Agricola – Review

Auteur
Uwe Rosenberg
Uitgever 999 Games
Lookout Games
Aantal spelers 1 tot 5
Spelduur
30 – 45 minuten per speler
Jaar van uitgave 2008
Prijs 43.00€
Recensie door
Vandenbogaerde Fabrice
Score 8,5/10
Links 999 Games
Lookout Games
Beknopte Nederlandse spelershulp.
Bijzonderheden Winnaar Meeples’ Choice Award in 2007
Winnaar Spiel des Jahres in 2008
Winnaar J.U.G in 2008
Winnaar Deutscher Spiele Preis in 2008
Winnaar International Gamers Award in 2008
Winnaar Hra Roku in 2008

SPELMATERIAAL

De speldoos zit volgepropt met 2 (En ja ik overdrijf een beetje, zo’n 50 gram) kilo spelmatriaal. Een beetje veel om op te noemen maar naar goede gewoonte volgt hier toch de lijst.

 • 9 Spelborden
  • 5 erftableaus (1 per speler)
  • 3 spelborden (waarop de kaarten met actiemogelijkheden liggen)
  • 1 bord voor het bijhouden van de grote investeringen
 • 360 kaarten
  • 169 ambachtkaarten (onderverdeeld in eenvoudig-, interactief- en kennersdek)
  • 139 kleine investeringen (onderverdeeld in eenvoudig-, interactief- en kennersdek)
  • 10 grote investeringen
  • 14 rondekaarten
  • 16 actiekaarten (te gebruiken naargelang het aantal spelers)
  • 5 bedelkaarten
  • 5 overzichtskaarten
  • 2 deckkaarten (in het spel niet nodig)
 • 313 houten speelstukken
  • 5 gezinsleden, 4 stallen en 15 hekken per speler
  • 33 hout, 27 leem, 15 riet, 18 steen, 27 graan, 18 groente
  • 21 schapen, 18 varkens, 15 koeien
  • 1 startspelerpion
 • 106 stuks overig materiaal
  • 33 stenenhuis-/akkertegels
  • 24 houten/lemen huistegels
  • 36 voedselfiches
  • 9 verzamelfiches
  • 3 aanspraakfiches
  • 1 scoreblok

 

SPELBESPREKING

Inleiding

Probeer zo economisch mogelijk jouw erf uit te bouwen tot een rendabele boerderij. Bouw of renoveer jouw huis, zorg voor nakomelingen, maak akkers die je kan bezaaien, houdt dieren in stallen of weiden en doe op het gepaste moment de juiste investering. Extra gezinsleden zorgen voor extra acties maar ook voor meer hongerige magen. Naarmate de tijd verstrijkt, zijn de acties lucratiever maar moet de honger ook sneller gestild worden. Meer informatie over het kopen van Agricola van je hier.

Voorbereiding

Alle spelers krijgen 2 houten huizen en 2 gezinsleden die ze op hun erftableau leggen. Bovendien krijgen de spelers 7 ambachten en 7 investeringen. (Naargelang het aantal spelers worden een aantal kaarten vooraf geselecteerd.)
De spelborden worden naast elkaar gelegd en de juiste actiekaarten (alweer afhankelijk van het aantal spelers) worden op het spelbord gelegd.
Het spelbord bestaat uit 3 borden die naast elkaar worden gelegd. Links komen de extra actiekaarten voor het spelbegin. Daarna komt er rechts telkens 1 rondekaart bij. De oogsttijden staan ook aangegeven.

Deze actiekaarten worden links op het spelbord gelegd. Het getal in de linker bovenhoek geeft het aantal spelers aan waarbij deze kaart gebruikt wordt.

De grote investeringen worden op het bijhorende spelbord gelegd.

De rondekaarten worden (volgens fase) geschud en als gedekte stapel klaargelegd.
Al het overige materiaal ligt binnen handbereik.

Spelverloop

Begin van een ronde.

Telkens aan het begin van een ronde wordt de bovenste rondekaart op het overeenkomstige veld van het spelbord gelegd. Het kan zijn dat, door het spelen van investeringen en/of ambachten, goederen op dit veld liggen. Deze goederen worden dan aan de juiste spelers gegeven. Acties van ambachten of investeringen die in het begin van een ronde moeten worden uitgevoerd worden nu toegepast.
Voorbeelden van rondekaarten.

Aanvullen.

Op bepaalde actiekaarten staan goederen/dieren/voedselfiches in een oranje kader met pijl. Deze zaken worden elke ronde op die actiekaarten (bij)gelegd. Vb. Op de kaart links boven wordt er elke ronde een schaap gezet.

Werken.

Om beurt mogen de spelers 1 gezinslid op een actieveld plaatsen en de bijhorende actie uitvoeren. Per actieveld kan slechts 1 gezinslid staan. Hoe meer gezinsleden je bezit, hoe meer acties je kunt uitvoeren. Je mag niet voor een actie kiezen als je ze niet kan uitvoeren. De mogelijke acties worden hieronder beknopt beschreven.

Huisuitbreidingen en Renovaties
 • Alle kamers moeten horizontaal of verticaal aan elkaar grenzen en uit dezelfde materie bestaan.
 • Voor een renovatie betaal je 1 riet + evenveel grondstof als het aantal kamers waaruit je huis bestaat.
 • Spelers mogen meerdere kamers in één keer bouwen maar mogen slechts één renovatie per keer uitvoeren – eerst van hout naar leem en daarna van leem naar steen.
Gezinsuitbreiding
 • Leg je een gezinslid op de actie gezinsuitbreiding, dan moet je een extra gezinslid uit de voorraad op dat actieveld leggen. Vanaf de volgende ronde heb je dan één gezinslid meer.
 • Je mag niet meer gezinsleden bezitten dan het aantal kamers van je boerderij. (Uitzondering: de actie gezinsuitbreiding zonder extra kamer.)
Akkerbouw, ploegen, graan – en groenteakkers
 • De actie 1 akker ploegen houdt in de je 1 akker op je erftableau mag leggen. Akkers moeten aan elkaar grenzen.
 • Kies je de actie zaaien, dan mag je 1 graan of 1 groente uit je eigen voorraad op je akker leggen. Afhankelijk van je keuze plaats je 2 graan respectievelijk 1 groente op je eigen geïnvesteerde graan of groente.
Veeteelt: hekken bouwen, stallen, schapen en runderen.
 • In de boerderij zelf kan slechts 1 dier leven.
 • Kies je de actie stallen bouwen dan mag je voor 2 hout per stal een stal op een leeg veld of in een weide plaatsen. Dieren mogen altijd verplaatst of vrijgelaten worden. In een stal kan 1 dier schuilen.
 • Kies je voor de actie hekken bouwen, dan mag je per 1 hout een hekken bouwen. Je moet dan wel minstens 1 erfveld volledig omheinen. Eén of meer omheinde erfvelden wordt een weide genoemd.
 • In een weide mogen 2 dieren per erfveld staan. In een weide mag zich enkel 1 diersoort bevinden.
 • Een stal in een weide verdubbeld de capaciteit van die weide.
Ambachten, grote- en kleine investeringen.
 • Door een gezinslid op een passend actieveld te plaatsen kun je ambachten of investeringen uit je hand open op tafel spelen.
 • Afhankelijk van het actieveld en het aantal ambachten in je bezit kost een ambacht geen, één of twee voedselfiches.
 • De kosten van een investering staan in de linker bovenhoek van de kaart. Soms moet aan een voorwaarde voldaan zijn vooraleer je een investering mag spelen. Deze voorwaarde staat in de rechter bovenhoek. Andere investeringen leveren punten op, dit kan je onderaan de kaart zien.
 • Er zijn slechts 10 grote investeringen. Deze investeringen zijn voor iedereen beschikbaar. Je moet dan het actieveld 1 grote investering kiezen.
 • Hieronder wat voorbeelden van de kaarten.Terug naar huis.

Nadat alle spelers hun gezinsleden hebben ingezet, keren de gezinsleden terug naar huis. Na ronde 4, 7, 9, 11, 13, en 14 volgt een oogsttijd.

Oogsttijd.
 • Akkers oogsten: In het begin van de oogsttijd nemen de spelers 1 graan of groente van elke bezaaide akker.
 • Na het oogsten moet voor elk gezinslid 2 voedsel ingeleverd worden. Graan en groente kunnen ingeruild worden voor één voedsel. Sommige ambachten of investeringen genereren nog meer voedsel. Heb je niet genoeg voedsel om je gezinsleden te voeden, dan moet je per ontbrekend voedsel 1 bedelkaart nemen.
 • Tenslotte leveren 2 of meer dieren van dezelfde soort één nakomeling op. Heb je plaats voor de nakomelingen dan mag je ze op een plaats op je erftableau geven.

De winnaar

Na de oogsttijd van de 14de ronde tellen de spelers hun overwinningspunten. De speler met het meeste punten gaat een prachtige toekomst in de landbouw tegemoet.
Links: de mogelijke acties die zullen verschijnen. Rechts: de kaart voor de puntentelling. 1 akker levert bijvoorbeeld 1 minpunt op. 4 akkers leveren 3 punten op enz…

 

SPELBEOORDELING

Als ik het palmares van Agricola bekijkt, dan is er maar één vraag die bij me opkomt. Verdient dit spel een 10?
In elk geval zit agricola fantastisch in elkaar. Tijdens het spel komen steeds meer acties vrij en daar moet je zeker rekening mee houden. Het spel een paar keer spelen is dus de boodschap. De verschillende kaarten die je bezit, bepalen voor een groot deel jouw planning. Het is dan ook zeer belangrijk de kaarten eens goed te bekijken vooraleer het spel te beginnen.
Voor de rest is agricola een fantastisch planspel waarbij je werkelijk met alles rekening moet houden. Extra gezinsleden betekenen extra acties, maar je moet ook extra voedsel voorzien. Houd je daar geen rekening mee, dan loop je vast en zeker tegen de lamp en zal je al je gezinsleden moeten inzetten om aan voedsel te geraken (vooral omdat de oogsttijden steeds sneller op elkaar volgen) en dat is de bedoeling niet.
Vergeet niet dat dieren in combinatie met de juiste investeringen veel voedsel kunnen opleveren zodat je je daar alvast geen zorgen moet over maken.
Soms plan je wat vooruit, maar zorg ook voor een backup plan, het gebeurt meer dan dikwijls dat een andere speler die ene actie voor je neus wegsnoept.
Weiden en akkers zijn makkelijk te bouwen en leveren al vlug wat punten op, vooral als je akkers kan bezaaien en weiden vol dieren kan stoppen.Vergeet ook jouw huis niet uit te breiden en te renoveren.
Agricola is fantastisch omdat de mogelijkheden afhankelijk van wat anderen kiezen steeds veranderen. Zo kan een veld vol liggen met hout omdat het al een aantal ronden niet gekozen werd, waardoor het plots weer een interessante plek wordt. Die ene steen die je zo broodnodig hebt, kan steeds voor je neus weggegrabbeld worden waardoor je alweer moet aanpassen.
Toch geef ik Agricola geen tien en dit omdat ik heel wat overzicht mis. Iedereen speelt ambachten en investeringen waardoor je na een tijdje niet goed meer weet wie tot wat in staat is en soms is dat wel belangrijk om te kunnen inschatten welke acties hoogst waarschijnlijk gekozen zullen worden. Het kan ook zijn dat er zodanig veel grondstoffen op het spelbord liggen, dat je moet beginnen prutsen met fiches of dat er plaatsgebrek is.
Geen tien dus, slechts een dikke 8. Agricola is een fantastisch spel voor liefhebbers van het betere denkspel maar ik geef de voorkeur aan titels als Caylus, Reef Encounter, Maharadja, …Hoewel Agricola veel soepeler speelt dan je eerst zou denken, eigenlijk komt het er gewoon op neer dat je een gezinslid zet en de bijhorende actie uitvoert, stoor ik mij toch aan het gebrek aan overzicht en de overvloed aan kaarten.

Tenslotte ook nog even vermelden dat het spelmateriaal prachtig is.

Als je wat creatief bent, heb je zelfs de zakjes niet meer nodig. Dit bewijzen Kristof Coddens en Stephanie De Meester.

Oktober 2008

About Fabrice

Oprichter van Spellenclub13.be en heeft heel wat recensies en reviews op zijn naam staan.

View all posts by Fabrice →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *