de actieve speler dus 3 gebeurteniskaarten en telkens kiest hij wat hij er mee doet. Kiest hij de eerste keer voor veilen dan kan hij dit de tweede keer niet meer doen, kiest hij daarna voor houden dan moet hij de derde kaart weggooien, ook al blijkt dit dan een zeer goede kaart te zijn. Aan de hand van de gebeurteniskaarten kunnen de spelers fiches inzetten in Amsterdam als huis, op de wereldkaart als handelspost of op het goederenspoor als aandeel. Trekt de actieve speler een zandloperkaart dan zet hij de evolutiepion één veld verder en trekt hij direct een vervangende kaart.

Het veilen dient speciaal vermeld omdat dit net het leuke aan het spel is. Een kaart wordt geveild door het starten van een klok, deze loopt af van 200.000 tot 50.000 gulden. De speler die als eerste op de klok slaat doet de klok stoppen en betaalt het aangeduide bedrag aan de bank, daarna voert hij de gebeurteniskaart uit. Slaat een speler direct op de klok dan wordt voor dubbel geld gespeeld.

De winnaar

Puntentellingen worden geactiveerd door de evolutiepion en worden direct afgehandeld bij het plaatsen van de pion op een veld die een telling aangeeft. Het aantal fiches in een werelddeel of stadsdeel bepaalt de sterkte van dit deel. De speler die in dat deel de meeste fiches liggen heeft verdient het meeste geld. Dit is eveneens zo voor wie het verste op een goederenspoor staat. Meestal wordt alleen de wereld, de stad, of het goederenspoor geteld. Alleen op het einde van het spel worden alle regio’s geteld en dit voor dubbel geld.
Extra geld kan verdiend worden door in alle werelddelen een handelspost te stichten, in alle stadscentra een huis te bouwen of op alle handelsposten een aandeel te bezitten. Huizen die door een brug verbonden zijn leveren ook extra centen op. Maar als door gebeurtenissen fiches weggenomen moeten worden en daardoor niet meer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan moet het extra geld terug ingeleverd worden!
Wie na de eindtelling de meeste centen bezit, wint het spel.

 

SPELBEOORDELING

In dit spel draait alles om geld. Het geld dat je verdient, beslist niet alleen over verlies of winst, maar je hebt het ook nodig om kaarten te kopen op de veiling en zo je positie op het spelbord te verbeteren. Daarbij komt dat de veilingsklok ervoor zorgt dat je nogal snel geneigd bent veel geld (lees: te veel) te betalen voor een kaart omdat je vreest dat er anders een tegenspeler mee wegloopt. Vanaf het ogenblik dat de klok start, zie je de spanning op de gezichten van de medespelers verhogen.
Als je dan een kaart gewonnen hebt, moet je nog goed overwegen waar je jouw fiche wilt plaatsen. Kies je voor de rust of voor de confrontatie? Misschien ga je wel voor het winnen van een bonus?
Ook het symbool waarop je fiches plaatst kan belangrijk zijn omdat zij vooruitgang op het overeenkomstig goederenspoor met zich meebrengen.
Een goede kaart zou je ook kunnen veilen met de bedoeling de tegenstanders heel wat geld te ontfutselen. Vandaar dat telkens goed overwogen moet worden welke kaart je veilt, houdt of weggooit. Spelplezier verzekert dus in dit uniek biedspel.

September 2006

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *