Wikinger – Review

Auteur Michael Kiesling
Uitgever Hans im Glück
Aantal spelers 2 tot 4
Spelduur 60 minuten
Jaar van uitgave 2007
Prijs 27.95€
Recensie door Vandenbogaerde Fabrice
Score 8.4/10
Links Hans im Glück
Michael Kiesling

SPELMATERIAAL

De speldoos bevat 1 spelbord met draaiend wiel, 8 spelerstenen, 1 startspelerfiguur, 4 L – borden (thuisland), 45 goudstukken, 1 buidel waarin de 78 figuren worden gestopt, 62 eiland-tegels, 14 schip-tegels en 25 speciale tegels. De doos bevat voldoende vakken om de tegels weg te stoppen, toch is het wat onhandig om de tegels daarna terug uit de doos te halen.

SPELBESPREKING

Inleiding

De spelers zijn leiders van verschillende Viking stammen. Deze stammen ontdekken nieuwe eilanden en zo ontstaan verschillende nederzettingen. De leiders van de stammen proberen vijandelijke schepen af te schrikken om zo roem en geld te verzamelen.

Voorbereiding

Elke speler krijgt één starttegel, wat geld, een samenvattingskaart, een thuisland en twee spelerstenen. Eén ervan plaatst hij op het spelbord (vak 10), de andere plaatst hij op zijn thuisland (zo weet je wie met welke kleur speelt).
Alle tegels, met uitzondering van de speciale tegels, worden geschud. Daarna worden 6 stapels van 12 tegels op het spelbord gelegd.
De figuren worden in de buidel gedaan.

Spelverloop

Het spel bestaat uit 6 ronden. Na elke ronde volgt een telling. Dit kan een grote of een kleine telling zijn. Op het einde van het spel volgt nog een extra eindtelling.

Een ronde spelen.

Voorbereiding.

De eerste stapel tegels worden rond het wiel gelegd. Het wiel bevat getallen van 0 tot 11. Eiland-tegels worden vanaf de 0 in oplopende volgorde gelegd. Schip-tegels worden vanaf de 11 in dalende volgorde gelegd. Daarna worden 12 figuren uit de zak getrokken. Vanaf de nul worden eerst de blauwe vissers gelegd. Daarna volgen de gele goudsmeden, de groene verkenners, de rode edelmannen, de zwarte krijgers en de grijze zeilers. Zo worden bij het wiel 12 sets gevormd bestaande uit één tegel en één figuur.

Startopstelling van een ronde.
Voorbeeld van een startopstelling

Sets kopen.

De startspeler kiest als eerste een set. Het getal op het wiel geeft aan hoeveel deze set momenteel kost. De set die bij de nul ligt, mag alleen gekozen worden als een speler geen geld meer heeft of als de figuur die bij de nul staat op dat moment de enige is in zijn kleur.
Nadat de set bij de nul gekozen werd, wordt het wiel in wijzerzin verdraaid tot er een nieuwe set bij de nul staat.
Een speler mag ten alle tijde 1 punt wisselen voor 1 geldstuk.

Figuren en tegels plaatsen.

Elk thuisland heeft 7 regio’s voor het plaatsen van figuren en 6 regio’s voor het plaatsen van tegels. Door het plaatsen van tegels ontstaan zowel horizontaal als verticaal rijen. In de bovenste rij mogen alleen schepen geplaatst worden. De onderste rijen worden gevuld met eilanden. Daarbij moet land aan land grenzen en water aan water, bovendien mogen de eilanden niet ondersteboven liggen.
De rij onder de schepen is de regio van de krijgers, daaronder bevindt zich het rijk van de edelmannen, gevolgd door de rijken van de verkenners, de goudsmeden en de vissers. Bovenaan bevind zich een zeilboot, de thuisbasis voor de zeilers.
Indien een speler een net gekochte tegel plaatst in de regio van de bijhorende figuur, mag hij die figuur op die tegel plaatsen. In alle andere gevallen moet de figuur bij de zeilboot geplaatst worden.

Homeland en figuren.
Het thuisland

Kleine telling.

Nadat alle sets gekocht zijn, volgt een telling. Na de 1ste, 3de en 5de ronde is dat een kleine telling. Tijdens een kleine telling levert elke goudsmid 3 goudstukken op. Dit is niet het geval als deze goudsmid bedreigd wordt door een schip.
Schepen bedreigen de (verticale) rij waarboven ze liggen. De kleur van het schip bepaalt hoe ver de bedreiging draagt. Deze bedreiging geldt niet als direct onder het schip een krijger staat. In het voorbeeld hierboven wordt de groene verkenner bedreigd door het groene schip.

Grote telling.

De 2de, 4de en 6de telling eindigen met een grote telling. Vooraleer deze telling plaatsvindt, mogen de zeilers nog een aantal figuren naar hun regio varen. Daarna wordt geteld.

  • Elke krijger levert evenveel punten of goudstukken op als het schip dat hij afweert.
  • Elke edelman levert 2 punten op.
  • Een verkenner levert 1 punt op, dit geldt ook voor elke goudsmid die net onder een verkenner staat en voor elke visser die daaronder staat.
  • Elke smid levert 3 goudstukken op.

Deze punten worden niet verdiend als de figuren bedreigd worden door een schip.

De winnaar

Na de grote telling van de 6de ronde volgt de eindtelling.

  • Elke visser voedt 5 figuren (4 + zichzelf). Als je meer figuren kan voeden dan je bezit, krijg je daarvoor 2 punten per figuur dat je extra zou kunnen voeden. In het andere geval verlies je 1 punt per figuur dat niet gevoed kan worden.
  • Je verliest evenveel punten of goudstukken als de waarde van een schip waar geen krijger onder staat.
  • Elke 5 goudstukken levert 1 punt op.
  • De speler die het meeste zeilers over heeft, krijgt 10 punten.
  • De speler met het meeste eilanden verdient 7 punten.
  • De speler met het grootste eiland krijgt 5 punten.

De meest gevreesde Viking is degene met het meeste punten.

 

SPELBEOORDELING

Verwacht van Wikinger geen grootse veldslagen waarin verschillende stammen elkaar uitmoorden. Het spel verloopt namelijk heel rustig en vredig. Wikinger is niks anders dan een legspel, vergelijkbaar met Carcassonne of Fjord. Daarbij is het draaiend wiel een leuke vondst. Het grote verschil met bijvoorbeeld Carcassonne is dat iedere speler over een eigen thuisland beschikt. Eénmaal je een set gekozen hebt, kan niemand je nog dwarsbomen. Die keuze is dan ook heel belangrijk en beïnvloed ook de mogelijkheden van de tegenspelers.
Ook de opbouw van een thuisland is niet altijd even vanzelfsprekend. Vergeet immers niet dat je verplicht bent een set te kiezen. Het gebeurt niet zelden dat de sets waaruit je moet kiezen niet echt bij je planning passen.
Het lijkt logisch dat je tegels in het rijk van de bijhorende figuur plaatst, maar meer dan eens zal je een andere optie moeten overwegen zodat je in elk rijk eilanden bezit.
Focus in het begin op de goudsmeden want geld is schaars. De meeste figuren zijn waardeloos als je geen krijgers bezit, houd daar rekening mee! Naar het einde toe moet je ook over voldoende vissers beschikken.
Het gebeurt dikwijls dat de eindtelling doorslaggevend is omdat veel spelers die uit het oog verliezen. Zorg dat het jou niet overkomt.
De uitbreiding zorgt voor extra diepgang en meer tactische mogelijkheden. Per ronde worden 4 speciale tegels open gelegd. Je mag zo’n speciale tegel nemen als je de duurst beschikbare set koopt. Deze tegels genereren extra voordelen zoals meer punten voor de vissers, meer goud voor de smeden, extra punten voor je goudvoorraad, enz…
Wikinger vind ik zeker een geslaagd spel, bovendien biedt het een leuke variatie op het arsenaal legspelletjes en speelt het redelijk vlot. Met plezier haal ik het uit de kast.

Juni 2007

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *